Logo
Menu

Reklamacje

Czego może dotyczyć reklamacja usługi kurierskiej?

Każdemu Klientowi przysługuje prawo do reklamacji, gdy usługa nie jest według niego należycie wykonana. Należy pamiętać, że gdy z reklamacją występuje inna osoba niż Klient, który zlecił usługę, powinna ona dołączyć dokument przelewu praw albo pełnomocnictwo. Reklamację dotyczącą usług kurierskich możemy złożyć z tytułu: uszkodzenia lub ubytku przesyłki, zaginięcia przesyłki, opóźnienia w doręczeniu, reklamacji faktury, zwrotu należności COD. 

Jak złożyć skuteczną reklamację?

Sprawdź instrukcję wideo krok po kroku.
Krok 1: Wybierz przewoźnika, którego dotyczyło zlecenie i przygotuj stosowne dokumenty
Krok 2: Wypełnij formularz reklamacyjny, dołącz odpowiednie dokumenty z kroku 1 i wyślij zgłoszenie

Formularz reklamacji

Raportowany przez
Powód zgłoszenia reklamacji*
Typ klienta*
Numer zamówienia*
Adres e-mail*
Firma
Imię i Nazwisko*
Telefon*
Nr konta bankowego*
Kwota roszczenia*
Koszty dodatkowe
Szkoda
Zawartość*
Opis
Źródło
Załącz dokumenty

Maksymalny rozmiar plik(-ów) wynosi 20 MB.

Maksymalna ilość załączników: 2

* Oświadczam, iż wszelkie dane w formularzu są prawdziwe oraz że nie ubiegam się w powyższej sprawie o odszkodowanie od innego Ubezpieczyciela.
* Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami przetwarzania moich danych osobowych przez Grupę Znatury sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, NIP 2220872890, opisanymi w Polityce prywatności. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Grupę Znatury sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, NIP 2220872890 w celu przesyłania informacji handlowych drogą mailową lub telefoniczną. Wiem, że w każdej chwili mogę odwołać zgodę.

*Zadbaj o jak najmniejszy rozmiar załączników korzystając z darmowych stron umożliwiających kompresje plików lub spakuj je w formacie .zip

Krok 3: Po wypełnieniu formularza oraz weryfikacji przesłanej dokumentacji otrzymają Państwo numer sprawy. W razie braków w dokumentacji skontaktuje się z Państwem pracownik działu reklamacji. W sprawach związanych z reklamacjami, bardzo prosimy o kontakt pod adresem mailowym: reklamacje@globkurier.pl

O czym należy pamiętać składając reklamację?

1. Reklamacja powinna zawierać takie dane jak: 

  • Imię, nazwisko oraz adres składającego;
  • Kwotę roszczenia;
  • Tytuł oraz uzasadnienie i podpis uprawnionego.

2. Do pisma reklamacyjnego dołączamy również oryginał Protokołu Przekazania Przesyłki (np. list przewozowy) oraz potwierdzone kopie dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia oraz jeżeli go sporządzono przy przyjęciu przesyłki oryginał protokołu szkodowego (egzemplarz należący do poszkodowanego). Oczywiście nie należy zapomnieć o fakturze bądź sporządzonym kosztorysie, które potwierdzą wartość towaru znajdującego się w przesyłce. 

Sprawdź czego nie można reklamować!
Proszę pamiętać, że nieterminowy odbiór nie podlega reklamacji.

W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki, konieczne jest spisanie protokołu szkody w obecności kuriera w dniu doręczenia przesyłki. Gdy przesyłka doszła z opóźnieniem należy  zgłosić reklamację w terminie do 7 dni od dnia odbioru by reklamacja  mogła być rozpatrywana. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte lub niewłaściwe wykonanie usługi gdy:

  • Przesyłka była źle zaadresowana;
  • Adresat zmienił miejsce zamieszkania lub, w przypadku firmy, adres siedziby;
  • Waga deklarowana przy wysyłaniu nie odpowiadała faktycznej wadze przesyłki;
  • Zawartość deklarowana przy wysyłaniu nie odpowiadała faktycznej zawartości przesyłki;
  • Odbiorca odmówi spełnienia warunków doręczenia przesyłki, np. odmówi zapłaty za przesyłkę gdy jest ona na koszt odbiorcy;
  • Zaistnieje tzw. “siła wyższa” np. obfite opady śniegu, strajki, powodzie, pożary itp;
  • Przesyłka zawiera towary niebezpieczne bądź wyłączone z transportu danego przewoźnika. 
Najczęściej zadawane pytania - reklamacje
Kiedy możemy złożyć reklamację?

Reklamację możemy złożyć w wielu sytuacjach. Zaliczają się do nich między innymi: uszkodzenia zawartości przesyłki ,zagubienie przesyłki, ubytek zawartości lub nieterminowe doręczenie. W przypadku tego ostatniego mamy prawo ubiegać się o zwrot kosztów usługi.

Istotnym aspektem reklamacji jest, aby w momencie otrzymania przesyłki sprawdzić jej stan w obecności kuriera. W sytuacji gdy uszkodzone jest opakowanie przesyłki , należy sprawdzić czy jej zawartość nie uległa uszkodzeniu. W przypadku uszkodzenia zawartości należy sporządzić protokół szkód w obecności kuriera oraz wymagać jego podpisu. Jeżeli szkoda zostanie stwierdzona już po odebraniu przesyłki dochodzenie roszczeń będzie trudniejsze, proces ten może być dłuższy i należy liczyć się  z możliwym odrzuceniem reklamacji.

Ile trwa rozpatrywanie reklamacji?

Przewoźnik lub firma spedycyjna powinna wydać decyzję w terminie do 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentacji. Istotnym elementem jest, aby w jak najkrótszym czasie złożyć wszystkie wymagane dokumenty, które są wymienione w wykazie dokumentów u poszczególnych przewoźników.

Grupa Znatury Sp. z o. o. będąca właścicielem serwisu Globkurier.pl nie jest stroną bezpośrednio rozpatrującą reklamację. Reklamacje są rozpatrywane przez przewoźnika lub firmę spedycyjną, którą wybierają Państwo podczas składania zlecenia. Serwis Globkurier dokłada wszelkich starań aby pomóc w procesie reklamacyjnym, nie jest jednak stroną bezpośrednią rozpatrującą reklamacje.

Termin 30 dni liczy się od momentu otrzymania potwierdzenia zarejestrowania sprawy oraz otrzymania numeru reklamacji. Potwierdzenie zarejestrowania spawy oraz otrzymanie numeru reklamacji wiąże się z dostarczeniem wszystkich potrzebnych dokumentów niezbędnych do złożenia przez GlobKurier.pl reklamacji u przewoźnika.

Czy można odwołać się od otrzymanej decyzji?

Każdy klient serwisu Globkurier może  odwołać  się od decyzji przewoźnika w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy przesłać w formie pisemnej w kontynuacji prowadzonej korespondencji mailowej. W przypadki posiadania dodatkowych dokumentów dotychczas nie przedstawionych w procesie reklamacji należy dołączyć je do niniejszego odwołania.

Jakie dokumenty należy dołączyć do reklamacji?
Z uwagi na fakt, iż w serwisie Globkurier.pl dostępne są oferty różnych przewoźników oraz firm spedycyjnych, różny jest też zakres dokumentacji jaką należy przekazać celem rozpatrzenia reklamacji. Zakres dokumentacji opisany jest w poszczególnych zakładkach dotyczących danego przewoźnika lub firmy spedycyjnej. Istotnym jest zapoznanie się z wszystkimi potrzebnymi dokumentami u danego przewoźnika i złożenie ich za pośrednictwem formularza reklamacyjnego na stronie www.globkurier.pl mieszczącego się w zakładce Reklamacje.
Najpopularniejsze artykuły - reklamacje
Jak prawidłowo złożyć reklamację w firmie kurierskiej?

Składanie reklamacji nigdy nie jest przyjemne, ale od czasu do czasu taka potrzeba może się zdarzyć. Nikt nie jest w stanie całkowicie wykluczyć wystąpienia zdarzeń losowych, w postaci na przykład uszkodzenia przesyłki podczas przewozu. Szczególnie w takiej branży jak usługi kurierskie, w której to paczki pokonują dziesiątki kilometrów, przechodząc przez szereg pomieszczeń, sortowni i rąk.

Spóźniona paczka – co zrobić, gdy przesyłka nie dotrze na czas?

Oczekiwania na paczkę przypomina wypatrywanie świętego Mikołaja. Nic dziwnego, że kiedy kurier zawodzi, nasza frustracja rośnie. Wyjaśniamy, co zrobić, gdy paczka się spóźniona. Sprawdź, jakie są Twoje prawa i czy możesz uzyskać odszkodowanie.

Co zrobić, gdy paczka zostanie uszkodzona podczas transportu?

W dzisiejszych czasach konsumenci robią zakupy online masowo. Przez Internet sprzedawane jest niemal wszystko. Jak wielu konsumentów doświadczyło rozczarowania, gdy przesyłka dotarła uszkodzona? Problemy z przesyłkami zdarzają się rzadko, ale przy takiej skali zamówień, trudno wykluczyć ewentualność uszkodzeń. Jak przygotować protokół uszkodzenia przesyłki? Jak sprawdzić, czy przesyłka została uszkodzona w transporcie?