Menu

Polityka prywatności

Pojęcia pisane dużą literą posiadają takie znaczenie jak wskazane w Regulaminie Świadczenia Usług, o ile nie wskazano inaczej.

§1 Dane osobowe Zleceniodawcy

Administratorem danych Zleceniodawcy w zakresie wynikającym z charakteru świadczonych usług jest GRUPA ZNATURY Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-156), al. Wojciecha Korfantego 138a, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347353 przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Katowicach, kapitał: 70.000 złotych, REGON: 241472991, NIP: 2220872890 (dalej: Zleceniobiorca).

Zleceniobiorca jest właścicielem Systemu Transakcyjnego Globkurier.pl będącego platformą pomiędzy nadawcami, a przewoźnikami towarów.

Zleceniobiorca w pełni dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, zwłaszcza poprzez zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych.

Zgodnie przepisami z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) Zleceniobiorca informuje, że udzielenie danych jest dobrowolne, aczkolwiek może być konieczne w celu prawidłowego wykonania usług.

§2 Aspekty techniczne i adresowe

Podczas logowania w systemie GlobKurier.pl zbierane są dane o adresie IP, nazwa domeny, typ przeglądarki internetowej, natomiast w przypadku zamówienia usługi są to adres Zleceniodawcy, miejsce zamieszkania, numer telefonu i inne.

Dane te nie będą w żaden sposób udostępniane podmiotom zewnętrznym (z wyjątkiem przekazania danych w postaci imienia, nazwiska (nazwy) adresu odpowiedniemu Przewoźnikowi) z zastrzeżeniem sytuacji tego wymagającej, np. w przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych lub w razie naruszenia praw Zleceniobiorcy, próby włamania lub innego działania na jego szkodę.

Zleceniodawca udziela zgody i akceptuje przekazanie danych do podmiotu obsługującego transakcje płatnicze w celu uiszczenia odpowiedniej opłaty za usługi na zasadach ustalonych przez te podmioty. Podanie tych danych przez Zleceniodawcę nie jest obligatoryjne, lecz jest warunkiem koniecznym do realizacji usługi.

§3 Aspekty marketingowe

Zleceniodawca zgadza się na otrzymywanie informacji marketingowych z Systemu Transakcyjnego, w szczególności wszelkich pytań w razie jakichkolwiek wątpliwości, informacji o zmianach w serwisie, a także treści reklamowych, jeśli uprzednio wyraził na to dodatkową i opcjonalną zgodę, zgodnie z postanowieniami art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020. 344 t.j.) oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (Dz.U 2022.1648 t.j.). Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Zleceniodawcę.

§4 Prawa Zleceniobiorcy

Zleceniobiorca ma prawo bez uprzedniego powiadomienia do usunięcia lub zablokowania konta Zleceniodawcy w każdej chwili bez podania przyczyny.

Zleceniobiorca ustala i zmienia samodzielnie postanowienia Polityki Prywatności.

§5 Pliki cookies

Niektóre elementy serwisu GlobKurier.pl wymagają akceptacji plików cookies, które konieczne są np. do zapamiętywania niezbędnych danych podczas logowania się Zleceniodawcy. Korzystając z Systemu Transakcyjnego Zleceniodawca wyraża zgodę na korzystanie z plików cookies.

Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy, że podmiotem przechowującym informacje lub uzyskującym dostęp do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym pliki cookies jest właściciel Systemu Transakcyjnego.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies zamieszczane i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących reklamodawców.

Pliki cookies przechowywane będą w celach:

 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła oraz innych danych, o które zostanie poproszony,
 • dostosowanie serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników,
 • tworzenie statystyk oglądalności serwisu,
 • zbieranie informacji w programie partnerskim.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • “niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu
 • “wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,
 • “funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 • “reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Zleceniodawcy.

Zleceniodawca może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie Transakcyjnym.

§6 Informacje w zakresie danych osobowych (RODO)

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

 • do przeglądania, poprawiania oraz usuwania swoich danych osobowych,
 • do składania żądania w formie elektronicznej z zakresu informacji o danych oraz ich przetwarzania,
 • wnieść skargę związaną z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawach nieuregulowanych polityką prywatności zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Zleceniobiorca przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a) realizacji usług oferowanych w Systemie Transakcyjnym,
b) przekazania danych osobowych Zleceniodawcy spółce ING Bank Śląski S.A. („Bank”) w związku z:

 • świadczeniem przez Bank na rzecz Zleceniobiorcy usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
 • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez Zleceniodawców przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
 • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Zleceniobiorcą, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

c) przekazania danych osobowych Zleceniodawcy spółce Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Serwis Transakcyjny, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

d) przekazania danych osobowych Zleceniodawcy spółce Zaufane.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Adres Trembeckiego 11a, 35-234 Rzeszów) w związku z wykonywaniem celów statystycznych i rozwijania działalności oraz dostosowania usług do potrzeb Użytkowników Serwisu Transakcyjnego w ramach umowy zlecenia obejmującej zbieranie opinii i ankiet NPS Użytkowników przez eKomi Holding GmbH o dokonanych transakcjach i zamieszanie ich na dedykowanych serwisach (np. Google, Google seller), a także celu weryfikacji należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

§7 Inspektor Ochrony Danych 

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.

Kontakt możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@globkurier.pl

§8 Kontakt 

Wszelkie pytania lub sugestie odnośnie Regulaminu oraz Polityki Prywatności, jak również wszelkie sprawy związane materią tych dokumentów prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: kontakt@globkurier.pl