Logo
Menu

Reclamaciones

¿De qué puede tratarse una reclamación de servicio de mensajería?

Cada Cliente tiene derecho a presentar una reclamación si el servicio no se realiza correctamente en su opinión. Tenga en cuenta que si la reclamación la realiza una persona distinta del Cliente que encargó el servicio, ésta deberá adjuntar un documento de cesión de derechos o un poder notarial. Se puede presentar una reclamación relativa a los servicios de mensajería por: daños o pérdida del paquete, pérdida del paquete, retraso en la entrega, reclamación de la factura, reembolso contra reembolso.

¿Cómo presentar una queja efectiva?

Paso 1: Prepare los documentos pertinentes. Si no sabe lo que necesita, póngase en contacto con nosotros – reklamacje@globkurier.pl
Paso 2: Rellenar el formulario de reclamación, adjuntar los documentos pertinentes y enviar la reclamación

Formulario de reclamación

Raportowany przez
Motivo de la reclamación*
Asunto*
Número de pedido*
Dirección de correo electrónico*
Empresa
Nombre y apellidos*
Teléfono
Descripción
Źródło
Adjuntar documentos

El tamaño máximo de los archivos es de 20 MB.

Número máximo de archivos adjuntos: 3

*Haz que los archivos adjuntos sean lo más pequeños posible utilizando sitios de compresión gratuitos o comprimiéndolos.

Paso 3: Tras rellenar el formulario y verificar la documentación presentada, recibirá un número de caso. Si falta la documentación, un miembro del departamento de reclamaciones se pondrá en contacto con usted.

¿Qué debo tener en cuenta a la hora de presentar una queja?

La denuncia debe contener datos como:

  • Nombre, apellidos y dirección del remitente;
  • Importe de la reclamación;
  • Título, justificación y firma del derechohabiente.

A la carta de reclamación se adjuntará el original del acta de entrega del envío (por ejemplo, la carta de porte) y las copias confirmadas de los documentos relacionados con el tipo y la cuantía de la reclamación, y si se redactó en la recepción del envío, el original del informe de daños (una copia perteneciente a la parte perjudicada). Por supuesto, no hay que olvidar la factura o el presupuesto de gastos, que confirman el valor de la mercancía en el envío.

Descubra lo que no se puede anunciar.
Tenga en cuenta que el cobro extemporáneo no es objeto de reclamación.

En caso de pérdida o daño del envío, es necesario redactar un protocolo de daños en presencia del mensajero el día de la entrega. Si el paquete se ha entregado con retraso, para que se tenga en cuenta la reclamación hay que presentarla en un plazo de 7 días a partir del día de la recepción. El Servicio no se hace responsable de la ejecución incorrecta o inadecuada de los servicios cuando:

  • El paquete tenía una dirección incorrecta;
  • El destinatario ha cambiado su lugar de residencia o, en el caso de una empresa, la dirección de su domicilio social;
  • El peso declarado en el momento del envío no se corresponde con el peso real del paquete;
  • El contenido declarado en la expedición no se corresponde con el contenido real del paquete;
  • El receptor se niega a cumplir las condiciones de entrega del envío, por ejemplo, se niega a pagar el envío cuando éste corre a cargo del receptor;
  • Se dan los llamados “casos de fuerza mayor”, por ejemplo, fuertes nevadas, huelgas, inundaciones, incendios, etc;
  • El envío contiene mercancías peligrosas o excluidas del transporte por un determinado transportista.
Najczęściej zadawane pytania - reklamacje
Kiedy możemy złożyć reklamację?

Reklamację możemy złożyć w wielu sytuacjach. Zaliczają się do nich między innymi: uszkodzenia zawartości przesyłki ,zagubienie przesyłki, ubytek zawartości lub nieterminowe doręczenie. W przypadku tego ostatniego mamy prawo ubiegać się o zwrot kosztów usługi.

Istotnym aspektem reklamacji jest, aby w momencie otrzymania przesyłki sprawdzić jej stan w obecności kuriera. W sytuacji gdy uszkodzone jest opakowanie przesyłki , należy sprawdzić czy jej zawartość nie uległa uszkodzeniu. W przypadku uszkodzenia zawartości należy sporządzić protokół szkód w obecności kuriera oraz wymagać jego podpisu. Jeżeli szkoda zostanie stwierdzona już po odebraniu przesyłki dochodzenie roszczeń będzie trudniejsze, proces ten może być dłuższy i należy liczyć się  z możliwym odrzuceniem reklamacji.

Ile trwa rozpatrywanie reklamacji?

Przewoźnik lub firma spedycyjna powinna wydać decyzję w terminie do 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentacji. Istotnym elementem jest, aby w jak najkrótszym czasie złożyć wszystkie wymagane dokumenty, które są wymienione w wykazie dokumentów u poszczególnych przewoźników.

Grupa Znatury Sp. z o. o. będąca właścicielem serwisu Globkurier.pl nie jest stroną bezpośrednio rozpatrującą reklamację. Reklamacje są rozpatrywane przez przewoźnika lub firmę spedycyjną, którą wybierają Państwo podczas składania zlecenia. Serwis Globkurier dokłada wszelkich starań aby móc w procesie reklamacyjnym, nie jest jednak stroną bezpośrednią rozpatrującą reklamacje.

Termin 30 dni liczy się od momentu otrzymania potwierdzenia zarejestrowania sprawy oraz otrzymania numeru reklamacji. Potwierdzenie zarejestrowania spawy oraz otrzymanie numeru reklamacji wiąże się z dostarczeniem wszystkich potrzebnych dokumentów niezbędnych do złożenia przez GlobKurier.pl reklamacji u przewoźnika.

Czy można odwołać się od otrzymanej decyzji?

Każdy klient serwisu Globkurier może  odwołać  się od decyzji przewoźnika w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy przesłać w formie pisemnej w kontynuacji prowadzonej korespondencji mailowej. W przypadki posiadania dodatkowych dokumentów dotychczas nie przedstawionych w procesie reklamacji należy dołączyć je do niniejszego odwołania.

Jakie dokumenty należy dołączyć do reklamacji?
Z uwagi na fakt, iż w serwisie Globkurier.pl dostępne są oferty różnych przewoźników oraz firm spedycyjnych, różny jest też zakres dokumentacji jaką należy przekazać celem rozpatrzenia reklamacji. Zakres dokumentacji opisany jest w poszczególnych zakładkach dotyczących danego przewoźnika lub firmy spedycyjnej. Istotnym jest zapoznanie się z wszystkimi potrzebnymi dokumentami u danego przewoźnika i złożenie ich za pośrednictwem formularza reklamacyjnego na stronie www.globkurier.pl mieszczącego się w zakładce Reklamacje.
Najpopularniejsze artykuły - reklamacje

Jak prawidłowo złożyć reklamację w firmie kurierskiej?

Składanie reklamacji nigdy nie jest przyjemne, ale od czasu do czasu taka potrzeba może się zdarzyć. Nikt nie jest w stanie całkowicie wykluczyć wystąpienia zdarzeń losowych, w postaci na przykład uszkodzenia przesyłki podczas przewozu. Szczególnie w takiej branży jak usługi kurierskie, w której to paczki pokonują dziesiątki kilometrów, przechodząc przez szereg pomieszczeń, sortowni i rąk.

Spóźniona paczka – co zrobić, gdy przesyłka nie dotrze na czas?

Oczekiwania na paczkę przypomina wypatrywanie świętego Mikołaja. Nic dziwnego, że kiedy kurier zawodzi, nasza frustracja rośnie. Wyjaśniamy, co zrobić, gdy paczka się spóźniona. Sprawdź, jakie są Twoje prawa i czy możesz uzyskać odszkodowanie.

Co zrobić, gdy paczka zostanie uszkodzona podczas transportu?

W dzisiejszych czasach konsumenci robią zakupy online masowo. Przez Internet sprzedawane jest niemal wszystko. Jak wielu konsumentów doświadczyło rozczarowania, gdy przesyłka dotarła uszkodzona? Problemy z przesyłkami zdarzają się rzadko, ale przy takiej skali zamówień, trudno wykluczyć ewentualność uszkodzeń. Jak przygotować protokół uszkodzenia przesyłki? Jak sprawdzić, czy przesyłka została uszkodzona w transporcie?