Jak zapakować? Jak wysłać?

W naszym poradniku odpowiadamy na pytania: jak zapakować i wysłać przesyłki oraz przesyłki niestandardowe.

Wysyłka paczek do Niemiec

W aktu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści, peł­nej ogra­ni­czeń doty­czą­cych prze­miesz­cza­nia się, wie­dza o pra­wi­dło­wym prze­biegu pro­cesu wysła­nia paczki jest bez­cenna. Zna­jo­mość kilku pro­stych zasad może uchro­nić nas przed uciąż­li­wymi aspek­tami

Czytaj więcej »

Jak wysłać kosiarkę kurierem?

Wraz z nadejściem wiosny i rozpoczęciem prac ogrodowych sklepy odnotowują spory wzrost sprzedaży sprzętu ogrodniczego, w tym oczywiście kosiarek. Często zdarza się również, że osoby

Czytaj więcej »

Jak wysłać dokumenty kurierem?

Przesyłki kurierskie to obecnie najszybszy i jednocześnie najbezpieczniejszy sposób na wysyłanie różnego rodzaju przedmiotów. Wśród nich coraz częściej znajdują się ważne dokumenty. Osoby, które pierwszy

Czytaj więcej »

Jak wysłać rolki kurierem?

Sprzęt sportowy, taki jak rolki czy rower łatwo można wysłać kurierem, aby korzystać z nich np. na wakacjach. Przesyłkę trzeba jednak odpowiednio spakować, a następnie

Czytaj więcej »