Jak zapakować? Jak wysłać?

W naszym poradniku odpowiadamy na pytania: jak zapakować i wysłać przesyłki oraz przesyłki niestandardowe.
szkło kurierem

Jak wysłać szkło kurierem?

Wysyłanie i odbieranie przesyłek, w których znalazły się elementy szklane może się wiązać ze stresem. Przedmioty szklane są wyjątkowo kruche i delikatne oraz nieodporne na

Czytaj więcej »
jak wysłać biżuterię kurierem

Jak wysłać biżuterię kurierem?

Wysyłanie biżuterii pocztą lub kurierem może wydawać się problematyczne. Zarówno sklepy jubilerskie, jak i prywatne osoby sprzedające biżuterię przez Internet nierzadko nie wiedzą, jak poprawnie

Czytaj więcej »

Wysyłka paczek do Niemiec

W aktu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści, peł­nej ogra­ni­czeń doty­czą­cych prze­miesz­cza­nia się, wie­dza o pra­wi­dło­wym prze­biegu pro­cesu wysła­nia paczki jest bez­cenna. Zna­jo­mość kilku pro­stych zasad może uchro­nić nas przed uciąż­li­wymi aspek­tami

Czytaj więcej »