Menu

Co to jest cross docking – przeładunek kompletacyjny?

Firmy logistyczne starają się w maksymalnym stopniu ograniczać koszty działalności. W mniejszym czy większym stopniu wpływa na to wiele czynników. Czynnikami ważnym w kontekście całej logistyki, często kosztownymi, są procesy kompletacji zamówień oraz magazynowania. Z tego względu przedsiębiorstwa poszukują możliwości, aby obniżyć koszt ich obsługi i jednocześnie zmaksymalizować zyski. Czy jest to możliwe? Okazuje się, że tak! Pomocny może okazać się cross docking.

Cross docking definicja – na czym polega cross docking?

Metoda cross docking cross docking polega na krótkotrwałym składowaniu towarów przywiezionych do magazynu, kompletowaniu ich zgodnie z wpływającym zamówieniem i wysłaniu do klienta. W ten sposób udaje się zebrać towary z wielu różnych punktów dostaw w jednym miejscu. Zdecydowanie ułatwia to pakowanie towarów dla odbiorcy, który zamówił rzeczy od więcej niż jednego producenta, więc co może za tym iść z więcej niż jednego źródła dostaw. Dodatkowo takie rozwiązanie pozwala na ograniczenie zapasów przechowywanych na magazynie oraz zmniejsza czas obsługi dóbr na ten magazyn przychodzących. Skracając czas wykonywanych operacji, a także przyspieszając rotację towarów, możemy stwierdzić, że takie rozwiązanie może bezpośrednio przełożyć się na zmniejszenie kosztów działalności (możemy wykonać więcej operacji dziennie, co może przełożyć się na większy zysk, przy podobnym koszcie ogólnym).

cross docking przeładowanie

Etapy cross docking w logistyce

Proces łańcucha dostaw w cross docking możemy podzielić na 4 najważniejsze etapy:

1.Dostawa i przyjęcie towarów – produkty zamówione u producenta wysyłane są z magazynu do centrum logistycznego.

2.Sortowanie paczek – polega na rozdzieleniu towarów na docelowe lokalizacje. Tutaj następuje weryfikacja i ocena stanu opakowań czy liczby towarów.

3.Przekazanie towarów w punkcie przeładunkowym kolejnemu przewoźnikowi – kompletowanie zamówień dla przewoźnika i wyznaczenie pojazdów doręczających paczki do klienta docelowego.

4.Dostawa produktów końcowych do odbiorcy – zamówienie trafia w określonym czasie do klienta końcowego.

Rodzaje cross-dockingu a łańcuch dostaw

Model cross-dockingu możemy klasyfikować według miejsca powstania przesyłki. Może to być bezpośrednio u dostawcy lub na terytorium operatora cross dockingu.

W przypadku towaru umieszczonego w gotowych przesyłkach, wymagających sortowania pod kątem środków transportu możemy wyróżnić takie rodzaje jak:

 • transfer z magazynu – polegający na zmianie pojazdu,
 • dekonsolidacja -czyli jeden dostawca a kilku odbiorców. Wówczas jeden pojazd rozwozi towary dla kilku odbiorców.
 • dekonsolidacja – kilku dostawców i kilku odbiorców. Następuje wówczas dekonsolidacja pojazdów różnych dostawców, którzy rozwożą paczki do różnych odbiorców.
 • konsolidacja – kilku dostawców i jeden odbiorca. Kilka ciężarówek ładowanych jest z towarem jednego odbiorcy.
 • rekonsolidacja – kilku dostawców i jeden odbiorca. Ładunek jest rozładowywany w strefie rozładunku, a następnie konsolidowany z innymi zamówieniami, które są dzielone na samochody.

Metoda cross docking

Cross docking najczęściej wykorzystywany jest w ecommerce. W ramach modelu cross docking wyróżniamy kilka rozwiązań.

Cross docking pełnych palet

Cross docking polega na przyjęciu, weryfikacji i przekazaniu palety do konkretnego przewoźnika. Palety są przygotowywane przez dostawcę lub klienta magazynu zgodnie z jednostkowym zamówieniem odbiorcy końcowego.

Cross docking z konsolidacją towarów przez dostawcę

To działanie cross docking polega na tym, że towary dostarczone do magazynu wymagają konsolidacji. Dostarczone produkty muszą być posortowane przez personel, który odpowiada za ich przygotowanie do dalszej dystrybucji zgodnie z zamówieniami klientów końcowych. Wysyłka towarów może opierać się o konsolidację palet z mniejszych jednostek lub na odwrót. Następnie palety przekazywane są do odpowiedniego przewoźnika.

Cross docking w wersji pośredniej

Ta metoda cross docking w wysyłce towarów jest bardzo złożona. W strefie przeładunkowej dochodzi do konsolidacji zamówień. Natomiast oprócz paczek, które są zwożone przez przewoźników, konsolidowane są również ładunki znajdujące się w strefie magazynowej. Ten system cross docking umożliwia tymczasowe magazynowanie towarów, które mogą być wykorzystane w momencie większego popytu.

Gdzie stosuje się przeładunek kompletacyjny?

Koncepcja jest świetnym rozwiązaniem dla sieci sklepów posiadających swoje centra magazynowe. Często takie punkty powstają właśnie z powodu stosowania cross dockingu – wielu dostawców z okolicy i nie tylko przywozi spakowane dobra, a obsługa punktu przeładunkowego kompletuje je według zamówienia konkretnego sklepu. W ten sposób na palecie może znajdować się wiele różnego rodzaju produktów, które zgodnie z określonym zapotrzebowaniem zmierzają do sklepu. Pozwala to uniknąć sytuacji, w której do sklepu dociera zbyt wiele jednorodnych dóbr, na które zapotrzebowanie jest niższe i zalegają na magazynie, zajmując miejsce towarom, na które w danym czasie jest większy popyt.

Cross docking w logistyce KEP I TSL

Również firmy kurierskie mogą stosować działania podobne do metody cross dockingu, na przykład w zakresie kompletowania wysyłek i rozdzielania ich na rejony pracy kurierów. Znacząco może to wpłynąć na koszty przesyłek oraz przyspieszenie czasu ich dostawy. GlobKurier jako broker kurierski współpracuje z wieloma przewoźnikami KEP i TSL. W związku z tym zachęcamy do skorzystania z opcji wyceny przesyłki oraz porównania przewoźników, dostępnej na naszej stronie internetowej.

Cross-docking wady i zalety

Zalety cross dockingu:

 • skrócenie czasu dostaw do odbiorcy końcowego,
 • redukcja kosztów związanych z przechowywaniem – ten model logistyczny nie wymaga zakupu ani wynajmu magazynu w celu zachowania łańcucha dostaw,
 • redukcja kosztów związanych z zakupem maszyn np. wózki widłowe,
 • zmniejszenie ryzyka uszkodzenia i zepsucia towarów – szybka dostawa idealnie sprawdza się w przypadku produktów z krótką datą ważności.
 • konsolidacja zamówień,

Wady cross dockingu:

 • wysokie koszty początkowe,
 • konieczność weryfikacji podmiotów i uczestników łańcucha dostaw, które odpowiadają za poszczególne etapy transportu,
 • problemy po stronie producenta lub operatora logistycznego może powodować opóźnienia w łańcuchu dostaw,
 • każdy etap łańcuchu dostaw realizowany jest przez innego dostawce.