Odprawa celna

Przygotowaliśmy poradnik, który ma na celu uproszczenie procedury odprawy celnej. Poniżej znajdują się najważniejsze informacje o obostrzeniach obowiązujących w krajach poza UE.
W razie pytań dotyczących procedury zgłoszenia do odprawy celnej prosimy o kontakt mailowy na adres: odprawa@globkurier.pl

Eksport oraz import w krajach Unii Europejskiej

 

 

W przypadku eksportów oraz importów paczek zagranicznych do poniższych krajów NIE MA konieczności składania dokumentów eksportowych oraz importowych do odprawy celnej:

 

 • Hiszpanii,
 • Niderlandów (Holandii),
 • Irlandii,
 • Litwie,
 • Austrii,
 • Belgii,
 • Bułgarii,
 • Chorwacji,
 • Cyprze,
 • Czechach,
 • Danii,
 • Estonii,
 • Finlandii,
 • Francji,
 • Grecji,
 • Luksemburgu,
 • Łotwie,
 • Malcie,
 • Niemczech,
 • Portugalii,
 • Szwecji,
 • Węgrzech,
 • Włoszech,
 • Rumunii,
 • Słowacji,
 • Słowenii.

Dzięki temu wysyłanie przesyłek do tych krajów nie jest problematyczne. Do wysyłki konieczne jest jedynie posiadanie listu przewozowego. Przesyłki są traktowane tak samo jak przesyłki krajowe.

Nie masz czasu albo nie chcesz zajmować się przygotowaniami do odprawy celnej? Powierz ją nam!

Eksport oraz import poza Unią Europejską

Wysyłka dokumentów

Zarówno w eksporcie jak i w imporcie dokumenty nie przechodzą odprawy celnej. Wyjątkiem jest Izrael – dokumenty tam muszą przejść odprawę celną.

W zakładce szybka wycena na stronie Globkurier.pl należy wpisać parametry 1x1x1 waga 1kg, aby uzyskać produkt DOKUMENTY.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Import towarów

Informacje dla osoby prywatnej

W przypadku dóbr importowanych spoza UE konieczne jest przekazanie Nadawcy listu przewozowego (list należy wydrukować i nakleić na przesyłkę) oraz faktury proformy.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • list przewozowy,
 • faktura proforma.

Informacje dla firm

W przypadku gdy importerem jest firma do transportu towaru niezbędne jest przygotowanie przez Nadawcę listu przewozowego, faktury handlowej, a także konieczne jest posiadanie numeru EORI przez firmę z Polski.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • list przewozowy,
 • faktura handlowa + EORI

Eksport towarów o wartości celnej poniżej 22 euro

Informacje dla osoby prywatnej

Przesyłki eksportowe o wartości celnej poniżej 22 euro przechodzą uproszczoną procedurę odprawy celnej. Aby zrealizować taki transport Nadawca musi mieć przygotowany (wydrukowany i naklejony na przesyłkę) list przewozowy, fakturę proforma oraz oświadczenie eksportera.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • list przewozowy,
 • faktura proforma,
 • oświadczenie eksportera.

Informacje dla firm

Przesyłki eksportowane przez firmę również przechodzą uproszczoną procedurę odprawy celnej, natomiast niezbędne jest aby firma posiadała numer EORI. Do transportu Nadawca jest zobowiązany przygotować list przewozowy, fakturę handlową oraz oświadczenie eksportera.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • list przewozowy,
 • faktura handlowa + EORI,
 • oświadczenie eksportera.

Eksport towarów o wartości celnej powyżej 22 euro

Informacje dla osoby prywatnej

Dobra eksportowane przez osobę prywatną do kraju spoza UE o wartości celnej powyżej 22 euro przechodzą odprawę celną indywidualną. Do wysyłki niezbędne jest dołączenie listu przewozowego, faktury proformy, oświadczenie eksportera oraz upoważnienie do odprawy celnej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • list przewozowy,
 • faktura proforma,
 • oświadczenie eksportera,
 • upoważnienie do odprawy celnej.

Informacje dla firm

Procedura eksportu towaru przez firmę jest tak samo jak przy osobie prywatnej – indywidualna odprawa celna. Należy pamiętać, aby załączyć dodatkowo fakturę handlową wraz z numerem EORI.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • list przewozowy,
 • faktura handlowa,
 • oświadczenie eksportera,
 • upoważnienie do odprawy celnej.

Dokumenty do odprawy celnej

Kliknij i pobierz dokumenty odpowiednie dla przewoźnika, którego wybrałeś podczas składania zamówienia.

PAMIĘTAJ!

LIST PRZEWOZOWY NALEŻY WYDRUKOWAĆ I PRZYKLEIĆ DO PRZESYŁKI.
DOKUMENTY DO ODPRAWY CELNEJ NALEŻY UMIEŚCIĆ W OSOBNEJ KOPERCIE I DOKLEIĆ DO PRZESYŁKI.
FAKTURA PROFORMA ORAZ HANDLOWA MUSI BYĆ ZAWSZE W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM (DWIE KOPIE).
DLA FIRM KONIECZNY JEST NUMER EORI.
W PRZYPADKU PRZESYŁEK MIĘDZYNARODOWYCH KONIECZNE JEST PODANIE LOKALNEGO NUMERU TELEFONU.
CAŁA DOKUMENTACJA CELNA MUSI BYĆ PRZYGOTOWANA PRZEZ EKSPORTERA I IMPORTERA NA WSTĘPIE I UZUPEŁNIONA PRAWIDŁOWO, ABY ZAPEWNIĆ TERMINOWĄ ORAZ BEZPROBLEMOWĄ ODPRAWĘ CELNĄ.
Niezależnie od umieszczonego opisu formalności przy przesyłkach międzynarodowych Urząd Celny ma zawsze prawo zweryfikować zawartość przesyłki oraz dokonać odprawy celnej z uwzględnieniem rzeczywistego stanu rzeczy. Powyższe wyjaśnienia są tylko informacją na temat procedury. Przy każdorazowej wysyłce mogą zaistnieć odrębne uwarunkowania (np. próbka może zostać uznana przez Urząd Celny za towar handlowy).

Słowniczek pojęć

 • FAKTURA PROFORMA – jest wystawiana dla potrzeb statystycznych Urzędu Celnego, przy wysyłce przedmiotów, które nie są traktowane jako dokumenty przez służby celne i nie są wysyłane na sprzedaż ( prezenty, wzory, próbki itp.).
 • FAKTURA HANDLOWA – jest dokumentem wzywającym do zapłaty za dobra. Wystawiana jest przez dostawcę dla importera. Na jej podstawie można dokonać odprawy celnej, obliczyć taryfy i rozliczyć się z urzędem skarbowym.
 • OŚWIADCZENIE EKSPORTERA – jest to deklaracja wystawiana przez podmiot wysyłający towar, w której znajduje się opis i przeznaczenie przesyłanego dobra, oraz forma dostawy.
 • UPOWAŻNIENIE DO ODPRAWY CELNEJ – jest to dokument wystawiany przez podmiot wysyłający, w którym upoważnia przewoźnika do dokonania odprawy celnej.
 • NUMER EORI- W przypadku wysyłki firmowej konieczne jest posiadanie numeru EORI.

Przedsiębiorcy prowadzący handel regulowany przepisami prawa celnego muszą posiadać indywidualny numer EORI, czyli numer Wspólnotowego Systemu Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych.

Numer EORI można uzyskać na poniższej stronie gdzie znajduje się dokładna instrukcja: https://puesc.gov.pl/eori

 • KOMUNIKAT IE599 – dotyczy potwierdzenia wyprowadzenia towarów lub odmowy zgody na wyprowadzenie towarów. Dokument ten należy przedstawić w Urzędzie Skarbowym aby odzyskać VAT. Dokument IE-599 stosowany jest także do odpraw czasowych (naprawy, wymiany) oraz targach, wystawach i innych.
 • USZLACHETNIENIE BIERNE– to jedna z tzw. procedur specjalnych. Stosując procedurę uszlachetniania biernego możesz czasowo wywozić poza obszar celny Unii towary unijne i poddawać je tam procesom przetwarzania (np. obróbce, montażowi, naprawie). Następnie, przy przywozie na obszar celny UE produktów przetworzonych powstałych z tych towarów możesz skorzystać z całkowitego lub częściowego zwolnienia z należności celnych przywozowych. 
 • USZLACHETNIENIE CZYNNE – to jedna z tzw. procedur specjalnych. Stosując ją możesz przywozić czasowo na obszar celny Unii towary nieunijne i poddawać je procesom przetwarzania (np. przetwarzania, montażu, obróbki, naprawy). Za takie towary nie trzeba płacić należności celnych przywozowych oraz innych należności.

Dodatkowe obostrzenia dla krajów spoza UE

Wiele krajów znajdujących się poza granicami Unii Europejskiej ma różne restrykcje, które przedstawiamy poniżej. Występują również wyspy, które przynależą do terytorialnie do Państw UE, ale występuje odprawa celna.

 

 • Turcja – w związku z obostrzeniami po stronie tureckiej wysyłka próbek oraz towarów do wartości 75 Euro możliwa jest jedynie w transporcie lotniczym, wysyłka powyżej 75 Euro możliwa jest w transporcie drogowym
 • Rosja – w związku z obostrzeniami panującymi w Federacji Rosyjskiej wysyłka przesyłki kurierskiej możliwa jest jedynie w relacji firma – firma. Wysyłka w relacji firma – osoba prywatna oraz osoba prywatna – osoba prywatna nie jest możliwa.
 • Stany Zjednoczone – nie ma możliwości ubezpieczenia do osoby prywatnej. W przypadku wysyłki witamin, leków, kosmetyki konieczne jest uzupełnienie dodatkowego dokumentu FDA. Szczegółowe informacja znajdziesz tutaj.
 • Chiny – dla przesyłek importowych mogą się zdarzyć sytuacje, w których odbiór przesyłki nie jest możliwy przez kuriera. Konieczne jest aby nadawca dostarczył przesyłkę do punktu przewoźnika.

WARTO WIEDZIEĆ!

 • Osoby starające się o pozwolenie na wywóz za granicę (w ramach Wspólnoty, bądź poza nią), dzieła sztuki powstałego przed 1949 roku potrzebują pozwolenia konserwatora zabytków.
 •  Wraz z zakupem substancji chemicznej, trzeba obowiązkowo otrzymać od producenta lub dystrybutora kartę charakterystyki. Karta powinna być bezpłatnie dołączona do substancji. Przed wysłaniem przesyłki sprawdź na karcie charakterystyki, czy towar może być wysłany jako zwykła przesyłka. Kartę charakterystyki trzeba ZAWSZE dołączyć do wysyłki (przy liście przewozowym).
 • Materiały pirotechniczne (świece dymne, race, stroboskopy, petardy hukowe, race morskie) są wyłączone z transportu we wszelkich przesyłkach w naszych serwisach!
 • Doręczenia na targi – trzeba pamiętać o procedurze odprawy celnej powracającej, aby nie płacić cła oraz na etapie zakładania zlecenia najlepiej wskazywać jako odbiorcę instytucję albo wskazaną osobę w destynacji docelowej. Nadanie wysyłki bezpośrednio na adres targów może spowodować nieskuteczne doręczenie i w efekcie długie opóźnienie przesyłki.
 • Żywność – wysyłka żywności możliwa jest tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność z długim terminem przydatności do spożycia.
 • Incoterms DAP/DDP

– DAP – oznacza doręczenie do drzwi Odbiorcy i opłacenie przez niego cła.

– DDP – doręczenie do drzwi Odbiorcy, natomiast cło opłaca Nadawca.

 

Wysyłasz regularnie?

Załóż bezpłatne konto i odbierz zniżki na stałe bez zobowiązań
 

Chcesz wysyłać paczkę kurierem?

Skorzystaj z kalkulatora kosztów i nadaj paczkę dziś!
 

Cennik usług celnych

USŁUGASTAWKA NETTO
Rejestracja upoważnienia w PUESC65,00 zł
Przygotowanie odprawy celnej wywozowej 156,00 zł
Przygotowanie świadectwa A.TR eksport Turcja 130,00 zł
Przygotowanie świadectwa pochodzenia legalizacja na UC 130,00 zł
Przygotowanie świadectwa EUR.1 legalizacja na UC 195,00 zł
Przygotowanie odprawy importowej 260,00 zł
Opłata za pierwszą pozycję na SAD, oraz każdą kolejną13,00 zł
Przygotowanie wniosków na UC 130,00 zł
Przeprowadzenie procedury uzyskania magazynu czasowego składowania 1300,00 zł
Przeprowadzenie procedury uzyskania miejsca uznanego w eksporcie 390,00 zł

Prowadzisz firmę? Zaoszczędź na przesyłkach do USA

Na naszym blogu znajdziesz artykuły, w których szczegółowo opisujemy, jak wysłać i przygotować przesyłkę do różnych krajów świata: