Logo
Menu

Odprawa celna

 

Przygotowaliśmy poradnik, który ma na celu uproszczenie procedury odprawy celnej. Poniżej znajdują się najważniejsze informacje o obostrzeniach obowiązujących w krajach poza UE.
W razie pytań dotyczących procedury zgłoszenia do odprawy celnej prosimy o kontakt mailowy na adres: odprawa@globkurier.pl

 

UWAGA – DODATKOWE RESTRYKCJE!

Od 1 marca 2023 r.


Wszystkie towary wysyłane drogą lotniczą do UE, Irlandii Północnej, Norwegii i Szwajcarii lub transportowane drogą lotniczą przez te terytoria muszą posiadać dodatkowo:

Co najmniej sześciocyfrowy kod ujednoliconej taryfy celnej (HS) dla każdej pozycji w przesyłce

Dokładny opis towaru dla każdej pozycji w przesyłce

Numer EORI (Economic Operator Registration and Identification) odbiorcy

Zasady te dotyczą wszystkich towarów (poza dokumentami), niezależnie od wartości.

Eksport oraz import w krajach Unii Europejskiej

W przypadku eksportów oraz importów paczek zagranicznych do poniższych krajów NIE MA konieczności składania dokumentów eksportowych oraz importowych do odprawy celnej:
 • Hiszpanii (z wyjątkiem wysp),
 • Niderlandów (Holandii),
 • Irlandii,
 • Litwie,
 • Austrii,
 • Belgii,
 • Bułgarii,
 • Chorwacji,
 • Cyprze (część grecka),
 • Czechach,
 • Danii,
 • Estonii,
 • Finlandii,
 • Francji,
 • Grecji,
 • Luksemburgu,
 • Łotwie,
 • Malcie,
 • Niemczech,
 • Portugalii,
 • Szwecji,
 • Węgrzech,
 • Włoszech,
 • Rumunii,
 • Słowacji,
 • Słowenii.

Dzięki temu wysyłanie przesyłek do tych krajów nie jest problematyczne. Do wysyłki konieczne jest jedynie posiadanie listu przewozowego. Przesyłki są traktowane tak samo jak przesyłki krajowe.

Eksport oraz import poza Unią Europejską

 1. 1. Wysyłka dokumentów:
Wysyłka dokumentów

Zarówno w eksporcie jak i w imporcie dokumenty nie przechodzą odprawy celnej. Wyjątkiem jest Izrael – dokumenty tam muszą przejść odprawę celną. W zakładce szybka wycena na stronie Globkurier.pl należy wpisać parametry 1x1x1 waga 1kg, aby uzyskać produkt dokumenty. 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. 2. Import towarów:
Osoba prywatna

W przypadku dóbr importowanych spoza UE konieczne jest przekazanie Nadawcy listu przewozowego (list należy wydrukować i nakleić na przesyłkę) oraz faktury proformy.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • list przewozowy,
 • faktura proforma.
Dla firm

W przypadku gdy importerem jest firma do transportu towaru niezbędne jest przygotowanie przez Nadawcę listu przewozowego, faktury handlowej, a także konieczne jest posiadanie numeru EORI przez firmę z Polski.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • list przewozowy,
 • faktura handlowa + EORI
 1. 3. Eksport towarów o wartości celnej poniżej 22 euro
Dla firm

Przesyłki eksportowane przez firmę również przechodzą uproszczoną procedurę odprawy celnej, natomiast niezbędne jest aby firma posiadała numer EORI. Do transportu Nadawca jest zobowiązany przygotować list przewozowy, fakturę handlową oraz oświadczenie eksportera.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • list przewozowy,
 • faktura handlowa + EORI,
 • oświadczenie eksportera.
Osoba prywatna

Przesyłki eksportowe o wartości celnej poniżej 22 euro przechodzą uproszczoną procedurę odprawy celnej. Aby zrealizować taki transport Nadawca musi mieć przygotowany (wydrukowany i naklejony na przesyłkę) list przewozowy, fakturę proforma oraz oświadczenie eksportera.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • list przewozowy,
 • faktura proforma,
 • oświadczenie eksportera.
 1. 4. Eksport towarów o wartości celnej powyżej 22 euro
Osoba prywatna

Dobra eksportowane przez osobę prywatną do kraju spoza UE o wartości celnej powyżej 22 euro przechodzą odprawę celną indywidualną. Do wysyłki niezbędne jest dołączenie listu przewozowego, faktury proformy, oświadczenie eksportera oraz upoważnienie do odprawy celnej.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • list przewozowy,
 • faktura proforma,
 • oświadczenie eksportera,
 • upoważnienie do odprawy celnej.
Dla firm

Procedura eksportu towaru przez firmę jest tak samo jak przy osobie prywatnej – indywidualna odprawa celna. Należy pamiętać, aby załączyć dodatkowo fakturę handlową wraz z numerem EORI.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • list przewozowy,
 • faktura handlowa,
 • oświadczenie eksportera,
 • upoważnienie do odprawy celnej.

Dokumenty do odprawy celnej

⬇ Kliknij i pobierz dokumenty odpowiednie dla przewoźnika, którego wybrałeś podczas składania zamówienia ⬇

fedex logo
ups logo
dhl slider

GLOBKURIER GEODIS

Dokumenty dla firm

Przesyłki poza UE:

 

 

Przesyłki do/z Anglii:

 

PAMIĘTAJ!
LIST PRZEWOZOWY NALEŻY WYDRUKOWAĆ I PRZYKLEIĆ DO PRZESYŁKI.
DOKUMENTY DO ODPRAWY CELNEJ NALEŻY UMIEŚCIĆ W OSOBNEJ KOPERCIE I DOKLEIĆ DO PRZESYŁKI.
FAKTURA PROFORMA ORAZ HANDLOWA MUSI BYĆ ZAWSZE W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM (DWIE KOPIE).
DLA FIRM KONIECZNY JEST NUMER EORI.
W PRZYPADKU PRZESYŁEK MIĘDZYNARODOWYCH KONIECZNE JEST PODANIE LOKALNEGO NUMERU TELEFONU.
CAŁA DOKUMENTACJA CELNA MUSI BYĆ PRZYGOTOWANA PRZEZ EKSPORTERA I IMPORTERA NA WSTĘPIE I UZUPEŁNIONA PRAWIDŁOWO, ABY ZAPEWNIĆ TERMINOWĄ ORAZ BEZPROBLEMOWĄ ODPRAWĘ CELNĄ.
Niezależnie od umieszczonego opisu formalności przy przesyłkach międzynarodowych Urząd Celny ma zawsze prawo zweryfikować zawartość przesyłki oraz dokonać odprawy celnej z uwzględnieniem rzeczywistego stanu rzeczy. Powyższe wyjaśnienia są tylko informacją na temat procedury. Przy każdorazowej wysyłce mogą zaistnieć odrębne uwarunkowania (np. próbka może zostać uznana przez Urząd Celny za towar handlowy).
 • FAKTURA PROFORMA – jest wystawiana dla potrzeb statystycznych Urzędu Celnego, przy wysyłce przedmiotów, które nie są traktowane jako dokumenty przez służby celne i nie są wysyłane na sprzedaż ( prezenty, wzory, próbki itp.).
 • FAKTURA HANDLOWA – jest dokumentem wzywającym do zapłaty za dobra. Wystawiana jest przez dostawcę dla importera. Na jej podstawie można dokonać odprawy celnej, obliczyć taryfy i rozliczyć się z urzędem skarbowym.
 • OŚWIADCZENIE EKSPORTERA – jest to deklaracja wystawiana przez podmiot wysyłający towar, w której znajduje się opis i przeznaczenie przesyłanego dobra, oraz forma dostawy.
 • UPOWAŻNIENIE DO ODPRAWY CELNEJ – jest to dokument wystawiany przez podmiot wysyłający, w którym upoważnia przewoźnika do dokonania odprawy celnej.
 • NUMER EORI- W przypadku wysyłki firmowej konieczne jest posiadanie numeru EORI. Przedsiębiorcy prowadzący handel regulowany przepisami prawa celnego muszą posiadać indywidualny numer EORI, czyli numer Wspólnotowego Systemu Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych. Numer EORI można uzyskać na poniższej stronie gdzie znajduje się dokładna instrukcja: Uzyskaj numer EROI 
 • KOMUNIKAT IE599 – dotyczy potwierdzenia wyprowadzenia towarów lub odmowy zgody na wyprowadzenie towarów. Dokument ten należy przedstawić w Urzędzie Skarbowym aby odzyskać VAT. Dokument IE-599 stosowany jest także do odpraw czasowych (naprawy, wymiany) oraz targach, wystawach i innych.
 • USZLACHETNIENIE BIERNE– to jedna z tzw. procedur specjalnych. Stosując procedurę uszlachetniania biernego możesz czasowo wywozić poza obszar celny Unii towary unijne i poddawać je tam procesom przetwarzania (np. obróbce, montażowi, naprawie). Następnie, przy przywozie na obszar celny UE produktów przetworzonych powstałych z tych towarów możesz skorzystać z całkowitego lub częściowego zwolnienia z należności celnych przywozowych. 
 • USZLACHETNIENIE CZYNNE – to jedna z tzw. procedur specjalnych. Stosując ją możesz przywozić czasowo na obszar celny Unii towary nieunijne i poddawać je procesom przetwarzania (np. przetwarzania, montażu, obróbki, naprawy). Za takie towary nie trzeba płacić należności celnych przywozowych oraz innych należności.

Wiele krajów znajdujących się poza granicami Unii Europejskiej ma różne restrykcje, które przedstawiamy poniżej. Występują również wyspy, które przynależą do terytorialnie do Państw UE, ale występuje odprawa celna.

 • Turcja – w związku z obostrzeniami po stronie tureckiej wysyłka próbek oraz towarów do wartości 75 Euro możliwa jest jedynie w transporcie lotniczym, wysyłka powyżej 75 Euro możliwa jest w transporcie drogowym
 • Rosja – w związku z obostrzeniami panującymi w Federacji Rosyjskiej wysyłka przesyłki kurierskiej możliwa jest jedynie w relacji firma – firma. Wysyłka w relacji firma – osoba prywatna oraz osoba prywatna – osoba prywatna nie jest możliwa.
 • Stany Zjednoczone – nie ma możliwości ubezpieczenia do osoby prywatnej. W przypadku wysyłki witamin, leków, kosmetyki konieczne jest uzupełnienie dodatkowego dokumentu FDA. Szczegółowe informacja znajdziesz tutaj.
 • Chiny – dla przesyłek importowych mogą się zdarzyć sytuacje, w których odbiór przesyłki nie jest możliwy przez kuriera. Konieczne jest aby nadawca dostarczył przesyłkę do punktu przewoźnika.
 • Sprawdź instrukcję ETD i dowiedź się jak  załączać dokumenty do odprawy celnej w  formie elektronicznej Fedex
 • Jak wypełnić dokumenty do odprawy celnej Fedex ? Instrukcja 
 • Pobierz dokument dołączany do wniosku  o pozwolenie na procedurę specjalną
 • Wysyłasz dzieła sztuki Pobierz oświadczenie 
 • Osoby starające się o pozwolenie na wywóz za granicę (w ramach Wspólnoty, bądź poza nią), dzieła sztuki powstałego przed 1949 roku potrzebują pozwolenia konserwatora zabytków.
 •  Wraz z zakupem substancji chemicznej, trzeba obowiązkowo otrzymać od producenta lub dystrybutora kartę charakterystyki. Karta powinna być bezpłatnie dołączona do substancji. Przed wysłaniem przesyłki sprawdź na karcie charakterystyki, czy towar może być wysłany jako zwykła przesyłka. Kartę charakterystyki trzeba ZAWSZE dołączyć do wysyłki (przy liście przewozowym).
 • Materiały pirotechniczne (świece dymne, race, stroboskopy, petardy hukowe, race morskie) są wyłączone z transportu we wszelkich przesyłkach w naszych serwisach!
 • Doręczenia na targi – trzeba pamiętać o procedurze odprawy celnej powracającej, aby nie płacić cła oraz na etapie zakładania zlecenia najlepiej wskazywać jako odbiorcę instytucję albo wskazaną osobę w destynacji docelowej. Nadanie wysyłki bezpośrednio na adres targów może spowodować nieskuteczne doręczenie i w efekcie długie opóźnienie przesyłki.
 • Żywność – wysyłka żywności możliwa jest tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność z długim terminem przydatności do spożycia.
 • Incoterms DAP/DDP

– DAP – oznacza doręczenie do drzwi Odbiorcy i opłacenie przez niego cła.

– DDP – doręczenie do drzwi Odbiorcy, natomiast cło opłaca Nadawca.

 

Usługi celne - cennik poglądowy

USŁUGA
STAWKA NETTO
Rejestracja upoważnienia w PUESC
65,00 zł
Przygotowanie odprawy celnej wywozowej
156,00 zł
Przygotowanie świadectwa A.TR eksport Turcja
130,00 zł
Przygotowanie świadectwa pochodzenia legalizacja na UC
130,00 zł
Przygotowanie świadectwa EUR.1 legalizacja na UC
195,00 zł
Przygotowanie odprawy importowej
260,00 zł
Opłata za pierwszą pozycję na SAD, oraz każdą kolejną
13,00 zł
Przygotowanie wniosków na UC
130,00 zł
Przeprowadzenie procedury uzyskania magazynu czasowego składowania
1300,00 zł
Przeprowadzenie procedury uzyskania miejsca uznanego w eksporcie
390,00 zł

Odprawa celna dla firm

Zasady i formalności związane z odprawą celną może być zawiłe. Niewiedza, drobne błędy w zgłoszeniu celnym mogą powodować opóźnienia w transporcie i dostarczeniu ładunku. W GlobKurierze pomożemy Ci przejść przez proces zgłoszenia celnego, aby uniknąć dodatkowych opłat celnych i błędów. 

 

Powyżej znajdziesz wszelkie niezbędne dokumenty wymagane w odprawie celnej. Razem z nami będziesz na bieżąco ze zmianami związanymi w przepisach celnych i umowach handlowych. Jeżeli importujesz lub eksportujesz produkty, możesz skorzystać z naszych dodatkowych usług i dokumentów niezbędnych do zgłoszenia urzędowi celnemu. 

 

Dokumenty potrzebne do odprawy celne

Jak wygląda odprawa celna? W przypadku postępowania celnego oraz odprawy importowej i eksportowej należy dokonać zgłoszenia celnego, który zawiera takie dokumenty jak: list przewozowy (zawierający dane nadawcy i odbiory, miejsce pochodzenia, opisy towarów, ilość i waga towarów), faktura handlowa (zawierająca dane sprzedającego i kupującego, datę sprzedaży, opis towarów, kraj pochodzenia), packing list (lista towarów w przesyłce z wagą netto oraz brutto, z ilością opakowań każdego towaru).

Prowadzisz firmę? Zaoszczędź na przesyłkach do USA

Na naszym blogu znajdziesz artykuły, w których szczegółowo opisujemy, jak wysłać i przygotować przesyłkę do różnych krajów świata:

Wysyłka z USA a cło – kiedy płacimy cło?

Sprzedaż internetowa z roku na rok staje się coraz bardziej popularna. Nic dziwnego – powszechny dostęp do katalogów kusi nawet tych, którzy nie przepadają za zakupami. Wystarczy zapłacić za produkt zdalnie i zamówić kuriera. Dla klientów problemem wydaje się być jedynie cło.

Cło z Australii. Import i eksport towarów do Australii

Główna część eksportu z krajów unijnych do Australii to sprzęt transportowy, maszyny i urządzenia, chemikalia, żywność i usługi. Wartość handlu usługami wynosi około 28 mld dolarów rocznie. 

Co można wysłać w paczce do USA?

Co można wysłać w paczce do USA? Niestety nie wszystko. Pewne artykuły są po prostu zakazane. Oznacza to, że paczka nadana do Stanów Zjednoczonych zawierająca tego typu towary może zostać zatrzymana przez celników.