Słownik logistyczny

A

ACI – FEE

ang. Advance Commercial Information Definition

Procedura elektronicznego zgłoszenia przywożonych na teren Kanady ładunków. Projekt stworzony przez Agencję Kanadyjskiej Służby Granicznej w celu zwiększenia wydajności i poprawy bezpieczeństwa na granicach. owar ma możliwość wypłynięcia z EU dopiero po uzyskaniu zgody z systemu celnego Kanady. Przypływający do Kanady towar bez dokonanej procedury ACI jest cofany na koszt eksportera z powrotem do miejsca nadania.

ADR

ADR to europejska umowa dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych.

Dowiedz się więcej.

Agencja celna
Pomaga w zakresie działań związanych z formalnościami celnymi. Pośredniczy w imieniu swoich klientów przed urzędem celnym.

Dowiedz się więcej.

Alleycat – wyścigi kurierów
To nieformalne zawody rowerowe, w których najczęściej uczestnikami są kurierzy rowerowi.

Dowiedz się więcej.

 
ALSC

ang. American Lumber Standard Committee

Dodatkowa opłata portowa.

AMS – FEE

ang. Automated Manifest System

Procedura elektronicznego zgłoszenia wywożonych towarów stosowana przez Stany Zjednoczone. Umożliwia szybką i bezpieczną elektroniczną odprawę celną. AMS został stworzony, aby ułatwić i pomóc w celnej identyfikacji. Towar ma możliwość wypłynięcia z EU dopiero po uzyskaniu zgody z systemu celnego USA. Towar przypływający do USA bez dokonanej procedury AMS jest cofany na koszt eksportera z powrotem do miejsca nadania.

Anulowanie zlecania
Zawiadomienie dostawcy o rezygnacji z zamówienia przed jego realizacją.

Dowiedz się więcej.

API
API umożliwia komunikację pomiędzy systemami komputerowymi.

Dowiedz się więcej.

ARB

ang. Arbitrary surcharge

Dopłata arbitralna.

ATB Service Charge

ang. Arbitrary surcharge

Dodatkowa opłata celna pobierana w przypadku tranzytu przez port w Hamburgu (Niemcy).

Automatyzacja wysyłki

Inaczej automatyzacja procesów logistycznych. Działanie minimalizujące pracę pracownika sklepu internetowego poprzez integrację systemu sklepu z systemem operatora logistycznego. Dostarczenie przesyłki jest automatycznie realizowane przez firmę kurierską wybraną przez klienta, bez zbędnej pracy pracownika sklepu.

Dowiedz się więcej.

Awizacja

Informacja dla uczestników łańcucha dostaw o planowanej dacie przyjęcia zamówionego towaru przez pracowników magazynowych firmy zamawiającej. Pozwala ona w lepszym zagospodarowaniu czasu pracy podmiotów odpowiedzialnych za przemieszczenie i odbiór towarów.

Awizo

Zawiadomieni dla adresata przesyłki informujące o próbie doręczenia paczki.

B

B2B
ang. business-to-business Model relacji biznesowych, polegający na zawieraniu transakcji pomiędzy dwoma lub więcej podmiotami gospodarczymi.

Dowiedz się więcej.

B2C
ang. Business to Customer B2C to zawieranie transakcji pomiędzy sprzedawcami a klientami indywidualnymi.

Dowiedz się więcej.

B/L – FEE

ang. Bill of Lading=Konosament

Opłata dokumentacyjna. Opłata pobierana przez przewoźnika za wystawienie konosamentu (morski list przewozowy).

BAF

ang. Bunker Adjustment Factors

Dodatek paliwowy nakładany przez konferencję żeglugową lub armatora. Jego celem jest zniwelowanie efektów zmiany cen na rynku paliw. Wysokość dodatku paliwowego jest zmienna, ustalana na pewien czas np. na miesiąc i zależy od aktualnej ceny ropy naftowej na rynkach światowych.

BLB

ang. Bl amendment before manifest filing

Procedura elektronicznego zgłoszenia wywożonych towarów realizowana przez Meksyk, ułatwiająca odprawę celną. Towar ma możliwość wypłynięcia z EU dopiero po uzyskaniu zgody z systemu celnego Meksyku. Towar przypływający do Meksyku bez dokonanej procedury BLB jest cofany na koszt eksportera z powrotem do miejsca nadania.

BOM

ang. Bill of Materials

Zestawienie elementów, półproduktów, surowców i ich ilości niezbędnych do produkcji określonego przedmiotu. Spis ten zawiera każdy nierozbieralny element, który składa się na produkt finalny. Często wiąże się go z zamówieniem produkcyjnym na dane przedmioty.

Branża TSL
Branża TSL łączy w sobie trzy sektory: transport, spedycję i logistykę.

Dowiedz się więcej.

Broker usług kurierskich
ang. Courier Services Broker Czyli firma pełniąca rolę pośrednika pomiędzy klientem a przedsiębiorstwem logistycznym działającym w sektorze przesyłek kurierskich.

Dowiedz się więcej.

C

CAF

ang. Currency Adjustment Factor

Dodatek walutowy służy zminimalizowaniu efektów wahań kursów walutowych. Jest to rodzaj opłaty stosowanej przez przewoźników w transporcie morskim i lotniczym. Został wprowadzony ze względu na zmieniające się kursy walut. Ustalany na podstawie średniej arytmetycznej średnich kursów NBP z miesiąca poprzedzającego miesiąc obowiązującego wskaźnika.

Centrum logistyczne
Obiekty przestrzenne oferujące szeroką gamę usług wspomagających i ułatwiających obsługę logistyczną. Centra logistyczne spełniają następujące funkcje: logistyczne (np.: transport, pakowanie, magazynowanie), pomocnicze (np.: spedycja, promocja i marketing, ubezpieczenia i obsługa celna), oraz dodatkowe (np.: usługi parkingowe, gastronomiczne, bankowe, serwisowe).

Dowiedz się więcej.

CETA
Porozumienie pomiędzy Kanadą a Unią Europejską umożliwiające dostęp do rynku kanadyjskiego i znacznie upraszczające wymianę handlową.

Dowiedz się więcej.

Chat
Narzędzie umożliwiające bezpośrednią komunikację z Biurem Obsługi Klienta. Dostępne są w nim również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Chat dostępny jest na stronie: globkurier.pl/kontakt/

CLF

ang. Collection – FEE (if o/f collect)

Opłata pobierana jeśli fracht został zabukowany/zarezerwowany z płatnością przy odbiorze.

Click and Collect

Metoda zamawiania przesyłek z odbiorem w punkcie zewnętrznym (paczkomacie lub punkcie odbioru). Umożliwia ona odebranie paczki w dogodnym dla nas momencie i pozwala ominąć problem dostarczenia paczki przez kuriera w nieodpowiedniej porze.

Cło

Opłata, która nakłada dany kraj na towary wywożone i przywożone przez granice celne państw,a także ich tranzyt przez obszary celne. 

Cło obowiązuje tylko w krajach spoza UE. 

CMR
fr. Convention relative au contrat de transport international de Marchandise par Route – Międzynarodowy List Przewozowy Dokument towarzyszący przewozowi towaru, na którym znajdują się informacje na temat nadawcy (firma, adres, dane kontaktowe), przewoźnika (dane kierowcy, samochodu, naczepy), odbiorcy, a także samego towaru (co jest przewożone, w jakiej ilości, kiedy ma dotrzeć do odbiorcy). Potwierdza on zawarcie umowy na przewóz, wykonuje się go w trzech lub czterech jednakowo brzmiących kopiach (dla nadawcy, odbiorcy, przewoźnika oraz dodatkową).

Dowiedz się więcej.

COD
ang. Cash on Delivery Rodzaj przesyłki kurierskiej, za którą płacisz przy odbieraniu paczki kurierowi.

Dowiedz się więcej.

Cross - border

Handel transgraniczny, zagraniczny, handel ponadnarodowy, międzypaństwowy, internacjonalny. Sprzedaż towarów, dóbr i usług na rynku zagranicznym.

Cross docking
Przeładunek kompletacyjny, w którym towar nie trafia do magazynu w celu jego dłuższego przechowywania, a jedynie, aby został przepakowany, skompletowany i wysłany bezpośrednio do odbiorcy.

Dowiedz się więcej.

CSR
ang. Corporate Social Responsibility To społeczna odpowiedzialność biznesu (społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw).

Dowiedz się więcej.

CSV
Plik CSV jest prostym formatem pliku, którego wygenerowanie jest dostępne w większości programów sprzedażowych. Umożliwia szybkie nadanie wielu zleceń.

Dowiedz się więcej.

CTF

ang. Clean Truck Fee

Dodatkowa opłata pobierana przez porty w Los Angeles (USA), która ma przyczynić się do zmiany wyposażenia portów. Środki z tej opłaty zostaną przeznaczone na wymianę starych pojazdów używanych w portach na nowe przyjazne i bezpieczne dla środowiska.

D

Dłużyca
Przesyłka dłużycowa Mianem przesyłki dłużycowej określa się przygotowany do wysyłki element o bardzo dużej długości.

Dowiedz się więcej.

DOC – FEE

Opłata dokumentacyjna. Pokrywa koszty administracyjne związane z rejestracją, zmianami lub innymi formalnościami.

Door-to-door
Usługa dostarczenia przesyłki od nadawcy bezpośrednio do odbiorcy. Przykładowo, kurier może odebrać paczkę od nadawcy z jego domu oraz dostarczyć ją bezpośrednio do domu odbiorcy.

Dowiedz się więcej.

Doręczenie terminowe
Usługa dostępna w wybranych firmach kurierskich, polegająca na doręczeniu przesyłki w określonych godzinach.

Dowiedz się więcej.

DPS

ang. Destination Port/Terminal Security Charge

Dodatek pobierany przez port lub terminal docelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony załogi statków, portu, a także ładunku. Występuje najczęściej w imporcie FCL. Realizacją środków bezpieczeństwa określonych przez port i statek zajmują się wykwalifikowani i przeszkoleni pracownicy. Ustalone warunki dotyczące bezpieczeństwa muszą być wykonane zarówno ze strony statków jak i portów.

Drobnica

Przesyłka drobnicowa

Pojedynczy ładunek (w opakowaniu lub bez opakowania), który można policzyć i zważyć.

Dropshipping
Metoda sprzedaży produktów przez sklepy internetowe, które nie posiadają własnego magazynu – towary zamawiane poprzez e-sklep wysyłane są do odbiorcy bezpośrednio od producentów czy też dostawców.

Dowiedz się więcej.

Drukarka etykiet
Urządzenie do drukowania etykiet z kodem kreskowym, na bazie wprowadzonych danych.

Dowiedz się więcej.

E

EBAF

ang. Emergency Adjustment Factor

Specjalna dopłata służąca zniwelowaniu wahań cen paliwa – każdorazowo decyzja o jej naliczeniu podejmowana jest przez armatora realizującego transport.

ECS

ang. Congestion Surcharge

Dodatek za utrudnienia związane ze zbyt dużą liczbą ładunków w porcie. Linie żeglugi morskiej mają prawo nałożyć dodatkową opłatę na transport towarowy w celu odzyskania utraconych przychodów. Na przykład na pokrycie strat spowodowanych przez zatory lub bezczynność statków obsługujących dany port. Innym czynnikiem, który wpływa na przeciążenia portu są strajki pracowników.

EDI

ang. Electronic Data Interchange – Elektroniczna Wymiana Danych

Wspomagana przez oprogramowanie komputerowe wymiana informacji handlowych czy też dokumentów finansowych między systemami komputerowymi partnerów biznesowych.

Eksport
Sprzedaż towarów lub usług wytwarzanych w danym kraju podmiotom zagranicznym.

Dowiedz się więcej.

ENS – FEE

ang. Entry Summary Declaration

Deklaracja skrócona wprowadzona przez 27 państw członkowskich UE oraz Norwegię i Szwajcarię. Opłaty są pobierane za konosament dla ładunków podążających do UE.

EORI

To Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych. Powinien zostać wygenerowany przez firmy zlecające transport poza kraje UE.

ERIS

ang. Extra risk insurance surcharge

Ubezpieczenie od dodatkowego ryzyka.

Etykieta
Inaczej etykieta wysyłkowa lub list przewozowy. Dokument, który musi być dołączony do każdej przesyłki, zawierający niezbędne dla Kuriera informacje o przesyłce oraz miejscu jej doręczenia i nadania.

Dowiedz się więcej.

F

Faktura Proforma

Dokument umożliwiający dokonanie płatności, który zawiera niezbędne dane do wykonania płatności. Faktury pro forma stanowią podstawę do wystawienia zbiorczej faktury VAT.

Dowiedz się więcej.

FCL

ang. Full Container Load

FCL oznacza ładunek całopojazdowy, czyli cały kontener wykorzystywany jest przez tylko jednego odbiorcę.

Dowiedz się więcej.

FIATA

ang. International Federation of Freight Forwarders Associations – Międzynarodowa Federacja Zrzeszeń Spedytorów

Globalna organizacja zrzeszająca narodowe organizacje spedytorów oraz członków indywidualnych. Jej działanie polega na ochronie spedytorów oraz reprezentowaniu ich interesów zawodowych. Zadania FIATA to również opracowywanie dokumentów wykorzystywanych przez spedytorów i podmioty organizujące transport oraz zapewnienie wysokiego poziomu usług świadczonych przez członków organizacji.

FIFO

ang. First In, First Out 

Metoda magazynowania, w której towary dostarczone jako pierwsze na magazyn, również pierwsze go opuszczają. Stosowana jest w przypadku magazynów wyposażonych w regały przepływowe dostępne z obu stron, gdzie jedną stroną towary są ładowane na regał, a drugą są z niego odbierane.

Foliopak

Foliowe opakowanie, najczęściej z logotypem danej firmy kurierskiej, do którego można zapakować przesyłkę. Przesyłki zapakowanie w foliopak uznawane są przez przewoźników za przesyłki standardowe. 

Fracht lotniczy

Transport lotniczy, Spedycja lotnicza

Usługa polegająca na przewozie drogą powietrzną towarów praktycznie w dowolne miejsce na kuli ziemskiej.

Dowiedz się więcej.

Fracht morski

Usługa polegająca na przewożeniu towarów drogą morską, za pomocą specjalnie przeznaczonego do tego celu statku handlowego.

Dowiedz się więcej.

FTL

ang. Full Truck Load

Inaczej ładunek kompletny. Skrót FTL oznacza transport podczas którego pojazd ciężarowy przewozi jeden ładunek i tym samym jest nim w pełni obciążony.

Fulfillment
Oddelegowanie części zadań dotyczących prowadzenia e-sklepów do firm zewnętrznych. Obsługa logistyczna takich pośredników może polegać m.in.: na magazynowaniu towarów dostępnych w e-sklepach, pakowaniu zamówień, obsłudze zwrotów czy też klientów B2B.

Dowiedz się więcej.

Fumigacja

Zabezpieczenie przedmiotów i opakowań drewnianych (takich jak na przykład palety czy bębny kablowe) chemicznymi środkami, które nie pozwalają zainfekować materiałów owadom czy gryzoniom.

Dowiedz się więcej.

FS

ang. Fuel Surcharge

Dopłata paliwowa. Zmienna dopłata, która jest zależna od ceny ropy naftowej na rynkach światowych.

FTX

ang. Freight Tax Surcharge

Podatek frachtowy nakładany przez rząd. Opłacany w imieniu załadowcy lub odbiorcy przez przewoźnika morskiego.

G

Gospodarka elektroniczna

e-gospodarka

Wykorzystanie technologii informatycznych w procesach gospodarki rynkowej.

H

Handel elektroniczny
ang. e-commerce To wszystkie elementy związane z zawarciem transakcji handlowej za pośrednictwem narzędzi elektronicznych (komputer, telefon, telewizor, itp.) pomiędzy użytkownikami owych urządzeń.

Dowiedz się więcej.

Hub

Duży port lotniczy, gdzie jedna lub wiele linii lotniczych dokonuje przeładunku towarów.

I

IATA

ang. International Air Transport Association – Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych

Zrzeszenie, które ma na celu ujednolicenie wymagań, praw i przepisów w zakresie przewozu, odprawy i założeń celnych w transporcie lotniczym osób i dóbr. Do zadań organizacji należy także m.in.: ustalanie międzynarodowych taryf lotniczych oraz reprezentowanie interesów liniowych przewodników lotniczych.

ICAO

ang. International Civil Aviation Organization – Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

Organizacja wyspecjalizowana ONZ. ICAO odpowiada za opracowywanie i wdrażanie międzynarodowych przepisów regulujących bezpieczeństwo międzynarodowego ruchu lotniczego, a także wspieranie rozwoju lotniczego.

Import
Zakup towarów lub usług za granicą w celu wykorzystania ich na rynku wewnętrznym (krajowym).

Dowiedz się więcej.

Import aukcji

Pobranie transakcji z platform sprzedażowych (np. Allegro, eBay) do zewnętrznej platformy, w celu automatyzacji wysyłki towarów.

Incoterms

ang. International Commercial Terms – Międzynarodowe Reguły Handlu 

Reguły dotyczące organizacji transportu, ubezpieczenia i własności towaru, uzgodnione w umowie przez ich sprzedawcę oraz nabywcę. Opisują one moment przejęcia odpowiedzialności za przewożony towar przez odbiorcę, strukturę ponoszonych kosztów transportu oraz odpowiedzialność za powstałe ryzyko związane z przewozem. Wytyczne te są aktualizowane raz na 10 lat, obecna wersja pochodzi z 2020 roku.

Integracja (sklepu internetowego z kurierem)

Scalenie sklepu internetowego z firmą kurierską obsługującą wysyłkę paczek w danym sklepie. Umożliwia to automatyczną obsługę zamówień Klientów poprzez generowanie przesyłek bezpośrednio z panelu sklepu.

ISPS

ang. International Security Port Surcharge

Dodatek bezpieczeństwa, służy pokryciu kosztów dodatkowych czynności, które wykonują służby portowe oraz służby bezpieczeństwa. Został wprowadzony po atakach terrorystycznych 11 września w USA.

J

Jednostka logistyczna

Połączenie jednostek handlowych, dla potrzeb przechowywania lub transportowania, mająca na celu  identyfikowanie i śledzenia tych jednostek w łańcuchu dostaw. Inne nazwy: jednostka transportowa, jednostka wysyłkowa.

JiS

ang. Just in Sequence

Rozwinięcie wcześniej powstałej reguły Just in Time. Koncepcja ta jest stosowana w branży automotive, ze względu na szeroką ofertę dostępnych konfiguracji pojazdów oraz zautomatyzowanie produkcji. Sama filozofia stanowi rozwinięcie JiT (czyli dostaw bezpośrednio na linię produkcyjną) o ustalenie kolejności elementów w dostawie, które będą zużywane jako pierwsze (na przykładzie automotive – przy określonym planie produkcji wiadome jest jakie części będą potrzebne do określonego wariantu pojazdu, więc zgodnie z tym założeniem zamawia się części ułożone po kolei, zgodnie z planem ich montażu w kolejnych produkowanych pojazdach).

JiT

ang. Just in Time – dokładnie na czas

Metoda zarządzania produkcją oraz magazynem, mająca na celu dostarczenie produktów bezpośrednio na linię produkcyjną, z minimalnym wykorzystaniem bądź całkowitym pominięciem procesu magazynowania. Ma to na celu obniżenie kosztów ponoszonych przez magazyn oraz usprawnienie planowania procesu produkcyjnego.

K

Kabotaż
Rodzaj transportu wyróżniający się tym, że towary są przewożone wewnątrz państwa, w którym pojazd przewożący nie jest zarejestrowany (np.: dla samochodu z Polski przewozem kabotażowym będzie przesyłka załadowana i rozładowana w Niemczech).

Dowiedz się więcej.

Kanał dystrybucji
Łańcuch powiązanych ze sobą wzajemnie organizacji, który umożliwia dotarcie towaru od producenta do końcowego odbiorcy. Przedstawiony jako droga oraz etapy, które przebywa produkt od jego powstania do odbioru przez końcowego konsumenta.

Dowiedz się więcej.

Karnet ATA

Rodzaj czasowej odprawy celnej, uregulowanej Konwencją o Tymczasowej Odprawie Celnej z 1990 roku. Dotyczy on głównie towarów przewożonych na terytorium innego kraju na określony czas,  np.: w celach wystawienniczych. Wydawany jest na rok i może być używany wielokrotnie i do wielu krajów, pod warunkiem przewożenia tych samych dóbr. System Karnetów ATA funkcjonuje 78 państwach, z czego przy przewożeniu dóbr między państwami zrzeszonymi w UE nie jest on wymagany.

Kod kreskowy

Graficzne przedstawienie informacji na temat produktu, wykorzystujące paski w ciemnych i jasnych barwach, oraz ciągi liczb. Odczytuje się je za pomocą specjalnych skanerów elektronicznych i służą do automatycznej identyfikacji produktów.

Kongestia

Sytuacja drogowa, która charakteryzuje się zbyt dużym nasileniem ruchu w stosunku do przepustowości określonej drogi – potocznie korek drogowy.

Konsolidacja
Łączenie wielu przesyłek w jedną większą, w celu zmniejszenia ich objętości, a co za tym idzie często również kosztów ich obsługi.

Dowiedz się więcej.

Konto prepaid
Konto prepaid umożliwia dokonywanie przedpłat i gromadzenia na nim środków, w celu późniejszego ich wykorzystania.

Dowiedz się więcej.

Konosament

ang. bill of lading (BOL lub B/L)

Morski list przewozowy, świadectwo ładunkowe potwierdzające odbiór określonego ładunku na statek i zobowiązujące przewoźnika do w

Kurier
Osoba, której zadaniem jest dostarczenie przesyłek, paczek, dokumentów od punktu nadania do wyznaczonego celu w najszybciej możliwie czasie.

Dowiedz się więcej.

L

LCL
ang. Less than Container Load rodzaj przesyłki kontenerowej, gdzie nadawca ma do dyspozycji tylko część powierzchni ładunkowej kontenera. Pozostałe miejsce należy do innych nadawców. Przesyłki te nazywa się również drobnicą.

Dowiedz się więcej.

LIFO

ang. Last In, First Out

Metoda magazynowania, w której towary dostarczane na magazyn jako ostatnie, pierwsze go opuszczają (stosowane np.: w przypadku, gdy dobra mają długi czas przydatności do spożycia, magazyn nie jest przelotowy, bądź dobra przechowywane są na tzw. regałach przepływowych push-back, dostępnych tylko od jednej strony).

List przewozowy
Dokument dołączony do każdej przesyłki, zawierający niezbędne dla Kuriera informacje o przesyłce oraz miejscu jej doręczenia i nadania.

Dowiedz się więcej.

List ręczny

Samoprzylepny, wypisany przez kuriera list przewozowy. Skorzystanie z takiej usługi wiążę się dodatkową opłatą. 

Ręczny list krajowy: 9,99 zł netto.

Ręczny list międzynarodowy: 25 zł netto.

Logistyka

Proces planowania, zarządzania, realizowania i kontrolowania przemieszczania się towarów oraz osób z punktu pochodzenia do punktu docelowego.

Logistyka Zwrotna

ang. Reverse Logistic – w Polsce utożsamiana również z Ekologistyką czy Logistyką Odpadów

Działania podejmowane przez firmę w celu likwidacji negatywnego wpływu pozostałości poprodukcyjnych oraz poproduktowych na środowisko. Dotyczy przekazania wyrobu od finalnego konsumenta z powrotem do producenta, np.: w celu jego utylizacji bądź serwisu.

LQ
ang. Limited Quantities – ograniczone ilości Odnosi się do przewozu towarów niebezpiecznych w ograniczonej ilości. Dane dotyczące maksymalnej dozwolonej ilości dóbr w opakowaniu, umożliwiających przewóz jako ładunek LQ znajdują się w tabeli 3.4 w „Umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego transportu drogowego towarów niebezpiecznych” – zawarte są tam również wszystkie materiały objęte przepisami ADR.

Dowiedz się więcej.

LSF

ang. Fuel Low Sulphur Surcharge

Dopłata za paliwo o zbyt wysokiej zawartości siarki. Statki pływające na obszarze objętym limitem zawartości siarki w paliwie, muszą używać olejów opałowych o zawartości siarki nieprzekraczającej określonej ilości np. 1,5%. Dotyczy to między innymi Obszaru Morza Bałtyckiego, Kanady i USA.

LTL

ang. Less Than Truck Load

Transport nie pełno pojazdowy. To ładunek który zajmuje jedynie część przestrzeni pojazdu, dlatego też zwany jest ładunkiem częściowym. Koszt transportu przesyłki LTL nie obejmuje wynajęcia całej ciężarówki do przewozu, tylko jej część.

LWS

ang. Low Water Surcharge

Dodatek frachtowy związany z niskim poziomem wód w rzekach (np. na rzece Świętego Wawrzyńca, Montreal, Kanada). W pewnym okresie poziom wód może się znacznie obniżyć i utrudnić transport śródlądowy oraz zwiększyć jego koszt.

Ł

Łańcuch dostaw

ang. supply chain

Obejmuje wszelkie czynności związane z transportem oraz przeróbką towarów, wraz z pozyskiwaniem wszelkiego rodzaju surowców oraz  dostarczeniu produktu do konsumentów.

M

Magazynowanie
Wszelkiego rodzaju czynności związane z  przyjmowaniem, składowaniem, przechowywaniem, kompletowaniem, przemieszczaniem, konserwacją, ewidencjonowaniem, kontrolowaniem i wydawaniem towarów w pewnym okresie.

Dowiedz się więcej.

Make or Buy

Stwierdzenie odnoszące się do sytuacji, w której przedsiębiorstwo rozpatruje, czy bardziej opłacalny jest zakup podzespołów do produkcji określonych dóbr z zewnątrz, czy też produkcja ich we własnym zakresie. Może odnosić się również do wyboru między wynajęciem a zakupem pojazdów, przestrzeni magazynowych itp.

Masowe nadanie

Usługa umożliwiająca nadanie przesyłek do wielu klientów jednocześnie. Za pomocą jednego formularza możliwe jest wysłanie przesyłek do nawet 100 odbiorców w tym samym czasie.

Dowiedz się więcej.

Międzynarodowy List Przewozowy
fr. Convention relative au contrat de transport international de Marchandise par Route, w skrócie CMR Dokument potwierdzający zawarcie umowy na przewóz. Towarzyszy on ładunkowi przez całą drogę jego przewozu. Wystawiany jest w trzech, bądź czterech jednakowych kopiach (dla nadawcy, odbiorcy, przewoźnika oraz dodatkowy). Znajdują się na nim najważniejsze informacje dotyczące transportu (niezbędne dane pojazdu transportującego, nadawcy, odbiorcy, przewożony ładunek, termin dostawy itp.).

Dowiedz się więcej.

N

Nadawca

Osoba, która nadaję przesyłkę, a następnie przekazuje ją kurierowi lub umieszcza w przeznaczonym do tego punkcie. 

O

Odbiorca

Osoba, która odbiera przesyłkę od kuriera lub z punktu odbioru. 

Omnichannel
Sprzedaż towarów i usług w kilku kanałach jednocześnie.

Dowiedz się więcej. 

Operator logistyczny
ang. Third Party Logistics Operator lub Logistics Service Provider (LSP) Firma świadcząca usługi logistyczne.

Dowiedz się więcej.

Opłata paliwowa
Opłata, która została wprowadzona ze względu na zmieniające się ceny paliw, mające bezpośredni wpływ na koszt realizacji usług transportowych.

Dowiedz się więcej.

Ostatnia mila
Końcowy etap podczas dostawy paczki. Występuje, gdy kurier podejmuje paczkę z sortowni i przewozi ją do odbiorcy. Ze względu na częste problemy z dostawą (np.: przez rozbieżności w godzinach pracy kuriera i odbiorcy), coraz większą rolę grają punkty odbioru paczek, pozwalające na samodzielne odebranie przesyłki w miejscu wybranym przez odbiorcę.

Dowiedz się więcej.

P

Paczkomat

Paczkomaty InPost

System automatycznych skrytek pocztowych (lub terminali pocztowych) służący do nadawania i odbierania przesyłek. 

Pakowanie przesyłki
Czynność konieczna przed wysłaniem przesyłki. Towar należy umieść prostopadłościennym lub sześciennym kartonie o równych bokach.

Dowiedz się więcej. 

PCC

ang. Panama Canal Charge

Dodatkowa opłata pobierana od przewoźników za przepłynięcie przez Kanał Panamski. Kanał Panamski łączy wody Oceanu Atlantyckiego oraz Oceanu Spokojnego, pozwala skrócić czas transportu morskiego i zaoszczędzić kilkanaście tysięcy kilometrów.

PEAD

ang. Personal effects and donation

Mienie przesiedleńcze i darowizny. Mienie przesiedleńcze to rzeczy przeznaczone na własny użytek osób zainteresowanych lub służące w ich gospodarstwach domowych. Ustawa o podatku od towarów i usług zwalnia od podatku przedmioty importowane przez osoby fizyczne przenoszące miejsce zamieszkania z terytorium państwa trzeciego na terytorium danego kraju, jeśli zostaną spełnione określone warunki. Darowizna to przekazanie przez darczyńce przedmiotów nieodpłatnie, za które obdarowany nie musi nic przekazać w zamian. Darowizna na rzecz nabywcy spoza kraju nie jest traktowana jako eksport.

Piętrowalność

Możliwość układania przesyłek na sobie w transporcie.

Dowiedz się więcej.

PJŁ

Paletowa Jednostka Ładunkowa 

ładunek uformowany na palecie, ułatwiającej jego przemieszczanie w transporcie oraz magazynowanie.

POD

ang. Point of Delivery – punkt dostawy, czyli miejsce przeznaczenia paczki

ang. Port of Discharge – port wyładunku – używane odnośnie dóbr przemieszczanych drogą wodną

Point-to-Point

Usługa dostarczenia przesyłki z jednego punktu nadania do innego (np.: nadanie i odbiór paczki w paczkomacie).

PPF

ang. Pier Pass Fee

Dodatkowa opłata pobierana przez port w Los Angeles (USA). Dotyczy ładunku przewożonego przez port ciężarówką w godzinach szczytu. Opłata nie zostanie pobrana, jeśli ładunek przechodzi przez terminal w godzinach poza szczytem lub koleją, a nie stosuje się w ogóle dla tych które są transportowane statkiem.

Procedura odprawy całkowitej

Odnosi się do towarów podlegających wszelkim procedurom celnym i przewiezionych przez granicę celną, w przypadku, gdy towary te nie powracają do kraju, z którego zostały przywiezione.

Procedura odprawy czasowej

Procedura specjalna dotycząca przywożenia i użytkowania dóbr pochodzących spoza Unii Europejskiej przez przedsiębiorców z siedzibami w obszarze celnym UE lub poza nim. W pierwszym przypadku przedsiębiorcy mogą skorzystać z opisywanej usługi w celu testowania próbek towarów pochodzących spoza jej terenu, zaś w drugim przy chęci wystawienia swoich towarów np.: na targach odbywających się na terenie państw unijnych. Upraszcza to procedury celne związane z przewożeniem dóbr.

PRS

ang. Piracy Risk Surcharge

Dodatek z tytułu konieczności opłacenia służb zapewniających bezpieczeństwo statków poruszających się w rejonach zagrożonych atakiem piratów.

PRT

ang. Port Surcharge

Opłata pobierana przez niektóre porty.

Przesyłka dłużycowa
Mianem przesyłki dłużycowej określa się przygotowany do wysyłki element o bardzo dużej długości.

Dowiedz się więcej.

Przesyłka lotnicza
Rozwiązanie idealne dla wysyłki dokumentów i paczek, które muszą być dostarczone w określonym terminie. Wybór przesyłki lotniczej gwarantuje szybkie dostarczenie przesyłki na miejsce docelowe. Transport jest realizowany lotniczo. Transport ok 1-2 dni robocze.

Dowiedz się więcej.

Przesyłka lotnicza ekonomiczna
Jest to transport intermodalny, drogowo-lotniczy, gdzie przesyłka większość drogi pokonuje drogą lotniczą. Pozwala to ograniczać koszt w przypadku mniej pilnych przesyłek. Transport ok 2-4 dni robocze.

Dowiedz się więcej.

Przesyłka niestandardowa
Rodzaj przesyłki, która nie spełnia wymagań dotyczących standardów paczek określonych przez dostawców. Może cechować się nieregularnym kształtem, elementami wystającymi poza jej obrys, czy dodatkowymi oznaczeniami (np.: ostrożnie, uwaga szkło).

Dowiedz się więcej.

Przesyłka paletowa
Rodzaj przesyłki pozwalający na swobodny transport większej ilości towarów (równocześnie) lub paczek wielkogabarytowych o niestandardowych wymiarach na palecie.

Dowiedz się więcej. 

Przesyłka pobraniowa
ang. Cash on Delivery Rodzaj przesyłki kurierskiej, za którą płacisz przy odbieraniu paczki kurierowi.

Dowiedz się więcej.

Przesyłka wielkogabarytowa
Przesyłka wielkogabarytowa to przesyłka, której wymiar przekracza określone standardowo parametry.

Dowiedz się więcej. 

Przewoźnik
Osoba fizyczna lub prawna świadcząca usługi przewozowe osób bądź towarów.

Dowiedz się więcej.

PSS

ang. Peak Season Surcharges

Dopłata wprowadzana w sezonie wzmożonych przewozów obecnie od 1 czerwca do 31 października. Dotyczy ładunków transportowanych z Azji.

PUDO

ang. Pick up, Drop off 

Opcja nadania paczki oraz jej odbioru poza miejscem zamieszkania (na przykład w paczkomacie, w punktach odbioru).

Punkty paczkowe

Miejsca umożliwiające nadanie i odbiór przesyłek. Punkty paczkowe GlobBox.net umożliwiają obsługę krajowych i międzynarodowych listów, paczek, przesyłek paletowych i dłużycowych, realizację przesyłek za pobraniem, a także odbiór zamówień złożonych przez internet.

Dowiedz się więcej.

R

RFID

ang. Radio Frequency Identification

Technologia, która poprzez użycie fal radiowych umożliwia odczytywanie informacji ze specjalnych chipów umieszczonych m.in.: na przewożonych paczkach. Zaletami tego systemu są możliwość skanowania bardzo wielu produktów w jednym czasie oraz większe bezpieczeństwo wyposażonych w chipy towarów.

RIB – FEE

Opłata za tranzyt w porcie pośrednim. Pobierana głównie w portach Afryki.

Rynek KEP
Rynek przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych.

Dowiedz się więcej. 

S

SAD

ang. Single Administrative Document – Jednolity Dokument Administracyjny 

Uniwersalny dokument celny odnoszący się do procedur wywozowych, przywozowych oraz tranzytu towarów w obrocie międzynarodowym. Celem jego wprowadzenia było uproszczenie procedur w obrocie towarowym.

SCT

ang. Suez Canal Fee

Dodatkowa opłata pobierana za transport Kanałem Sueskim. Kanał liczy sobie 163 km długości. Dzięki wybudowaniu Kanału Sueskiego skrócono trasę żeglugową z Europy do Azji o kilka tysięcy kilometrów.

Spedycja
Działalność polegająca na organizowaniu przewozu towaru.

Dowiedz się więcej.

Spedytor

Osoba zajmująca się odbieraniem i wysyłaniem przesyłek. Spedytor to pośrednik transportowy między klientem a przewoźnikiem. Dodatkowo do funkcji spedytora mogą należeć czynności takie jak przygotowanie ładunku do przewozu, załadunek i rozładunek, sporządzenie dokumentacji dotyczącej transportu, ubezpieczenie przesyłki, jak również formalności celne.

Stałe odbiory doręczeń
Usługa dostępna dla klientów, którzy nadają więcej niż 10 przesyłek dziennie, która umożliwia regularne odbiory przesyłek o wybranej porze.

W celu ustalenia szczegółów należy wypełnić formularza dostępny stronie: globkurier.pl/kontakt/

Status przesyłki
Informacja o aktualnym miejscu i stanie przesyłki.

Dowiedz się więcej.

System SENT
System SENT to regulowany ustawą z dnia 9.03.2017r. system monitorowania przewozu towarów wrażliwych.

Dowiedz się więcej.

Szybka wycena
Narzędzie umożliwiające wycenie przesyłki oraz porównanie dostępnych ofert firm kurierskich.

Dowiedz się więcej.

T

TACT Rules

ang. The Air Cargo Tariff and Rule

Dokument będący zbiorem przepisów, wydawany przez IATA. Można w nim znaleźć informacje na temat poprawnego sposobu uzupełnienia dokumentów, przepisy obowiązujące w poszczególnych krajach, lokalizacje lotnisk oraz wysokość opłat i podatków.

Taryfa celna

Urzędowy wykaz grup towarów oraz towarów podlegających ocleniu, w którym znajdują się również stawki celne tych wszystkich towarów.

TCFB – FEE

ang. Tanzania Central Freight Bureau

Opłata manipulacyjna nałożona przez rząd Tanzanii, na towary rozładowane lub załadowane w jakimkolwiek porcie w Tanzanii.

Teren odległy TEO
TEO to teren oddalony od miasta, znajdujący się poza strefą doręczeń.

Dowiedz się więcej.

THC

ang. Terminal Handling Charges

Składka nadbrzeżna dotyczy przesyłek FCL (Full Container Load). Jest pobierana za czynności związane z obsługą kontenerów w terminalu kontenerowym przed załadunkiem na pokład statku. Zadania obejmują rozładunek kontenera z samochodu ciężarowego, układanie i transport pod dźwig.

THC IMO

ang. Terminal Handling Charges IMO

Składka nadbrzeżna nakładana za towary IMO (towary sklasyfikowane przez ONZ jako niebezpieczne). Transport towarów IMO wiąże się z dodatkowymi czynnościami takimi jak rozplanowanie towarów w terminalu i na pokładzie statku.

Third Party Logistics (3PL)

Sposób działania przedsiębiorstwa, w którym jedną lub kilka funkcji logistycznych zleca się podwykonawcy.  Najczęściej przekazywane funkcje firmom zewnętrznym to: transport, konsolidacja celna oraz ładunkowa, magazynowanie, dystrybucja.

TIR

fr. Transport International Routier – Międzynarodowy Transport Drogowy 

Konwencja celna dotycząca przewozu towarów  w transporcie międzynarodowym. W Polsce potocznie samochód ciężarowy z naczepą.

TMS

ang. Transportation Management System – System Zarządzania Transportem

Informatyczny system współpracujący z Warehouse Management System (WMS), który zajmuje się wspomaganiem procesów zarządzających transportem – planowaniem, monitorowaniem, zarządzaniem pojazdami i rozliczeniem wykonanej pracy transportowej.

Tracking przesyłki
Śledzenie przesyłki Funkcja umożliwiająca sprawdzenie aktualnej lokalizacji przesyłki.

Dowiedz się więcej.

Transport
Zespół czynności związanych z przemieszczaniem osób i dóbr materialnych przy użyciu odpowiednich środków jak i czynności koniecznych z osiągnięciem zamierzonego celu.

Dowiedz się więcej.

Transport intermodalny

To przewóz ładunku w jednej jednostce ładunkowej (np. kontenerze) z wykorzystaniem różnych gałęzi transportu bez przeładowywania.

U

Ubezpieczenie przesyłki

Usługa dodatkowa, która pozwala ubezpieczyć zawartość przesyłki na pewną kwotę, której zwrotu można się ubiegać w przypadku uszkodzenia lub zaginięcia przesyłki.

Usługi handlingowe

Czynności związane z obsługą naziemną samolotu, wykonywane przez wyspecjalizowane, certyfikowane podmioty- agentów handlingowych. Najczęściej wykonywane usługi to: załadunek i rozładunek bagaży oraz przesyłek, obsługa statku powietrznego z użyciem profesjonalnego sprzętu, uruchamianie silników samolotów czy transport lotniskowy.

W

Waga Wolumetryczna

Waga wolumetryczna nie jest wagą rzeczywistą przesyłki, to wartość obliczana na podstawie wszystkich wymiarów przesyłki (długość x szerokość x wysokość).

Wartość dodana

Wartość określonego produktu, która wraz z postępującym procesem jego produkcji i dodawaniem kolejnych elementów (w tym przykładanej pracy) wzrasta.

WMS

ang. Warehouse Management System 

System komputerowy wspomagający działanie magazynu, pozwalający m.in.: lokalizować przechowywane towary, oraz kontrolować ich przepływ w całym procesie magazynowania.

WRS

ang. War Risk Surcharge

Dodatek za ryzyko wojny. Rodzaj ubezpieczenia, które obejmuje szkody powstałe z powodu działań wojennych, w tym inwazji, powstania, buntu i porwania (uprowadzenia). Różni się w zależności od aktualnej sytuacji w państwach, do których statek będzie podróżować.

Z

Zamówienie

Zlecenie odbioru, transportu i doręczenia przesyłki lub towaru złożone usługodawcy przez usługobiorcę za pośrednictwem strony lub serwisu. 

Zebra
Drukarka Zebra  Wyspecjalizowana drukarka do termicznego drukowania samoprzylepnych etykiet kurierskich.

Dowiedz się więcej.

Zwinna Logistyka

ang. Agile Logistics

Zintegrowanie procesów logistycznych w łańcuchu dostaw, umożliwiające szybsze reagowanie na zachodzące w nim zmiany. Do jej działań zalicza się szybką reakcję na zmiany wymagań i zamówień klientów, niemal całodobową dostępność dostaw na świecie, możliwie maksymalną integrację procesów zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, a także zwiększoną kontrolę nad wszystkimi zasobami obecnymi w łańcuchu dostaw.