Menu

Co to jest kanał dystrybucji?

Dzięki ciągłemu rozwojowi przedsiębiorstw świadczących usługi kurierskie i transportowe, wciąż skraca się czas oczekiwania na przesyłkę. Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę jak wiele przystanków może towarzyszyć paczce podczas procesu jej dostarczenia do odbiorcy. Nie każda z przesyłek przechodzi taką samą drogę, mimo, iż może pochodzić od tego samego producenta i zmierzać do tego samego odbiorcy. Wpływ na to ma wybrany kanał dystrybucji określonego towaru.

dostawa kanał dystrybucji

Czym są kanały dystrybucji, jak się dzielą?

Czas oczekiwania na przesyłkę oraz ilość punktów manipulacyjnych w łańcuchu dostaw określonego produktu może się różnić z wielu różnych przyczyn. Jedną z nich są rozbieżności w budowie kanałów dystrybucji. Kanał dystrybucji to zbiór organizacji w procesie dostarczania dóbr od nadawcy do dostawcy, między którymi następuje przekazanie produktu i towarzyszących usług, informacji itp. Mówiąc prościej, są to wszystkie punkty znajdujące się na drodze przesyłki od producenta do odbiorcy, czyli na przykład hurtownie, sklepy detaliczne, czy też pośrednictwa handlowe.

Jak dzieli się kanał dystrybucji?

Kryteria podziału kanałów dystrybucji są bardzo rozbudowane. Należą do nich między innymi kryteria związane z:

 • powiązaniami uczestników kanału (konwencjonalny, zintegrowany pionowo),
 • rodzajem przekazywanego strumienia (finansowy, rzeczowy),
 • wielkością kanałów.

Ostatnia kategoria jest najobszerniejsza, zalicza się bowiem do niej:

 • długość kanału (długi – więcej pośredników, krótki – mniejsza ich ilość),
 • szerokość (szeroki – wielu pośredników na jednym szczeblu organizacyjnym, np. duża ilość hurtowni, oraz wąski – mała ilość pośredników na jednym szczeblu),
 • bezpośredniość (kanał bezpośredni – nie uwzględnia pośredników, towar trafia od nadawcy do odbiorcy, oraz pośredni – wykorzystuje się ogniwa pośrednie w procesie dostawy).

Na rolę kanału dystrybucji wpływa również strategia jego działania wybierana przez przedsiębiorstwo, do której zaliczamy:

 • strategię intensywną (dostarczanie wielu dóbr do wielu odbiorców),
 • strategię selektywną (dostarczanie ograniczonej ilości dóbr do niewielu odbiorców),
 • strategię wyłączną (dostarczanie ograniczonej ilości dóbr do odbiorcy wyłącznego – budowanie wizerunku opartego na marce),
 • strategię PUSH (bogata oferta promocyjna zachęcająca do kupna produktów przez pośredników w łańcuchu – to oni starają się sprzedać produkt finalnemu odbiorcy),
 • strategię PULL (zaproponowanie interesującej oferty dla finalnych konsumentów i tworzenie popytu na swoje produkty. Zmusza to pośredników do nabywania dóbr w celu zaspokojeniu tego popytu).

Jak uniknąć wydłużenia czasu oczekiwania na przesyłkę w kanale dystrybucji?

Globkurier oferuje mnóstwo rodzajów usług kurierskich do porównania i wyboru w jednym miejscu. Wybór najbardziej odpowiedniego przewoźnika z naszej oferty (dla osób fizycznych i klientów biznesowych) pomoże skrócić czas oczekiwania na paczkę, a więc przyspieszy działania związane z dostarczeniem zamówionego dobra, zmierzającego przez kolejne ogniwa kanału dystrybucji. Zapraszamy do zapoznania się ofertą Globkurier.pl!