Co to jest CMR – Międzynarodowy List Przewozowy?

CMR, czyli Międzynarodowy List Przewozowy, to podstawowy dokument, który potwierdza zawarcie umowy o przewóz ładunku. Skrót CMR pochodzi z języka francuskiego Convention relative au contrat de transport international de Marchandise par Route. W języku polskim CMR tłumaczone jest jako Konwencja o umowie międzynarodowego drogowego przewozu towarów. Konwencja CMR została sporządzona 19 maja 1956 roku w Genewie, natomiast w Polsce weszła w życie 6 lat później, 13 czerwca 1962 roku.

wysyłaj za granicę z Globkurier, przesyłki zagraniczne, koronawirus

Do czego stosuje się konwencję CMR?

Konwencję CMR stosuje się do zarobkowego przewozu drogowego towarów pojazdami, czyli samochodami, pojazdami czołowymi, przyczepami i naczepami. CMR dotyczy przewozów międzynarodowych. Jeżeli miejsce przyjęcia i miejsce dostarczenia towaru znajdują się w dwóch różnych krajach, konwencję stosuje się niezależnie od przynależności państwowej stron i miejsca zamieszkania. W ramach CMR przewozy mogą wykonywać również państwa, a także instytucje rządowe oraz organizacje.

Do czego nie stosuje się konwencji CMR?

Konwencji CMR nie stosuję się do przewozu:

  • przesyłek pocztowych,
  • zwłok,
  • rzeczy przesiedlenia.

Co to jest list przewozowy? Ile wystawia się egzemplarzy listu przewozowego?

List przewozowy jest dowodem zawarcia umowy przewozu. Konwencja CMR nie ustala powszechnie obowiązującego wzoru listu przewozowego, dlatego CMR przyjmuje różne postacie. List przewozowy wystawia się w trzech egzemplarzach – dla nadawcy, dla przewoźnika oraz towarzyszący przesyłce, który trafi ostatecznie do odbiorcy towaru. Każdy z egzemplarzy ma taką samą moc prawną. W sytuacji, gdy przesyłka ma być przewożona przez różne pojazdy lub jeżeli chodzi o różne rodzaje towarów oraz o oddzielne partie, to nadawca lub przewoźnik może domagać się wystawienia większej ilości listów przewozowych, odpowiadającej ilości pojazdów, jaką należy użyć bądź odpowiadającej ilości rodzajów lub partii towarów. Warto pamiętać, że konwencja CMR nie nakazuje wystawienia listu przewozowego, a jego brak, nieprawidłowość czy utrata nie zaważa na zarówno istnieniu, jak i ważności umowy przewozu. Umowa przewozu i tak podlega ona przepisom konwencji CMR.

CMR, Konwencja CMR, Międzynarodowy List Przewozowy

Przykład Międzynarodowego Listu Przewozowego

Czy list przewozowy musi być podpisany?

Listy przewozowe powinny być podpisane przez nadawcę oraz przez przewoźnika. Podpisy mogą być zastąpione stemplami nadawcy oraz przewoźnika bądź mogą być wydrukowane, jeśli ustawodawstwo kraju, w którym został sporządzony list przewozowy na to pozwala.

Co musi zawierać list przewozowy CMR?

List przewozowy powinien zawierać następujące dane:

1) miejsce i datę jego wystawienia,
2) nazwisko (nazwę) i adres nadawcy,
3) nazwisko (nazwę) i adres przewoźnika,
4) miejsce i datę przyjęcia towaru do przewozu oraz przewidziane miejsce jego wydania,
5) nazwisko (nazwę) i adres odbiorcy,
6) powszechnie używane określenie rodzaju towaru oraz sposób opakowania, a dla towarów niebezpiecznych ich ogólnie uznane określenie,
7) ilość sztuk, ich cechy i numery,
8) wagę brutto lub inaczej wyrażoną ilość towaru,
9) koszty związane z przewozem (przewoźne, koszty dodatkowe, należności celne i inne koszty powstałe od chwili zawarcia umowy do chwili dostawy),
10) instrukcje niezbędne do załatwienia formalności celnych i innych,
11) oświadczenie, że przewóz, bez względu na jakąkolwiek przeciwną klauzulę, podlega przepisom Konwencji.

Ponadto, w razie potrzeby, list przewozowy powinien zawierać dodatkowo:

1) zakaz przeładunku,
2) koszty, jakie nadawca przyjmuje na siebie,
3) kwotę zaliczenia do pobrania przy wydaniu towaru,
4) zadeklarowaną wartość towaru i sumę przedstawiającą interes specjalny w jego dostawie,
5) instrukcje nadawcy dla przewoźnika dotyczące ubezpieczenia przesyłki,
6) umówiony termin, w jakim ma być wykonany przewóz,
7) wykaz dokumentów wręczonych przewoźnikowi.

wysyłaj za granicę z Globkurier.pl


GlobKurier.pl

Lubimy dzielić się wiedzą, a mamy jej dość sporo, ponieważ zapewniamy kompleksową obsługę rynku KEP i TSL. Realizujemy wysyłki do 192 krajów na świecie. Współpracujemy z ponad 50 firmami kurierskimi i transportowymi. Dysponujemy własną siecią ponad 1000 punktów paczkowych Click&Collect w Polsce GlobBox.net.


Wykorzystaj kod rabatowy i zaoszczędź na przesyłce

Wpisując ten kod rabatowy otrzymasz 12% zniżki na przesyłki krajowe i międzynarodowe. Kod przeznaczony dla indywidualnych użytkowników naszej platformy. Dziel się wiedzą, rozwijaj i wysyłaj taniej z GlobKurier.pl