Logo
Menu

Transport towarów niebezpiecznych ADR

Jako profesjonalny operator logistyczny jesteśmy w stanie zagwarantować nawet najbardziej wymagający transport, w tym również towarów niebezpiecznych ADR. Sprawdź naszą ofertę.

Wysyłasz regularnie?

Po rejestracji z numerem NIP od razu otrzymasz niższy cennik, a jako klient indywidualny, kody rabatowe po pierwszym zamówieniu.
 

Chcesz wysyłać paczkę, paletę, fracht?

Skorzystaj z kalkulatora kosztów i nadaj przesyłkę już dziś!
 

Czym jest ADR?

ADR – co to jest? ADR (the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) – umowa dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych. Umowa ta reguluje zasady i warunki przewozu tego typu ładunków w celu zapewnienia im maksymalnego bezpieczeństwa. Umowa ADR stosowana jest również w przewozach krajowych.

O zmianach w przepisach związanych z transportem ADR możesz poczytać na naszym blogu: 

Ładunek niebezpieczny może stanowić zagrożenia dla zdrowia, życia i bezpieczeństwa ludzi, zwierząt oraz środowiska.

Transport ADR - transport towarów niebezpiecznych

W transporcie drogowym, morskim czy lotniczym towary przewożone są każdego dnia. Wiele z przewozów dotyczy produktów specjalistycznych.

 

Zlecając transport materiałów niebezpiecznych, musimy pamiętać iż kurierzy zobowiązani są do przestrzegania międzynarodowej konwencji ADR i określonych przepisów. Dzięki stosowaniu tych zasad zyskujemy gwarancje prawidłowego i bezpiecznego transportu. Procedury ujęte w przewozie towarów niebezpiecznych mają na celu zminimalizowanie ryzyka, które jest wiązane z przewozem materiałów zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu.

 

Jak transportować ładunki niebezpieczne?

Transport ładunków niebezpiecznych rozpoczyna się od odpowiedniej klasyfikacji. Przepisy ADR ustanawiają wszelkie nakazy i zakazy dotyczące bezpiecznego przewozu towarów. W ramach umowy obowiązują m.in. zasady dotyczące dopuszczenia materiału do przewozu, sposoby jego opakowania, oznakowania oraz wymagań obejmujących środek transportu i realizację samego przewozu. Innymi słowy – klasyfikacja ADR pozwala na określenie sposobu przejazdu z towarem niebezpiecznym.

Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych ADR

Na całym świecie obowiązuje spis klas zagrożeń ADR. Lista ta zawiera rozpisane zagrożenia – poszczególne pozycje posiadają indywidualny numer UN. Każdy towar należy zaklasyfikować do odpowiedniej grupy. Gdy ładunek ma już swój numer zagrożenia, można dobierać odpowiednie środki transportu i odpowiednie opakowania.

NUMER KLASYGRAFIKA
OPIS
PRZYKŁAD
Klasa 1
Materiały wybuchowe (w tym te, które stwarzają zagrożenie wybuchem masowym, rozrzutem etc.)
Amunicja do broni ręcznej, amunicja sygnałowa, lonty prochowe, niektóre rodzaje sztucznych ogni etc.
Klasa 2 Gazy (palne, niepalne nietrujące, trujące)Wodór, metan, propan-butan, acetylen, zapalniczki,sprężony lub płynny dwutlenek węgla, neon, skroplony azot lub hel, gaśnice
Klasa 3 Materiały ciekłe zapalneFarby, alkohole, niektóre kleje, aceton, benzyna, etc.
Klasa 4.1 Materiały stałe materiały samoreaktywne oraz materiały wybuchowe stałe odczuloneZapałki, siarka, celuloid, nitronaftalen. Uwaga: niektóre materiały są samozapalne
Klasa 4.2 Materiały samozapalneFosfor biały, fosfor żółty, magnez, hydrat (wapno gaszone).
Klasa 4.3 Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalneWęglik wapnia (karbid), sód, związki fosforu, pył cynkowy
Klasa 5.1 Materiały utleniająceNawozy na bazie azotanu amonu, saletra potasowa, chloran wapnia, wybielacze (Vanish)
Klasa 5.2 Nadtlenki organiczneWodorotlenek tertbutylu, tak jak wyszczególniono w załączniku C DGR
Klasa 6.1 Materiały trująceArszenik, nikotyna, cyjanek, pestycydy, strychnina. Niektóre są całkowicie zakazane np. Bromoaceton
Klasa 6.2 Materiały zakaźneMikroorganizmy chorobotwórcze: (wirusy, bakterie), niektóre okazy laboratoryjne, produkty biologiczne a także odpady szpitalne
Klasa 7 Materiały promieniotwórczeKobalt 60,
Cez 131,
Jod 132
Klasa 8 Materiały żrąceKwasy stosowane w akumulatorach, (kwas siarkowy), kwas solny, rtęć, zasady (Kret do rur), koncentrat coli
Cez 131,
Jod 132
Klasa 9 Różne materiały i przedmioty żrąceAzbest, tratwy ratunkowe, samochody, motocykle, silniki spalinowe, magnesy

Przewóz towarów niebezpiecznych - materiały niebezpieczne

Powyższa lista to jedynie przykładowe przedmioty niebezpieczne, których przewożenie uznaje się jako transport ADR. Gdy chcemy wysłać paczkę za granicę warto przejrzeć warunki transportu i sprawdzić, czy któryś z towarów nie należy do grupy materiałów niebezpiecznych. Zupełnie inne przepisy transportu ADR mogą obowiązywać w Anglii, inne w USA czy w Niemczech. Warto więc upewnić się czy nadane produkty nie będą stanowić zagrożenia podczas transportu.

Kto wybiera sposób przewozu ładunku?

Sposób przewozu ładunku jest wybierany przez nadawcę ładunku. Zadaniem przewoźnika jest zweryfikowanie dobranej metody oraz podstawienie takiego środka transportu, który spełni wymaganie określone poprzez zastosowaną dla towaru klasę (numer UN to wskazuje). 

Generalnie mamy trzy sposoby przewozów materiałów niebezpiecznych:

 

 • przewóz przesyłek w sztukach (każda sztuka towaru jest odpowiednio oznakowana);
 • przewóz luzem (stosowny dla materiałów niestwarzających dużego zagrożenia);
 • przewóz cysterną.

Przesyłki ADR kurier - kto może transportować ładunki niebezpieczne?

Transport ADR mogą realizować przewoźnicy, którzy opierają swoje działania o regulacje bezpieczeństwa drogowego. Przepisy są określone m.in. w konwencji ADR, ustawie o prawie przewozowym czy ustawie o ruchu drogowym. Firmy kurierskie, które stosują się do zasad transportu towarów niebezpiecznych mogą realizować przewóz towarów i ładunków ADR.

Cennik usług w przewozie towarów niebezpiecznych

Biorąc pod uwagę mnogość określeń oraz klasyfikacji opisywanych towarów, bardzo ciężko jest podać uogólnioną cenę kosztów wysyłki.

 

  Koszty transportu ADR są zależne przede wszystkim:
 •  od trasy,
 • wagi paczki,
 • wymiarów,
 • klasy towaru niebezpiecznego.

Przewóz ADR- wymagane dokumenty

Kierowca, który przewozi towary ADR, musi posiadać w kabinie pojazdu następujące dokumenty:

 

 • prawo jazdy w kategorii ADR,
 • instrukcja pisemna określająca jak zachować się podczas awarii,
 • świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu towarów ADR – dotyczy cystern, a także samochodów, które przewożą materiały i przedmioty wybuchowe,
 • zaświadczenie ADR kierowcy,
 • dokumenty przewozowe ze specyfikacją przewożonych towarów niebezpiecznych.


Obowiązkiem przewoźnika jest gwarancja, że kierowca przewożący towary ADR posiada odpowiednie kwalifikacje i pojazd, który spełnia wymogi techniczne. Przewoźnik zobowiązany jest również do zapewnienia właściwego zabezpieczenia ładunku przed nieoczekiwaną zmianą położenia podczas transportu.

Towary niebezpieczne w ofercie przewoźnika Raben

Obecnie w naszej ofercie do transportu towarów niebezpiecznych można skorzystać z usług przewoźnika Raben. 

Przewoźnik Raben realizuje transport towarów niebezpiecznych ADR zliczonych do klasy:

 • Klasa 1* – tylko UN323, UN 0432 (1.4S) za zgodą DOP.
 • Klasa 2 – tylko UN 1057, UN 1950 oraz UN 2037.
 • Klasa 3 – materiały ciekłe zapalne – bez ograniczeń.
 • Klasa 4.1 – materiały stałe zapalne (o kodach kwalifikacyjnych F, FT, FC) – bez ograniczeń, materiały samoreaktywne nie wymagające temperatury kontrolowanej (o kodzie kwalifikacyjnym SR1) o numerach UN 2956, 3225, 3226, 3227, 3228, 3229, 3230, 3241, 3242, 3251* materiały wybuchowe odczulone o kodzie kwalifikacyjnym D – tylko dla stałych klientów.
 • Klasa 4.2 – materiały samozapalne tylko II i III GP (grupa pakowania).
 • Klasa 4.3 – materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne – bez ograniczeń.
 • Klasa 5.1 – materiały utleniające – bez ograniczeń.
 • Klasa 5.2* – nadtlenki organiczne tylko typu D, E i F niewymagające temperatury kontrolowanej (o kodzie kwalifikacyjnym P1) o numerach UN 3106, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110.
 • Klasa 6.1 – materiały trujące – bez ograniczeń.
 • Klasa 8 – Materiały żrące – bez ograniczeń.
 • Klasa 9 – różne materiały i przedmioty niebezpieczne o kodzie kwalifikacyjnym (M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8 oraz M11).
W przypadku przewozu towarów podlegających zwolnieniu z wymagań zgodnie z 1.1.3.4 (LQ) Konwencji ADR powyższe ograniczenia nie mają zastosowania.

Sprawdź również wpisy blogowe: