Jak przygotować list przewozowy?

Kurier i przesyłki - list przewozowy

List przewozowy jest potwierdzeniem zawarcia umowy na przewóz towarów. To dokument, który określa warunki realizacji zlecenia. W całym procesie wysyłki list przewozowy odgrywa kluczową rolę. Jest nośnikiem wszystkich niezbędnych informacji. To od poprawności jego wypełnienia zależy bezpieczeństwo i terminowość w dostarczeniu przesyłki. Każdy nadawca zobowiązany jest do dokładnego zweryfikowania poprawności wpisanych danych. To właśnie błędy przy wypełnianiu listu przewozowego są główną przyczyną problemów z dostawą.

List przewozowy: unikalny numer i opcje śledzenia

List przewozowy to kluczowe informacje dla przewoźnika, między innymi o tym, w jaki rodzaj usługi jest zamawiany i w jaki sposób dokonywana będzie zapłata. Dla nadawcy jest to dowód na nadanie przesyłki. Z listem przewozowym paczka otrzymuje unikalny numer, który dzięki odpowiednio skonfigurowanym narzędziom, pozwala śledzić jej położenie. Klient, logując się na stronie internetowej, może śledzić drogę przesyłki. 

 Numer do śledzenie przesyłki na stronie przewoźnika, w tym przypadku InPost

List przewozowyNumer do śledzenia przesyłki na stronie Globkurier.pl 

 

Dodatkową funkcją listu przewozowego jest usprawnienie procesu odprawy celnej.

Czy wiesz, że…

Odpowiedzialnością nadawcy jest dołączenie do listu przewozowego kompletu dokumentów koniecznych do obsługi formalności celnych. Przy kompletowaniu należy zwrócić szczególną uwagę na opisy towarów, które muszą być zgodne ze sobą, dokładnie te same parametry i dane muszą znajdować się na każdym dokumencie.

Śledzenie przesyłki na podstawie danych z listu przewozowego:

Na stronie Globkurier.pl po wpisaniu nr z listu przewozowego w okienku monitoruj przesyłkę można sprawdzić status i lokalizację przesyłki:

Śledzenie przesyłki na stronie Globkurier - List przewozowy

Natomiast na stronie przewoźnika InPost, w oknie śledzenie przesyłki wpisujemy nr z górnej części listu przewozowego, również pojawi się status lub lokalizacja paczki:

Śledzenie przesyłki - InPost - List przewozowy

Skąd bierze się list przewozowy?

List przewozowy jest przesyłany zawsze,  gdy zlecenie jest poprawnie złożone oraz opłacone. Wówczas system strony Globkurier.pl przesyła do przewoźnika zlecenia, a następnie system przewoźnika odsyła zlecenie do firmy i do klienta, wraz z wygenerowanym listem przewozowym.

Nie możesz wydrukować listu przewozowego?

Prowadzisz firmę? Zarejestrowałeś się w GlobKurier.pl, jako klient biznesowy? Nie musisz drukować listu przewozowego, możesz zamówić kuriera z wydrukowaną etykietą przewozową. Taką możliwość daje kurier GLS. Aby skorzystać z jego usług, wystarczy po zalogowaniu, uzupełnić parametry przesyłki w szybkiej wycenie, a następnie wybrać kuriera GLS spośród dostępnych ofert. Nie trzeba wybierać żadnych dodatkowych usług, kurier zawsze posiada własną etykietę przewozową. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie: https://www.globkurier.pl/blog/kurier-z-wydrukowana-etykieta/

List przewozowy: oryginał, kopia i co jeszcze?

List przewozowy może powstać w kilku egzemplarzach:

 • Pierwszym jest oryginał wydawany dla odbiorcy
 • Drugim wtórnik przeznaczony dla nadawcy. Co ważne, wtórnik dokumentu legitymuje osobę uprawnioną nadawcę lub odbiorcę do zmiany umowy przewozu. Należy pamiętać, wedle artykułu 53 ustawy o prawie przewozowym nadawca traci uprawnienia do rozporządzania przesyłką w momencie, gdy odbiorca odbierze paczkę, przejmie list przewozowy lub wprowadzi zmianę do umowy przewozu.
 • Grzbiet, który zostaje w stacji nadania
 • Ceduła, dla przewoźnika służy do pokwitowania odbioru

Oryginał, wtórnik, ceduła – to oczywiście w teorii. U niektórych przewoźników list przewozowy jest tylko jeden. Co zrobić w takiej sytuacji? Wydrukować dwa, jedena nakleić na paczkę, drugi zostawić dla siebie, po wcześniej poproszeniu kuriera o podpis.

Ważne, aby list przewozowy był przez nadawcę przechowywany. To podstawowy dowód zawarcia umowy zawarcia umowy z przewoźnikiem i jest punktem wyjścia do ewentualnych reklamacji. Jakiekolwiek roszczenia względem firmy transportowej muszą być poparte listem przewozowym. Co w sytuacji, gdy list przewozowy zostanie zgubiony? Aby potwierdzić jego istnienie, warto odwołać się do przekazu elektronicznego i wesprzeć się komputerowym wydrukiem. Pod warunkiem, że będzie on powielał informacje, jakie powinny znaleźć się w liście przewozowym. Niestety list przewozowy musi być cały czas przytwierdzony do przesyłki, co niesie ze sobą ryzyko, że oderwie się w trakcie i zgubi. Odpowiedzialność za zaginięcie listu przewozowego bądź za niepoprawne użycie, leży po stronie przewoźnika. Należy podkreślić, że utrata listu przewozowego nie wpłynie bezpośrednio na ważność umowy, która została zawarta wcześniej pomiędzy stronami transakcji.

Pamiętaj!

List przewozowy nie jest papierem wartościowym.

Co powinien zawierać list przewozowy?

Warunki sporządzania listu przewozowego determinowane są przez: Ustawę z dnia  15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe, w szczególności artykuł 38. (Dz.U. z 2000 r. nr 50, poz. 601 z późn. zm.).

Każdy list przewozowy powinien zawierać takie informacje jak:

 • nazwa i adres nadawcy
 • podpis nadawcy
 • dane placówki przewoźnika
 • miejsce przeznaczenia przesyłki
 • nazwę i adres odbiorcy
 • informacje o gabarytach przesyłki: masa, liczba sztuk, rzeczy, sposób opakowania i oznaczenia
 • inne wskazania i oświadczenia względem warunków danej umowy i sposobu płatności

Jeśli konieczny jest międzynarodowy list przewozowy, warto zapoznać się z warunkami jakie wprowadza Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) i Protokół podpisania, sporządzone w Genewie dnia 19 maja 1956 r.

Międzynarodowy przewóz drogowy towarów

Konwencja CMR (Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów) jest konwencją ONZ podpisaną w Genewie w dniu 19 maja 1956 r. Dotyczy ona różnych kwestii prawnych dotyczących transportu drogowego towarów. Została ratyfikowana przez większość państw europejskich. Od lutego 2017 r. ratyfikowało ją aż 44 państw. Na te potrzeby handlu crossowego Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego (IRU) opracowała standardowy list przewozowy CMR. Pomaga to w akceptacji i uznaniu listu przewozowego w całej Europie. Od 27 maja 2008 r., zgodnie z dodatkowym protokołem do konwencji CMR, możliwe jest również użycie zaktualizowanego elektronicznego listu przewozowego – eCMR. Pierwsze transgraniczne wykorzystanie eCMR miało miejsce 19 stycznia 2017 r. między Hiszpanią a Francją.

Uwaga!

CMR jest skrótem francuskiego tytułu konwencji: Convention relative au contrat de transport international de Marchandise par Route

Wedle artykułu 6. list przewozowy powinien zawierać:

 1. miejsce i datę jego wystawienia;
 2. nazwisko (nazwę) i adres nadawcy;
 3. nazwisko (nazwę) i adres przewoźnika;
 4. miejsce i datę przyjęcia towaru do przewozu oraz przewidziane miejsce jego wydania;
 5. nazwisko (nazwę) i adres odbiorcy;
 6. powszechnie używane określenie rodzaju towaru oraz sposób opakowania, a dla towarów niebezpiecznych ich ogólnie uznane określenie;
 7. ilość sztuk, ich cechy i numery;
 8. wagę brutto lub inaczej wyrażoną ilość towaru;
 9. koszty związane z przewozem (przewoźne, koszty dodatkowe, należności celne i inne koszty powstałe od chwili zawarcia umowy do chwili dostawy);*

     *Źródło: prawo.pl  Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) i Protokół podpisania. Genewa.1956.05.19.

Usprawniaj transport i oszczędzaj

Nadając przesyłkę, nigdy nie zapominaj o wydruku listu przewozowego. Utrudniasz tym pracę kurierowi i narażasz się na dodatkowe koszty. To nie jest trudne. Przy wypełnianiu listu przewozowego często możesz korzystać z szablonów przygotowanych przez przewoźnika a nawet wygenerować go automatycznie. Więcej informacji o opłatach za brak wygenerowanego przez serwis listu przewozowego znajdują się w regulaminie.

List przewozowy: dokument oficjalnie ważny

Podsumowując, list przewozowy to oficjalny dokument wysyłkowy, który podróżuje wraz z przesyłką, identyfikuje nadawcę, odbiorcę, miejsce pochodzenia i miejsce przeznaczenia, opisuje towary oraz pokazuje ich wagę i ładunek. Niezwykle istotny dokument, od którego zależy bezpieczeństwo i terminowość przesyłki.

Przypominamy!

Zgodnie z Regulaminem nadawca jest zobowiązany do wydrukowania i przekazania kurierowi listu przewozowego (etykietolistu, protokołu przekazania przesyłki, dowodu nadania) wygenerowanego z systemu.
Uprzejmie prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi nadawcom w sprawie tej kwestii. Przypominamy, że nie ponosimy odpowiedzialności za przesyłki na ręcznie wypisanych listach przewozowych. Dodatkowo będą naliczane opłaty za brak listu wygenerowanego z systemu w przypadku listu krajowego jest to opłata 9,99 zł/netto a w przypadku listu międzynarodowego 25 zł/netto.

UWAGA!

W przypadku, gdy nadawca nie ma możliwości wydrukowania listu przewozowego (dokumentów transportowych) bardzo prosimy o poinformowanie Biura Obsługi Klienta lub zapisanie tej informacji w polu uwagi przy składaniu zlecenia.

zarejestruj się i wysyłaj taniej z Globkurier

Glob_Kurier_Anna_pinkosz


Anna Pinkosz

Key Account Manager w GlobKurier.pl. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży kurierskiej. Na co dzień doradza najlepsze rozwiązania logistyczne klientom biznesowym GlobKuriera.


Wykorzystaj kod rabatowy i zaoszczędź na przesyłce​

Wpisując ten kod rabatowy otrzymasz 7% zniżki na przesyłki krajowe i międzynarodowe. Kod przeznaczony dla indywidualnych użytkowników naszej platformy. Dziel się wiedzą, rozwijaj i wysyłaj taniej z GlobKurier.pl