Menu

Co to jest operator logistyczny?

Operator logistyczny – z ang. Third Party Logistics Operator lub Logistics Service Provider (LSP); firma świadcząca usługi logistyczne. Zakres działań oferowanych przez tego typu przedsiębiorstwo jest niezwykle szeroki i obejmuje zarówno czynności powiązane z przewozem, magazynowaniem i dystrybucją, jak również świadczenie usług pokrewnych np. informacyjno-finansowych.  Operatorzy logistyczni poprzez sprawną organizację i umiejętne zarządzanie dążą do obniżania kosztów własnych i klienta. Często ich usługi dostępne są dla konsumentów w pakietach.

Kim jest operator logistyczny

Co roku na rynku krajowym i międzynarodowym przybywa firm z sektora LSP. Związane jest to z niezwykle efektywnym rozwojem logistyki i technologii. Operatorzy wykorzystując najnowsze możliwości (przede wszystkim wdrażanie rozwiązań informatycznych), coraz lepiej dostosowują swoje działania do potrzeb klientów.

Główne zadania operatorów logistycznych

Do głównych zadań operatorów logistycznych należą przede wszystkim:

– logistyka dystrybucji

– rozliczanie kosztów spedycji

– rozplanowanie dostaw zaopatrzenia i dostaw do odbiorców

– sprawne zarządzanie dokumentacją (dokumenty magazynowe i celne, listy przewozowe itp.)

– doradztwo branżowe

– inne

Typy operatorów logistycznych

3PL

4PL

5PL

Wyróżnić możemy tradycyjnych operatorów logistycznych 3PL (3rd Party Logistics), integratorów 4PL (4th Party Logistics) oraz 5PL (5th Party Logistics) – tak zwanych zmodernizowanych operatorów innowacyjnych.

W odróżnieniu od 3PL, którzy skupiają się wyłącznie wokół standardowych działań logistycznych: składowanie, organizacja przewozu czy dystrybucja, operatorzy 4PL odgrywają rolę integratora procesów logistycznych (łączenie własnych metod i systemów z zasobami innych organizacji w celu budowania kompleksowych rozwiązań logistycznych dla całych łańcuchów dostaw). Natomiast podmioty 5PL unowocześniają własne usługi, tworząc jeszcze bardziej rozbudowane sieci logistyczne. Gwarantuje to lepszą integrację i sprawniejsze zarządzanie procesami na rzecz klientów. Ciągłe udoskonalanie działań i wprowadzanie nowych rozwiązań (technologie informatyczne) w zgodzie z postępem techniki pozwala operatorom logistycznym 5PL lepiej zaspokajać aktualne potrzeby konsumentów.

GlobKurier.pl – profesjonalny operator logistyczny

GlobKurier.pl jest jednym z przykładów profesjonalnych operatorów logistycznych w branży usług kurierskich. Firma obsługuje ponad 190 krajów i współpracuje z 50 sprawdzonymi przewoźnikami. Działania operatora są w pełni zautomatyzowane, jeżeli chodzi o nadawanie przesyłek masowych czy generowanie listów przewozowych. Wprowadzane przez serwis integracje ze stronami internetowymi i platformami e-commerce to doskonałe rozwiązania wspomagające handlowców w sprawnym zarządzaniu własnymi procesami biznesowymi.

Prowadzisz firmę? Obniż koszty przesyłek kurierskich i paletowych. Wypełnij formularz oferty dla firm.

Inni operatorzy

Oprócz wyspecjalizowanych operatorów wspierających branżę kurierską wyróżnić można także podmioty skupione na pozostałych sektorach rynku. Firmy wybierające operatora logistycznego w dziedzinie automotive, TSL czy branży farmaceutyczno-weterynaryjnej  liczą na uzyskanie kompleksowych usług i automatyzacji procesów załadunku, rozładunku i magazynowania oraz na wprowadzanie udoskonalonych łańcuchów logistycznych redukujących koszty. Przykładami polskich przedsiębiorstw oferujących te rozwiązania są między innymi KMC- Services, VGL Group czy Damco Poland.