Menu

GLOBAL EXPRES - cennik przesyłek międzynarodowych

global express logotyp

Przesyłki Global Express - oferta


Usługi kurierskie GLOBAL Expres pozwalają w szybki sposób wysłać za granicę przesyłki zawierające: towary dopuszczone do obrotu pocztowego, korespondencję i dokumenty. Nadanie przesyłek nastepuje w oddziałach Poczty Polskiej (ale nie w agencjach pocztowych) a doręczenie jest dokonywane bezpośrednio do finalnego odbiorcy. Przy czym zwykła wartość wysyłanych materiałów i towarów nie może przekroczyć 50 zł.

W przypadku przesyłek z zawartością towarów wysyłanych do krajów spoza Unii Europejskiej, należy wypełnić i nalepić deklarację celną CN 22 . Deklaracja powinna być wypełniona w języku angielskim/francuskim ze szczególną starannością i zgodnie z objaśnieniami zawartymi w deklaracji.

Nadawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość i zgodność danych ze stanem faktycznym przesyłki.

Możesz również złożyć elektroniczną deklarację celną. W tym celu należy wypełnić etykietę informującą o przyjęciu zgłoszenia przez organ celny i wykonaniu wcześniejszej odprawy w miejscowym urzędzie celnym lub o niewykonaniu fizycznie odprawy w urzędzie celnym, towarów wysyłanych.

Za pomocą usługi Global Expres możesz nadać drobne paczki i dokumenty na całym świecie. Przesyłkę może nadać zarówno klient indywidualny jak i biznesowy. Zależy Ci na szybkiej dostawie? Przesyłki Global Express to idealna opcja dla Ciebie! Na bieżąco możesz śledzić paczkę od momentu nadania, podając w formularzu numer przesyłki.

Global Express cennik

Ostateczny koszt przesyłki Global Express uzależniony jest przede wszystkim od kraju docelowego, wymiarów oraz wagi przesyłki. Informacje te należy wypełnić w formularzu zamówienia. W ofercie Global Express możemy wybierać również spośród usług dodatkowych tj. ubezpieczenie paczki, doręczenie za potwierdzeniem odbioru.

 

Z nami nadasz przesyłkę na cały świat. Ceny dostępne przy wycenie online. 

icon zniżka

Wysyłasz regularnie?

Po rejestracji z numerem NIP od razu otrzymasz niższy cennik, a jako klient indywidualny, kody rabatowe po pierwszym zamówieniu.

icon paczka

Chcesz wysłać paczkę kurierem?

Skorzystaj z kalkulatora kosztów i nadaj paczkę już dziś!

Wysyłka za pośrednictwem GLOBAL EXPRES

1.Usługa GLOBAL Expres polega na przyjęciu w placówkach pocztowych, a następnie przemieszczeniu i doręczeniu finalnemu adresatowi za granicą bez pokwitowania odbioru , przesyłek nierejestrowanych zawierających korespondencję, dokumenty lub towary o masie nieprzekraczającej 2 000 g.

 

2. W ramach usługi mogą być nadawane materiały i towary, których łączna zwykła wartość nie przekracza 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych).

 

3. Poczta Polska umożliwia nadawcy śledzenie przesyłki od momentu nadania do momentu doręczenia, na stronie internetowej www.sledzenie.poczta-polska.pl.

 

4. Na podany przez nadawcę kanał komunikacji (SMS/e-mail) nadawca otrzyma informację o doręczeniu przesyłki.

 

5. Usługę wykonuje się między Polską a wylistowanymi poniżej krajami w przewidywanym czas realizacji usługi.

 

6.Poczta Polska może odmówić przyjęcia przesyłek które nie spełniają ściśle zdefiniowanych kryteriów rozmiaru/wagi lub wartości.

 

7. Po doręczeniu adresatowi przesyłki Global Express nadawca otrzymuje powiadomienie o tym fakcie w formie SMS lub e-maila w zależności jaki kanał komunikacji został wybrany podczas nadania przesyłki.

 

8.W przypadku niemożności doręczenie przesyłki zwrot do nadawcy dokonuje się bezpłatnie poprzez oddział Poczty Polskiej w którym nadano przesyłki.

Wymiary przesyłek kurierskich Global Express

Wymiary przesyłek nadanych za pośrednictwem Global Express nie powinny przekraczać poniższych wymiarów. Wymiary przyjmuje się z tolerancją około 2mm.

 
MAKSYMALNE WYMIARY PRZESYŁEK

paczka

60 cm długości

tuba

90 cm długości

przesyłka

2 kg waga rzeczywista

 

Przesyłki kurierskie Global Express czas dostawy

Czas dostawy uzależniony jest od kraju docelowego. Standardowy czas realizacji wynosi od 5 dni roboczych. Na wydłużenie terminu realizacji wpływają również procedury odprawy celnej.

 

 

Poniżej znajdziesz tabelę z terminami przewidywanymi.

Przesyłki eksportowe Global Express - kraje dostawy

 

Kraj przeznaczenia

Przewidywany czas realizacji usługi

1

2

Australia

22

Austria

5

Belgia

5

Brazylia

13

Chińska Republika Ludowa

20

Chorwacja

7

Czechy

5

Dania

5

Estonia

5

Finlandia

5

Francja

7

Grecja

8

Hiszpania

8

Holandia

5

Irlandia

5

Islandia

6

Izrael

10

Japonia

13

Kanada

13

Korea Południowa

11

Litwa

5

Luksemburg

5

Łotwa

5

Niemcy

6

Norwegia

6

Portugalia

7

Singapur

8

Słowacja

5

Słowenia

5

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej

13

Szwajcaria

5

Szwecja

5

Tajlandia

13

Węgry

5

Wielka Brytania

6

Włochy

7
Uwaga!

W terminach podanych w kolumnie 2 nie uwzględniono czasu przeznaczonego na dokonywanie odprawy celnej przesyłek zawierających towary podlegające należnościom celnym w kraju przeznaczenia.
Liczba dni, licząc od następnego dnia po dniu nadania przesyłki GLOBAL Expres do dnia jej doręczenia adresatowi w kraju przeznaczenia z wyłączeniem sobót i dni wolnych ustawowo od pracy

 

Kraj przeznaczenia

Przewidywany czas realizacji usługi

1

2

Australia

22

Austria

5

Belgia

5

Brazylia

13

Chińska Republika Ludowa

20

Chorwacja

7

Czechy

5

Dania

5

Estonia

5

Finlandia

5

Francja

7

Grecja

8

Hiszpania

8

Holandia

5

Irlandia

5

Islandia

6

Izrael

10

Japonia

13

Kanada

13

Korea Południowa

11

Litwa

5

Luksemburg

5

Łotwa

5

Niemcy

6

Norwegia

6

Portugalia

7

Singapur

8

Słowacja

5

Słowenia

5

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej

13

Szwajcaria

5

Szwecja

5

Tajlandia

13

Węgry

5

Wielka Brytania

6

Włochy

7
Uwaga!

W terminach podanych w kolumnie 2 nie uwzględniono czasu przeznaczonego na dokonywanie odprawy celnej przesyłek zawierających towary podlegające należnościom celnym w kraju przeznaczenia.
Liczba dni, licząc od następnego dnia po dniu nadania przesyłki GLOBAL Expres do dnia jej doręczenia adresatowi w kraju przeznaczenia z wyłączeniem sobót i dni wolnych ustawowo od pracy

Dlaczego warto wysyłać z GlobKurier.pl?

Jesteś klientem indywidualnym?

Jesteś klientem biznesowym?