Menu

Regulamin konkursu w Programie Partnerskim GlobKurier.pl

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu i administratorem danych jest GRUPA ZNATURY Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Bogucickiej 7, NIP: 2220872890, zwana dalej Organizatorem.

2. Konkurs jest częścią Programu Partnerskiego prowadzonego przez Organizatora.

3. Celem konkursu jest zachęcenie użytkowników serwisu GlobKurier.pl do dołączenia do Programu Partnerskiego prowadzonego przez Organizatora.

4. Konkurs trwa od 21 sierpnia 2020 roku do 21 października 2020 roku lub do wyczerpania puli nagród.

§2 UCZESTNICY KONKURSU

1. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby, które już posiadają lub założą konto biznesowe w serwisie GlobKurier.pl.

§3 NAGRODY

1. Nagrodą w konkursie są bezprzewodowe słuchawki marki SAVIO lub równoważne.

2. Nagroda przysługuje pierwszym 10 osobą, które dołączą do Programu Partnerskiego Organizatora i polecą usługi kurierskie GlobKurier.pl.

3. Warunkiem otrzymania nagrody przez osobę, która dołączy do Programu Partnerskiego GlobKurier.pl  jest zrealizowanie przez osoby/firmy zaproszone z jej poleceń minimum trzech zamówień (łącznie) w serwisie Organizatora. Minimalna wartość jednego takiego zamówienia nie może być mniejsza niż 20zł. 

4. Kolejność nagradzania osób uzależniona jest od daty realizacji trzeciego wymaganego zamówienia przez zaproszonego z polecenia w serwisie Organizatora.

5. Za zamówienie zrealizowane uznaje się zamówienie opłacone i dostarczone do odbiorcy.

§4 DANE OSOBOWE I ZGODY

1. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i samo podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez udzielenia zgody nie będzie możliwe uczestniczenie przez Uczestników w Konkursie.

§5 REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje czy uwagi dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu lub jego organizacji Uczestnicy mogą zgłaszać na adres: marketing@globkurier.pl.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać, kontaktując się z Organizatorem pod adresem marketing@globkurier.pl.

2. Niniejszy regulamin znajduje się do wglądu w panelu klienta osoby zarejestrowanej w serwisie GlobKurier.pl, w zakładce Program Partnerski – Regulamin Programu Partnerskiego oraz zostaje udostępniony Uczestnikom na stronie: https://www.globkurier.pl/oferta/regulamin-konkursu-program-partnerski/

3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika regulaminu konkursu w całości.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.

Zarejestruj się, zarabiaj i wygrywaj!