Logo
Menu

BREXIT - WYSYŁKA PACZEK DO ANGLII

31.01.2020 r. Wielka Brytania wystąpiła z Unii Europejskiej. Wielka Brytania zawarła z Unią porozumienie o wolnym handlu, które pozwoliło uniknąć twardego Brexitu, ale wprowadziło nowe zasady wysyłki do Wielkiej Brytanii. Porozumienie weszło w życie 1.01.2021 roku. Szczegóły porozumienia wciąż ulegają zmianom, dlatego staramy się na bieżąco śledzić i informować o wszystkich nowych zasadach związanych z wymianą handlową z Wielką Brytanią. 

Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi wysyłki do Wielkiej Brytanii!

Na chwilę obecną wysyłka paczek do Anglii jest możliwa wyłącznie za pośrednictwem firmy TNT / FedEx  i UPS. Niebawem uruchomiony zostanie GLS, DPD oraz DHL. O wznowieniu usług na tym kierunku w przypadku innych firm kurierskich będziemy informować na bieżąco.

Zgodnie w nowymi przepisami przesyłki do Wielkiej Brytanii podlegają odprawie celnej. W związku z tym przed wysyłką do Wielkiej Brytanii konieczne jest przygotowanie dokumentacji celnej.
PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW DO ODPRAWY CELNEJ LEŻY PO STRONIE NADAWCY

Najczęściej zadawane pytania

Co oznacza Brexit dla wysyłek do Wielkiej Brytanii?

Obowiązujące od 1.01.2021 roku przepisy sprawiły, że Wielka Brytania z perspektywy Unii traktowana jest jako kraj trzeci. Oznacza to, że handel między UE a Wielką Brytanią podlega odprawie celnej.

Jak sprawnie przejść odprawę celną?
 • Firma musi posiadać numer EORI – jest to numer identyfikacyjny, którym posługują się służby celne.
 • Należy ustalić warunki INCOTERMS – zasady Incoterms lub International Commercial Terms to seria wstępnie zdefiniowanych warunków handlowych szeroko stosowanych w międzynarodowych transakcjach handlowych. 
 • Należy znać kody taryfy celnej wysyłanych towarów (HS) –  to lista numerów służących do klasyfikacji produktów obejmująca podatki i cła oraz wszelkie niezbędne ograniczenia. 
 • Należy upoważnić agencję celną do reprezentowania firmy podczas odprawy celnej.
Jakie dokumenty są niezbędne do odprawy celnej?

DOKUMENTACJA CELNA:

 • Druk pełnomocnictwa do odprawy celnej;
 • Oświadczenie eksportera;
 • Faktura handlowa/faktura proforma w zależności od wartości towaru oraz powodu wysyłki;
 • W zależności od rodzaju towaru mogą pojawić się dodatkowe wymogi w postaci: licencji eksportera, świadectwa pochodzenia towaru, świadectwa fitosanitarnego, etc.
Co musi zawierać faktura handlowa?

Dla przesyłek handlowych potrzebna jest faktura w dwóch egzemplarzach (oryginał plus jedna kopia) zawierająca następujące dane:

 • nazwę i pełen adres nadawcy/wystawcy faktury wraz z numerem NIP oraz danymi kontaktowymi,
 • nazwę, pełen adres odbiorcy z numerem telefonu kontaktowego oraz adresem e-mail,
 • adres faktycznego odbiorcy, jeżeli dostawa towaru odbywa się na inny adres niż adres płatnika faktury,
 • dokładny opis i ilość towaru, cena jednostkowa oraz wartość towaru (opis powinien jednoznacznie określać, co jest przedmiotem wysyłki, żadna z pozycji faktury nie może przyjąć wartości zerowej, np. 0 EUR),
 • kod taryfy celnej,
 • całkowitą wartość faktury z podaniem waluty (bez VAT),
 • warunki transportu zgodnie z Incoterms 2010,
 • wagę paczek (netto, brutto),deklarację pochodzenia towaru (opieczętowaną i podpisaną przez wystawcę faktury),
 • pieczątkę firmową wystawcy faktury i podpis osoby uprawnionej do wystawienia dokumentu,
 • brytyjski numer BN lub EORI (w zależności od wybranych warunków transportu).

Faktura powinna być umieszczona na opakowaniu paczki tak, aby w razie konieczności była ona łatwo dostępna dla służb celnych.

Czy istnieje możliwość wysyłania przesyłki do Wielkiej Brytanii bez konieczności odprawy celnej?

Rząd brytyjski zdecydował, że limit na odprawę o niskiej wartości przestał obowiązywać w dniu Brexitu.

Wyjątek stanowią prezenty o wartości mniejszej lub równej 39 funtów.

Jak Brexit wpłynął na import przesyłek?

Towary pochodzące z Wielkiej Brytanii podlegają importowej odprawie celnej. Dla odbiorców oznacza to, że wszelkie wynikające z niej podatki, opłaty celne i opłaty za odprawę, w zależności od warunków Incoterms określonych przez nadawcę, mogą być poniesione przez odbiorcę.

Czy zmieniły się również przepisy dotyczące wysyłko do Irlandii?

Brexit nie wpłynął na status Republiki Irlandii. Kraj ten nadal należy do Unii Europejskiej, a przepływ towarów odbywa się na dotychczasowych zasadach.

Z kolei Irlandia Północna, będąca częścią Wielkiej Brytanii, pomimo opuszczenia struktur Unii Europejskiej pozostaje w Unii Celnej z UE. Oznacza to, że transport towarów nie podlega odprawie celnej.

Czy za wszystkie przesyłki obowiązuje VAT?
 • Dotychczasowe przesyłki o niskiej wartości, tzw program zwolnienia z VAT, w przypadku, gdy dla towarów poniżej wartość 15 funtów nie obowiązywał podatek VAT został usunięty. Oznacza to wszystkie przesyłki importowane do Wielkiej Brytanii z dowolnego kraju będą objęte podatkiem VAT.
 • W przypadku wartości towaru poniżej 135 funtów to nadawca płaci podatek VAT od dostaw pod linkiem: https://www.gov.uk/guidance/vat-and-overseas-goods-sold-directly-to-customers-in-the-uk )

BREXIT - najważniej informacje od przewoźników

Kliknij na logo przewoźnika i sprawdź wytyczne związane z wysyłką do Wielkiej Brytanii
Opinie o DHL, opinie o kurierze DHL
DHL FRACHT

BREXIT - GLS

Kilka kroków by sprawnie odprawić przesyłkę za pośrednictwem przewoźnika GLS:

1. Upewnij się, że firma posiada numer EORl. Jeśli nie, zarejestruj się, aby uzyskać numer EORI.
2. Wypełnij fakturę.
3. Przypisz kody taryfy celnej wysyłanych towarów – kody HS.
4. Dołącz dowód pochodzenia towarów.
5. Ustal warunki transportu (Incoterms).
6. Przygotuj odpowiednie dokumenty – wzory do pobrania poniżej.
7. Upoważnij agencję celną do reprezentowania firmy (AC Raben).

Kod HS (https://ext-isztar4-test.mf.gov.pl/taryfa_celna/GoodsIndexAlpha) – jest to system odpowiedniej klasyfikacji produktów właściwy dla danego kraju. Kod systemu zharmonizowanego (HS) składa się z co najmniej sześciu cyfr. Kiedy nadawca posiada odpowiednio sklasyfikowane towary, wszystkie organy celne na całym świecie są w stanie odpowiednio zidentyfikować zawartość przesyłki.

Wymagane dokumenty do odprawy celnej:

 • Do każdej paczki wysyłanej do Wielkiej Brytanii dołącz fakturę handlową lub fakturę proforma w dwóch egzemplarzach i dwóch językach (oryginał plus jedna kopia).
 • Fakturę handlową dołączamy do przesyłek zawierających towar będący przedmiotem transakcji handlowej, a fakturę proforma do paczek niehandlowych zawierających np. prezenty, próbki, itp.
 • Faktura powinna być umieszczona na opakowaniu paczki tak, aby w razie konieczności była ona łatwo dostępna dla służb celnych.

Irlandia Północna

Irlandia Północna nadal znajduje się w Europejskiej Unii Celnej – dostawy towarów z UE są traktowane jak dostawy wewnątrzwspólnotowe w rozumieniu VAT.

Oznacza to, że gdy 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania przestała być członkiem UE, w niczym nie zmienił to statusu Irlandii Północnej. Przepływ towarów odbywa się na dotychczasowych zasadach, a odprawa celna nie jest konieczna.

Regulacje podatkowe VAT

Główne zmiany to:

 • Objęcie podatkiem VAT wszystkich towarów importowanych do Wielkiej Brytanii.
  Zostało zniesione zwolnienie z podatku VAT od towarów importowanych do Wielkiej Brytanii o wartości poniżej 15 funtów brytyjskich (15 £), równowartość 22 euro (22 €). Wszystkie towary wjeżdżające do Wielkiej Brytanii jako przesyłki wysyłane przez zagraniczne firmy podlegają podatkowi VAT;
 • Dla towarów poniżej 135 GBP podatek VAT opłaca nadawca.
 • Dla wszystkich przesyłek importowanych do Wielkiej Brytanii o wartości poniżej 135 funtów brytyjskich (135 £), równowartość 150 euro (150 € ) nadawca jest zobowiązany odprowadzić podatek VAT (jeśli odbiorcą jest firma-płatnik VAT w Wielkiej Brytanii i poda ważny numer podatnika VAT, obowiązek zapłacenia VAT może zostać przeniesiony na odbiorcę będącego firmą-płatnikiem VAT w Wielkiej Brytanii).

Więcej informacji jest dostępnych na stronie: https://www.gov.uk/goods-sent-from-abroad

Stawki VAT w zależności od rodzaju produktu: https://www.gov.uk/guidance/rates-of-vat-on-different-goods-and-services

BREXIT - FedEx i TNT

Wysyłając przesyłki za pośrednictwem FedEx/ TNT konieczny jest:

 • Numery EORI (zarejestrowane w odpowiednich krajach);
 • Dokładny opis towarów, kod (y) HS;
 • Wartość towarów;
 • Kraj pochodzenia;
 • Powód eksportu i uzgodnione Incoterms;
 • Adresy nadawcy i odbiorcy oraz dane kontaktowe.

W przypadku niektórych rodzajów towarów klienci powinni również sprawdzić, czy wymagana jest licencja eksportowa lub inna dokumentacja uzupełniająca, i powinni poinformować swoich klientów / odbiorców o wszelkich cłach i podatkach, które mogą być zobowiązani zapłacić z tego tytułu.

Regulacje VAT:

Dotychczasowe przesyłki o niskiej wartości, tzw. program zwolnienia z VAT, w przypadku gdy dla towarów poniżej wartość 15 funtów nie obowiązywał podatek VAT został usunięty. Oznacza to wszystkie przesyłki importowane do Wielkiej Brytanii z dowolnego kraju będą objęte podatkiem VAT.
W przypadku wartości towaru poniżej 135 GBP to nadawca płaci podatek VAT od dostaw (szczegóły pod linkiem: https://www.gov.uk/guidance/vat-and-overseas-goods-sold-directly-to-customers-in-the-uk )

Irlandia Północna:

Towary wysyłane do Irlandii Północnej (kody pocztowe BT w GB – strefa kodów Belfastu) nie wymagają odprawy celnej.

Dodatkowe szczegóły pod linkiem: https://www.gov.uk/government/collections/moving-goods-into-out-of-or-through-northern-ireland

BREXIT - DHL

Przesyłki z odprawą uproszczoną:

 • Przesyłki jednoelementowe do 30 kg;
 • Maksymalne wymiary 1 x 0,5 x 0,5 m;
 • Minimalne wymiary 0,01 x 0,15 x 0,11 m;
 • Maksymalna długość przesyłki 1,5 m;
 • Maksymalny obwód nie może przekroczyć 3 m
  (1 x długość + 2 x szerokość + 2 x wysokość).

Dopłata za odprawę uproszczoną:

 • Do maksymalnej wartości towaru 1 000 EUR.
 • Brak możliwości otrzymania potwierdzenia wywozu, uprawniającego do zastosowania 0% stawki VAT w eksporcie.
 • Wymaga samodzielnego przygotowania deklaracji CN23 i faktury proforma. Wydrukowane dokumenty celne należy załączyć przesyłki w 2 egzemplarzach.

Jeśli nie chcesz odzyskać VATu wybierz odprawę uproszczoną, dotyczy towarów do 1000 EURO

Do odprawy uproszczonej niezbędne jest załączenie Numer EORI oraz VAT REGISTRATION NUMBER.

 • EORI – Economic Operators’ Registration and Identification, czyli Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych. Jest on elementem systemu elektronicznego cła. 
 • VAT REGISTRATION NUMBER – to brytyjski numer identyfikacji podatkowej (odpowiednik polskiego NIP), niezbędny do odprowadzenia podatku VAT. Dla przesyłek o wartości poniżej 135 GBP sprzedawca z UE będzie musiał zapłacić podatek VAT w Wielkiej Brytanii (tzw. Supply VAT), a dla przesyłek o wartości powyżej 135 GBP – tzw. import VAT. 

Przesyłki z odprawą indywidualną:

 • Przesyłki jednoelementowe do 31 kg;
 • Maksymalne wymiary 1,2 x 0,6 x 0,6 m;
 • Minimalne wymiary 0,01 x 0,15 x 0,11 m;
 • Maksymalna długość przesyłki 2 m;
 • Maksymalny obwód nie może przekroczyć 3,6 m
  (1 x długość + 2 x szerokość + 2 x wysokość).

Dopłata za odprawę indywidualną:

 • Do maksymalnej wartości towaru 100 000 PLN.
 • Daje możliwość otrzymania potwierdzenia wywozu, uprawniającego do zastosowania 0% stawki VAT w eksporcie.
 • Wymaga udzielenia upoważnienia stałego dla wyznaczonej przez DHL Parcel agencji celnej do reprezentowania Firmy przed organami celnymi oraz załączenia do przesyłki faktury handlowej w formie papierowej i elektronicznej.

Dopłata za każdy kod taryfy celnej powyżej 5 (nie dotyczy przesyłek z odprawą uproszczoną).

Kod taryfy celnej to ciąg cyfr przypisany do danej kategorii towarów. Na jego podstawie identyfikuje się dany produkt i pobiera odpowiednią należność przy odprawie. Jeżeli w przesyłce liczba kodów taryfy celnej przekroczy 5, to za każdy dodatkowy kod taryfy celniej zostanie naliczona dopłata.

Opłata za przedłożenie upoważnienia organom celnym:

W związku z wymaganiami administracji celnej wymagane jest powiązanie firmy udzielającej upoważnienia z firmą Gerlach (na platformie Służby Celnej PUESC). Czynność ta może potrwać do kilku dni roboczych. Za złożenie upoważnienia w administracji celnej pobierana jest jednorazową opłata skarbowa. Zostanie ona uiszczona w Państwa imieniu, a po wykonaniu usługi wystawiona będzie nota obciążeniowa w tej samej wysokości.

Jeśli chcesz odzyskać VAT, wybierz odprawę indywidualną, do wartości towaru 100 000 EURO.

Do odprawy indywidualne niezbędne będzie: Numer EORI, VAT REGISTRATION NUMBER, UPOWAŻNIENIE dla agencji celnej.

Dane celne potrzebne do utworzenia przesyłki

Już na etapie tworzenia przesyłki potrzebne będą szczegółowe dane:

 • Dokładny opis każdego artykułu w języku angielskim;
 • Wartość i waga każdego artykułu;
 • Kraj pochodzenia wysyłanych artykułów;
 • Kod taryfy celnej w ramach jednolitej klasyfikacji artykułów (Harmonised System – HS).

Kody używane są na całym świecie do klasyfikacji towarów i określania wysokości ceł, podatków i innych opłat.

Wszystkie kody towarów są dostępne na stronie https://www.gov.uk/trade-tariff

Dokumenty celne dla odprawy uproszczonej i indywidualnej

Odprawa celna uproszczona:

 • Faktura pro-forma (drukowana);
 • Dokument CN23 (drukowany).

Muszą być dołączone na zewnątrz przesyłki w 2 egzemplarzach.

Brak tych dokumentów sprawi, że przesyłka wróci do Nadawcy, który zostanie obciążony kosztem zwrotu i odprawy celnej.

Odprawa celna indywidualna:

 • Faktura handlowa w języku angielskim (drukowana i elektroniczna);
 • Faktura handlowa w języku angielskim musi być załączona w formie elektronicznej w narzędziu elektronicznym DHL.

Po wydrukowaniu musi być dołączona na zewnątrz przesyłki.

Brak tych dokumentów sprawi, że przesyłka wróci do Nadawcy, który zostanie obciążony kosztem zwrotu i odprawy celnej.

TOWARY ZAKAZANE I PODLEGAJĄCE OGRANICZENIOM W PRZEWOZIE MIĘDZYNARODOWYM DHL

Parcel nie przyjmuje do przewozu przesyłek zawierających:

 • wyroby akcyzowe (alkohol, tytoń);
 • gotówkę, papiery wartościowe, inne dokumenty o charakterze płatniczym,
 • przedmioty wartościowe (wyroby jubilerskie, dzieła sztuki, antyki, numizmatyki, itp.),
 • broń i amunicję,
 • artykuły szybko psujące się, wymagające specjalnych warunków przewozu,
 • towary chemicznie i biologicznie aktywne,
 • zwierzęta.

Dodatkowo, w przypadku przesyłek do Wielkie Brytanii, Klient potwierdza, że wysyłany towar nie należy do:

 • towarów, w odniesieniu do których zostały spełnione formalności dla uzyskania refundacji lub korzyści finansowych przy wywozie w ramach wspólnej polityki rolnej;
 • towarów, w odniesieniu do których złożono wniosek o zwrot należności celnych lub innych należności (np. procedury gospodarcze);
 • towarów będących przedmiotem zakazu lub ograniczenia w wywozie;
 • towarów będących przedmiotem dowolnej innej formalności przewidzianej w przepisach Unii, którą organy celne są zobowiązane dopełnić.

BREXIT - DPD

Wymagane dokumenty:

1. Oświadczenie;

2. Faktura proforma lub handlowa;

3. Świadectwo pochodzenia (dla firm)

4. Świadectwo pochodzenia towaru (certificate of origin) jest dokumentem eksportowym występującym w handlu międzynarodowym. Dokument ten ma na celu potwierdzenie pochodzenia eksportowanego towaru i jest wymagany przez administrację celną kraju importera.

5. Numer EORI

BREXIT - UPS

Wymagane dokumenty: 

1. Zarejestruj się, aby uzyskać numer EORI.

2. Prawidłowo wypełnij fakturę handlową.

3. Dołącz dowód pochodzenia towarów.

4. Przypisz towarom kody Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów (Harmonized System, HS).

5. Zastosuj się do przepisów dotyczących podatku VAT w imporcie do Wielkiej Brytanii.

7. Sprawdź, czy towary podlegają kontroli na granicy.

8. W razie potrzeby uwzględnij wymagania dotyczące zwrotów.

BREXIT - DHL FRACHT

DHL Fracht – przesyłki paletowe; oferta dostępna dla klientów biznesowych

Wymagane formalności: 

1. Numer EORI

2. Warunki dostawy (DAP/DDP)

3. Dokumenty (faktura, specyfikacja).

4. Pełne dane importera w UK wraz z osobą kontaktową, numerem NIP i angielskim numerem EORI importera.

Towar do Wielkiej Brytanii należy wysyłać na paletach fumigowanych.

Warunkiem wysyłki są odprawy celne odpowiednio:

 • Exportowa w AC Gerlach PL
 • Importowa w AC Gerlach UK
Dodatkowe informacje:
Brexit - zmiany w transporcie do Wielkiej Brytanii
Nowy model naliczania podatków za paczki z Wielkiej Brytanii
Porozumienie Wielkiej Brytanii z Unią podpisane – jakie zmiany w handlu zagranicznym od 1 stycznia 2021?