Menu

Projekty

GRUPA ZNATURY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z programu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa, dzięki wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań TIK do 3 procesów biznesowych B2B i B2C w oparciu o 1 innowacyjne rozwiązanie informatyczne do końca VI 2018

Efekty projektu to wdrożenie zintegrowanej innowacji procesowej, marketingowej i organizacyjnej opracowanej w oparciu o wyniki przeprowadzonych prac B+R, które umożliwią optymalizację procesów biznesowych i przyczynią się do uzyskania silnej pozycji konkurencyjnej Wnioskodawcy.

Wartość projektu: 797 977,16 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 339 208,71 PLN