• Co to jest branża TSL?

  Branża TSL jest jednym z najważniejszych elementów gospodarki kraju. Łączy w sobie trzy sektory: transport, spedycję i logistykę. W powszechnym rozumieniu jest to kompleksowa obsługa przewozów towarowych w obrębie kraju i na płaszczyźnie międzynarodowej. Bardzo ważnym zadaniem specjalistów pracujących w branży TSL jest proces planowania optymalnego schematu wysyłek.

  Logistyka międzynarodowych transportów jest bardzo skomplikowania, uwzględnia magazynowanie, przygotowanie, nadanie i śledzenie transportu, często z wykorzystaniem frachtu kolejowego, lotniczego czy morskiego. Specjaliści TSL muszą zadbać o wszystko: finanse, prawo transportowe i bezpieczeństwo w łańcuchu dostaw. Dzięki wykorzystywaniu nowoczesnych technologii i szybkiemu rozwojowi umożliwia ona zaspokajać potrzeby klientów, którzy szybko i bezpiecznie chcą przewozić wyprodukowany w swoim przedsiębiorstwie towar na arenie międzynarodowej. Tylko całościowe spojrzenie na proces dostawy analiza wszystkich czynników i okoliczności pozwala wybrać optymalną trasę i środek transportu.

  Branża TSL – części składowe

  • Transport — oznacza przewóz osób lub ładunków z jednego miejsca do drugiego na terenie kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Rodzaje transportu możemy rozróżnić ze względu na transport lądowy (drogowy, kolejowy), powietrzny (samoloty, helikoptery), bądź transport morski (statki, prom).
  • Spedycja — jest ściśle związana z transportem towarów. Celem spedycji, jest zorganizowanie transportu w taki sposób, aby ładunek dotarł w bezpieczny sposób we wskazanym terminie pod dokładny adres doręczenia. Spedycja zajmuje się obsług przesyłki zarówno w zakresie jej nadania, jak i odbioru.
  • Logistyka — obejmuje wszystkie działania związane z przenoszeniem dóbr i obejmuje proces systematycznego, zintegrowanego planowania i zarządzania całym łańcuchem dostaw. Zadania logistyczne dotyczą wielkich koncernów, korporacji, jak i małych przedsiębiorstw.

  branża TSL, czym jest branża TSL

  Każdy element w branży TSL jest bardzo istotny, a osoby zatrudnione na odpowiednich stanowiskach mają odpowiedzialne zadania i bez współpracy transport z jednego końca świata na drugi nie byłby możliwy. Nie bez znaczenia jest także szybka adaptacja zmian w biznesowym podejściu do zarządzania dostawami oraz produkcji i dystrybucji towarów. Kluczem jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań automatyzujących i optymalizujących te obszary.

  TSL w Polsce

  Większość dostawców usług w branży TSL to podmioty międzynarodowe oferujące szeroki zakres usług dostosowanych do potrzeb różnych segmentów rynku. Ich podstawowym źródłem dochodu jest transport drogowy i spedycja. Doświadczenie logistyczne i kompleksowość usług to główne cechy oferty rynkowej tych firm. Operatorzy logistyczni wyróżniają się elastycznym podejściem do klienta, a także skuteczną implementacją procesów logistycznych w ich firmach.

  cross border transport lotniczy, TSL

  Nie dziwi więc fakt, że sektor TSL ma rosnący wpływ na gospodarkę rynkową. Firmy z sektora TSL są wysoce wyspecjalizowanymi usługodawcami, których działalność koncentruje się na zaspokajaniu zróżnicowanych potrzeb logistycznych klientów, z różnych sektorów gospodarki. Firmy usługowe specjalizujące się w transporcie i spedycji wybranych rodzajów ładunków dominują w grupie małych podmiotów. Często pełnią one rolę podwykonawców w łańcuchu dostaw. Średnie i duże podmioty to głównie dostawcy usług logistycznych, których działalność opiera się na przewozach w oparciu o sieci terminali przeładunkowych. Znaczenie przewoźników ekspresowych w tej grupie podmiotów jest znaczące ze względu na ich duży potencjał technologiczny i transportowy. Polscy przedsiębiorcy chętnie korzystają także z usług magazynowania i przeładunku, czy z atrakcyjnych ofert cenowych proponowanych przez brokerów.

  Kto jest głównym klientem w branży TSL

  Klientami tej branży są najczęściej duże przedsiębiorstwa produkcyjne sprzedające swoje towary międzynarodowo, ale też branża e-commerce czy nawet osoby prywatne. Usługi te gwarantują pewność oraz bezpieczeństwo tego, że dana przesyłka zostanie dostarczona we wskazane miejsce docelowe w określonym czasie. Należy pamiętać, że niezależnie od charakteru obsługiwanego rynku, operatorzy gwarantują lepszą organizację logistyczną, w szczególności: niższe koszty usług, wyższą jakość wykonania i większą elastyczność działania. W znaczący sposób wspierają rozwój przedsiębiorczości swoich klientów, a także wpływają na poziom zadowolenia odbiorców końcowych z przekazywanych towarów.

  Dowiedz się więcej o aktualnej ofercie na stronie: USŁUGI TRANSPORTOWE I SPEDYCYJNEJ