Menu

CSR Corporate Social Responsibility

To społeczna odpowiedzialność biznesu (społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw). Nazwa ta dotyczy strategii, która ma na celu wdrażanie proekologicznych i prospołecznych rozwiązań już na etapie budowy firmy. Przedsiębiorstwa decydujące się na funkcjonowanie w ramach CSR nie kierują się wyłącznie zgodnością regulaminu z nałożonymi obowiązkami formalnymi i prawnymi. Społeczna odpowiedzialność biznesu to m.in. zwiększenie nakładów w zasoby ludzkie, pomoc fundacjom i wspieranie pomysłów dotyczących ochrony środowiska.

CSR to nie strategia

csr, ekologiczna przesyłka, ekologiczne pakowanie paczki, eko paczkaCSR nie jest strategią polegającą na bezmyślnym rozdawaniu zarobionych pieniędzy potrzebującym. Wręcz przeciwnie. Społeczna odpowiedzialność biznesu jest ideą łączącą korzystne z pożytecznym. Celem CSR od zawsze było znalezienie takich rozwiązań, które jednocześnie przysłużą się i firmie, i społeczeństwu. Myśl corporate social responsibility doskonale przyjęła się u przedsiębiorców brytyjskich. Inwestorzy są zainteresowani zrównoważonym rozwojem. Z tego powodu szereg firm zainwestowało w zaawansowane, specjalistyczne programy oszczędzania energii. To pozwoliło na uzyskanie dużych korzyści – zarówno finansowych, jak i związanych z efektywnością funkcjonowania firm.

CSR stanowi także zabezpieczenie interesów wszystkich podmiotów na rynku. Świadczy o tym m.in. ostatni kryzys finansowy rozpoczęty tuż po upadku banku Lehman Brothers w 2008 r. Banki centralne zaczęły ze sobą współpracować, dzięki czemu udało się zapewnić płynność w systemie. Solidarność bankowa pozwoliła stłamsić panikę na rynkach.

CSR w Polsce

W Polsce CSR dopiero raczkuje. Nie wszystkie firmy są zdecydowane na wdrożenie rozwiązań typowych dla corporate social responsibility. Przyczynami takiego obrotu spraw są przede wszystkim stereotypy. Wielu polskich przedsiębiorców uważa, że jedynym celem istnienia przedsiębiorstwa jest wyłącznie kreowanie zysków. Poza tym CSR kojarzy się z konfliktem interesów. Problemem jest również fakt, że w strukturach polskich firm nie zatrudnia się pracowników potrafiących wdrażać strategie typowe dla idei społecznej odpowiedzialności biznesu.csr, Zielony transport w firmach kurierskich, ekologia

Rozwój CSR w Polsce jest stymulowany w dużej mierze przez zagraniczne korporacje inwestujące w kraju nad Wisłą. Doskonale widać tę tendencję na przykładzie Małopolski. W obrębie Krakowa działa sporo korporacji międzynarodowych, które muszą wdrażać centralnie opracowane rozwiązania CSR na poziomie lokalnym.

O tym, że warto stawiać na biznes z zasadami świadczy m.in. Indeks RESPECT, który grupuje spółki odpowiedzialne społecznie notowane na GPW. To wykaz dochodowy, zatem uwzględnia dochody z tytułu dywidend i praw poboru. Od początku spisywania rankingu (2009 r.) indeks znacznie wzrósł. W ciągu 4 lat (do 2013 r.) aż o 56,6%.

Corporate Social Responsibility a działanie fundacji

CSR to także wspieranie funkcjonowania fundacji charytatywnych. Korzyścią z tego typu działalności jest nie tylko marketing usług firmy wspierającej organizację pozarządową. Ważne jest również przekonanie pracowników i klientów co do dobrych intencji przedsiębiorstwa. Firma zaangażowana w problemy społeczne wydaje się bardziej wiarygodna. Fundacje zachęcają poszczególne przedsiębiorstwa do działań związanych z CSR. Pomagać można w różny sposób, niekoniecznie pieniężnie. Niekiedy fundacje korzystają z charytatywnej pomocy pracowników konkretnego przedsiębiorstwa. Korzyść jest obopólna. Organizacja zyskuje owoce pracy wolontariackiej, z kolei pracownicy mogą sprawdzić się w sytuacjach dla nich nowych, niekiedy stresujących, ale bardzo satysfakcjonujących.

Przykładem kooperacji na zasadach CSR jest współpraca naszej fundacji z firmą GlobKurier, brokera logistycznego , oferującego usługi przesyłek kurierskich.  Przedsiębiorstwo przekazuje na nasze konto każde 1% zysku z pojedynczego zrealizowanego zlecenia https://www.globkurier.pl