Menu

FEDEX INCOTERMS

Uwaga dla przewoźnika FedEx wprowadziliśmy wybór dwóch możliwości opłaty za cło i podatki :

1. Incoterms DAP (Delivered at Place) daje możliwość opłaty za należności celno-podatkowe  przez odbiorcę, do którego jest dostarczana przesyłka

2. Incoterms DDP (Delivered Duty Paid) daje możliwość wskazania osoby trzeciej (np. nadawcy, zleceniodawcy) która ma opłacić należności celne.

Klient poprzez wpisanie numeru konta FedEx wskazuje podmiot, który ma zostać obciążony należnościami celnymi. 

Faktura zostanie wystawiona przez przewoźnika FedEx na dane właściciela konta, którego wskazano w dodatkowym polu przy wyborze opcji DDP.