Logo
Menu

Działaj

Podejmuj różne inicjatywy, by pomagać potrzebującym. Zespół GlobKurier.pl od lat aktywnie uczestniczy w charytatywnym biegu biznesowym: Poland Business Run

WYSYŁAJ Z SERCEM

Nadając przesyłki i paczki z GlobKurier.pl przeznaczasz część środków na organizacje pozarządowe m.in Fundacje Rozwoju Kardiochirurgii im. Profesora Zbigniewa Religii

wspieraj

Globkurier.pl wspiera działalność Polskiej Akademi Dzieci poprzez finansowanie wysyłek. Nadając z nami przyczyniasz się do rozwoju edukacji młodych obywateli

nasza misja

GlobKurier.pl działa aktywnie w imię służby społecznej. Strategia łączenia celów biznesowych wraz z zaangażowaniem społecznym jest jednym z naszym celów przewodnich. Doskonale zdajemy sobie sprawę z potrzeby innych, dlatego staramy się by nasza biznesowa strategia działania współgrała z czynem społecznym.

Naszym głównym założeniem jest prowadzenie firmy w sposób jak najbardziej efektywny z utrzymaniem jak największej równowagi pomiędzy dochodowością, a działaniem społecznym. Od początku istnienia GlobKurier.pl podchodzimy z pełną odpowiedzialnością do prowadzenia biznesu, wyznaczajac długofalowe ścieżki rozwoju i nieustannie poszukujac jak najlepszych rozwiązań. Dialog społeczny jest jednym z kluczowych elementów, które cały czas realizujemy. Staramy się, by nasze codzienne działania były wartościujące nie tylko dla nas, ale również innych. 

działalność csr

Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii im. Profesora Zbigniewa Religi

Firma GlobKurier.pl jest partnerem Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Profesora Zbigniewa Religii. Pamiętajcie Państwo, że korzystając z naszych usług bezpośrednio wspieracie prowadzone przez Organizację badania naukowe, ponieważ 1% wartości każdej przesyłki trafia na konto Fundacji.

Głównym celem FRK jest rozwój polskiej kardiochirurgii poprzez wprowadzanie nowoczesnych metod i rozwiązań technologicznych wspomagających walkę z chorobami serca. 

Zbyt wielu Polaków umiera na serce. Razem możemy im pomóc. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronach internetowych:

POLSKA AKADEMIA DZIECI

Wsparcie naszego zespołu w działalność PAD to w głównej mierze finansowanie wysyłek organizacji. Głównym celem projektu Polskiej Akademii Dzieci jest rozwój edukacji wśród najmłodszych. W ramach projektu Polska Akademia Dzieci od 2009 roku realizuje bezpłatne wykłady dla dzieci w wieku 6-12 lat – niezależnie od ich sytuacji społecznej czy wyników w nauce. W największym stopniu projekt skierowany jest do najbardziej potrzebujących z domów dziecka i hospicjów.

Każdy z nas zamawiając jakąkolwiek usługę lub produkt z oferty GlobKuriera automatycznie przyczynia się do wsparcia i rozwoju edukacji wśród dzieci.

Poland business run

Biegamy i pomagamy. Zespół GlobKurier.pl od kilku lat bierze aktywny udział w Poland Business Run. Fundacja ma na celu pomoc osobą niepełnosprawnym – aktywizację, przezwyciężanie barier społecznych i szeroko rozumiane wsparcie. Bieg organizowany jest co roku w największych polskich miastach: Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku oraz Katowicach. Wszystkich serdecznie zapraszamy do wzmocnienia szeregów biegaczy!