Ważne dokumenty importowe – Packing list

Decydując się na import towarów z krajów nienależących do Unii Europejskiej, konieczne jest dokonanie odprawy celnej. Aby procedura przebiegła szybko i bezproblemowo, należy przygotować odpowiednie dokumenty. Jednym z niezbędnych dokumentów jest packing list, inaczej mówiąc lista pakowa. Przygotowanie takiego dokumentu leży po stronie sprzedającego. Musi ona zawierać specyfikację przesyłanych produktów. Bez listy pakowej niemożliwe będzie przesyłanie między granicami żadnej przesyłki. 

międzynarodowa przesyłka, packing list

Dlaczego lista pakowa jest tak ważna?

Packing list jest istotnym dokument wykorzystywanym do odprawy celnej i transportu towarów do kraju spoza Unii. Jednak packing list może również stanowić zabezpieczenie przed wysyłką niewłaściwego towaru. Importer oraz inne osoby zaangażowane w transport przesyłki mogą zweryfikować, czy wysyłane towary są zgodne z zamówieniem. Ponadto lista pakowa może służyć również jako dodatkowe potwierdzenie metody płatności oraz podstawę do wystawienia listu przewozowego. Należy jednak pamiętać, aby informacje zawarte na liście pakowej zgadzały się z innymi dokumentami, np. fakturami czy konosamentem (morski list przewozowy).

Zawartość packing list

Lista pakowa musi zawierać:

 • numer i datę wystawienia
 • wagę jednostkową ładunku (netto i brutto)
 • łączna wagę (netto i brutto)
 • numer i datę wystawienia
 • dane nadawcy i odbiorcy (takie jak na fakturach)
 • odwołanie do numeru faktury
 • określenie przedmiotu transakcji (takie jak na fakturach)
 • warunki dostawy (takie jak na fakturach)
 • ilość towaru i opakowań (jednostkowo i łącznie)
 • ilość opakowań (jednostkowo i łącznie)
 • rodzaje opakowań
 • kubatura (objętość) ładunku

Przy odprawie celnej wymagane jest podanie wagi towaru dla każdego podanego kodu HS, a w tym pomóc może właśnie lista pakowa.

Packing list – na co należy zwrócić uwagę?

Najważniejsze przy liście pakowej jest sprawdzenie, czy zawarte na niej dane są zgodne z tymi umieszczonymi na fakturze. Inną ważną, a nie raz problematyczną kwestią jest podanie wagi przesyłki. Zwłaszcza w przypadku wielopozycyjnych odpraw celnych. Spowodowane jest to faktem, że polskie prawo celne wymaga dla każdego użytego kodu HS podania wagi netto towaru. Warto pamiętać, że waga brutto poszczególnych pozycji powinna być identyczna, jak ta podana na innych dokumentach (np. świadectwie pochodzenia lub konosamencie).

Lista pakowa a inne dokumenty importowe

Odprawy celnej dokonuje się tylko w przypadku importu bądź eksportu towaru do krajów niebędących członkami Unii Europejskiej. Jeśli wszystkie dokumenty nie zostaną właściwie przygotowane towar, może zostać zatrzymany na granicy, a w późniejszym etapie zwrócony nadawcy, co wiążę się z dodatkowymi kosztami.

Najważniejsze dokumenty związane z odprawą celną to:

 • faktura handlowa
 • list przewozowy – zależnie od rodzaju transportu może być to:
 1. Konosament  – stosowany w transporcie morskim;
 2. Listy przewozowe CIM oraz SMGS – stosowane w transporcie kolejowym;
 3. List przewozowy AWB (Air waybill) – stosowany w transporcie lotniczym;
 4. List przewozowy CMR – stosowany w transporcie drogowym.
 • świadectwo pochodzenia (opcjonalnie)
 • certyfikaty i świadectwa (zależne od produtków)
 • potwierdzenie zapłaty
 • packing list (lista pakowa)

Dane zawarte na liście pakowej (packing list) muszą być zgodne z danymi na fakturze lub innych dokumentach, w przeciwnym razie wiarygodność listy może zostać podważona. Jeśli potrzebujesz więcej informacji odnośnie niezbędnych dokumentów lub chcesz pobrać odpowiednie wzory zajrzyj na stronę: Odprawa celna GlobKurier.pl 

Czy packing list może zastąpić list przewozowy?

Packing list może zastąpić list przewozowy. Dokumentem przewozowym może być również packing list oraz każdy dokument otrzymany od spedytora, który potwierdza dokonanie dostawy przesyłek do odbiorcy. List przewozowy jest dowodem przyjęcia przesyłki do przewozu oraz informuje o przebiegu, oraz wykonaniu usługi przewozu. Jest również podstawą dla służb celnych podczas kontroli i pobrania opłat od wartości przewożonego towaru. Jednak w tym celu może zostać również wykorzystana lista pakowa. Jednak dane w niej zawarte muszą być zgodne z danymi na innych dokumentach.

PACZKA ZA GRANICĘ


Karolina Kadłubek, BOK, GlobKurier.plKarolina Kadłubek

Key Account Manager w firmie Globkurier.pl. Odpowiada za kontakt firmy z kluczowymi klientami. Koordynuje współpracę z przewoźnikami. Zarządza i wspiera swoim wieloletnim doświadczeniem Biuro Obsługi Klienta.


Wykorzystaj kod rabatowy i zaoszczędź na przesyłce​

Wpisując ten kod rabatowy otrzymasz 7% zniżki na przesyłki krajowe i międzynarodowe. Kod przeznaczony dla indywidualnych użytkowników naszej platformy. Dziel się wiedzą, rozwijaj i wysyłaj taniej z GlobKurier.pl