Technologie zmieniają światowy handel

Globalny handel i wpływ technologii

KPMG International opublikował raport zatytułowany: Transport tracker. Global trade – the new normal. Z globalnych badań, wynika, że pomimo słabszych perspektyw wzrostu w 2018 i 2019 r., przyszłość handlu międzynarodowego można nadal oceniać pozytywnie. Jednak zauważono, że gromadzenie dokładnych danych do pomiaru transakcji gospodarczych związanych z handlem cyfrowym wciąż stanowi wyzwanie dla firm transportowych i logistycznych. Jednakże szacunki organizacji międzynarodowych pokazują niezwykły wpływ, jaki nowe technologie mają na wielkość handlu krajowego i międzynarodowego.

Przemysł morski 

Powoli przemysł morski odchodzi od tradycyjnego modelu biznesowego. Zostały podjęte pierwsze kroki, które mają na celu zintegrowanie nowego podejścia do klienta i stopniowego porzucania dotychczasowej strategii, koncertującej się wyłącznie na portach. Modernizacji sprzyja wykorzystanie innowacyjnych technologii. Pomoże to także dostawaniu się do bardziej wydajnych gałęzi przemysłu światowego, z którym przemysł morski powiązany jest współzależnością gospodarczą.

Wojciech Drzymała, partner w dziale audytu ogólnego, szef zespołu doradczego dla sektora transportu, spedycji i logistyki w KPMG w Polsce, wyjaśnia zalety zastosowania technologii: Innowacje cyfrowe w przemyśle morskim nadal są niewystarczające w porównaniu z innymi gałęziami przemysłu światowego. Wiele systemów wciąż opiera się na dokumentach papierowych, a brak innowacji w dziedzinie technologii cyfrowej został wyraźnie uwidoczniony w związku z powszechnie zgłaszanymi przypadkami braku możliwości zlokalizowania przesyłek. 

Koszty lotnicze

Z ostatnimi szacunkami Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA), przez wzrost ceny paliw znacznie zmniejszą się dochody światowego przemysłu lotniczego. Przewidywany spadek może wynieść ok 50 mld USD. Sprawia to, że paliwo było kluczowym czynnikiem, który miał wpływ na wyniki wielu firm lotniczych w ciągu ostatniego roku i nadal jest ono kluczowym czynnikiem w prognozach dotyczących zysków linii lotniczych. Związku z tym, można zaobserwować zwiększoną zmienność zarówno pod względem realizowanych zysków, jak i cen akcji wielu największych przewoźników notowanych na światowych giełdach.

Nowy świat handlu

Poprzednie dziesięciolecia można określić mianem względnej stabilności, stałych ceł i relatywnie jasnych zasad handlu światowego. Obecnie wszedł on w nową fazę, w której pojawia się więcej napięć i niepewności. Nowa rzeczywistość odbija się negatywnie na przedsiębiorstwa, które będą musiały zmierzyć się z potencjalnymi wyzwaniami w zmieniającym się i nieprzewidywalnym globalnym środowisku handlowym. Duże znaczenie dla międzynarodowego handlu będzie miał Brexit, który spowoduje wiele zmian w kwestiach celnych, związanych z biurokracją, czy też wpłynie na czas i koszt realizacji zamówień.

Źródło: e-logistyka.pl