Usługi celne

Będąc klientem serwisu kurierskiego Globkurier mają Państwo zapewnioną pełną obsługę w zakresie formalności związanych z importem bądź eksportem towarów zarówno z i do krajów Unii Europejskiej jak również reszty świata. Nasi pracownicy udzielą pełnej informacji, które towary można przewozić i jakie dokumenty należy przygotować.

Urząd celny

W Polsce wiele firm , które zajmują się importem lub eksportem towarów, korzysta z pomocy jednostek zewnętrznych nazywanych Agencjami Celnymi. Wiele osób omyłkowo kojarzy te instytucje z Urzędem Celnym. Co prawda są to jednostki o podobnym charakterze lecz pełną nieco inne role. Powszechnie wiadomo, że Urząd Celny jest placówką, w której można dokonać szeroko pojętej odprawy celnej, uregulować opłaty celne itp.

Agencja Celna

Jeżeli wiemy już czym się zajmuje Urząd Celny to możemy przejść do opisu Agencji Celnej. Głównym jej zdaniem jest szeroko rozumiana pomoc w zakresie działań związanych z formalnościami celnymi.  W skrócie – występuje w imieniu swoich klientów przed Urzędem Celnym. Jest to alternatywa dla załatwiania „samemu” wszystkich urzędowych spraw z której korzystają właściciele firm jak również osoby fizyczne.

Zakres prac agencji celnej:

Zakres prac Agencji Celnych obejmuje także szeroko rozumianą pomoc podczas odpraw celnych, zarówno na granicy, jak w Urzędach Celnych. Należy jednak pamiętać, iż pracownicy wybranej jednostki powinni posiadać niezbędne dokumenty oraz upoważnienie wystawione przez importera lub eksportera.

Do podstawowych obowiązków Agencji Celnej należy:

  • dokonywanie zgłoszeń celnych,
  • przygotowanie dokumentacji do odpraw eksportowych lub importowych, deklaracji INTRASTAT* lub deklaracji związanych z podatkiem akcyzowym,
  • obliczanie i wykazywanie w zgłoszeniu celnym kwoty należności przywozowych lub wywozowych.

*Deklaracje INTRASTAT służą ewidencjonowaniu obrotów handlowych pomiędzy krajami Unii Europejskiej. Deklaracje należy zacząć składać w miesiącu, w którym osiągnęło się określoną przepisami wartość progu statystycznego w przywozie lub w wywozie do krajów UE.
 

Należy pamiętać, że nadawca jest zobowiązany zapewnić, aby wysyłane towary mogły być wwiezione do kraju przeznaczenia. Agencja Celna powinna sprawdzić, czy przewożone towary, objęte cłem powinny posiadać druki znaków CE na towarze. W przypadku, gdy taki wymóg nie jest spełniony co do określonej partii towarów, Agencja  powinna poinformować o tym klienta, na którym ciąży obowiązek uzyskania odpowiednich certyfikatów CE na dany towar.

Dowiedz się więcej o wprowadzaniu towarów na Europejski Obszar Celny.

Wysyłasz regularnie?

Załóż bezpłatne konto i odbierz zniżki na stałe bez zobowiązań
 

Chcesz wysyłać paczkę kurierem?

Skorzystaj z kalkulatora kosztów i nadaj paczkę dziś!