Nasza nowa strona - sprawdź!

nowy.globkurier.pl

Sposoby płatności i rozliczeń


Sposoby płatności i rozliczeń w serwisie GlobKurier.pl
 
Serwis GlobKurier.pl udostępnia kilka popularnych możliwości płatności oraz rozliczania zakupu usług kurierskich. Nasz system zamawiania usługi kurierskiej składa się z 4 kroków, a ostatnim krokiem jest przejście do zapłaty, gdzie należy wybrać sposób płatności.

Zleceniodawca ma do wyboru:

 
a) Przelew bankowy zwykły
 
W panelu klienta wyświetlane są dane do przelewu adres oraz numer rachunku bankowego, na który należy wpłacić kwotę należności. Nadawca przesyłki zleca przelew w banku bezpośrednio ze swojego rachunku. W tytule przelewu należy wpisać swoje imię i nazwisko oraz numer zlecenia lub faktury za które dokonywana jest płatność.
Należy pamiętać o tym, że usługa przesyłki zostaje realizowana po zaksięgowaniu wpłaty na rachunek GlobKurier.pl. W przypadku zlecania przelewu w banku środki są rozliczane do następnego dnia roboczego. Proszę zatem zwrócić uwagę, że niniejsza metoda nie gwarantuje natychmiastowego zrealizowania  zlecenia. 
 
Przelew bankowy można wygodnie stosować do zasilania konta pre-paid użytkownika.
 
b) Przelew bankowy on-line
 
Rozliczenie przelewu bankowego on-line (tzw. e-przelew)następuje w czasie kilku - kilkunastu minut. Pośrednikiem w przyjęciu kwoty zapłaty jest serwis Platnosci.pl. 
Po wskazaniu tej metody, użytkownik zostaje automatycznie przekierowany na stronę Platnosci.pl, gdzie należy wybrać bank, z którego będzie dokonywana zapłata. Następnie, z serwisu Platnosci.pl następuje automatyczne przeniesienie do strony logowania banku użytkownika. Logowanie do serwisu bankowości wygląda tak jak zazwyczaj w danym banku. Różnicę widać po zalogowaniu, gdzie użytkownik zostaje od razu przeniesiony do uzupełnionego formularza przelewu. Beneficjentem przelewu jest serwis Platnosci.pl, kwota i tytuł przelewu są automatycznie wpisane. Użytkownik nie ma możliwości dokonania zmian. Tak uzupełniony formularz należy zaakceptować w sposób właściwy dla danego banku. Po poprawnym podpisaniu dyspozycji, następuje automatyczne wylogowanie z serwisu bankowości on-line i przeniesienie do strony Platnosci.pl, skąd następuje powrót do panelu użytkownika w serwisie GlobKurier.pl. 
Jeżeli użytkownik otrzymał komunikat o poprawnym przebiegu płatności, oznacza to, że jego zlecenie zostanie przekazane do realizacji. Jeżeli transakcja się nie powiodła użytkownik może ponowić próbę. W tym celu należy przejść do zakładki Płatności i faktury i wybrać operację za którą chcę ponowić zapłatę. Po wskazaniu odpowiedniej operacji użytkownik ponownie zostaje automatycznie przekierowany na stronę Płatnośći.pl i może dokonać przelewu. 
 
Należy zaznaczyć, że pośrednikiem jest serwis Platnosci.pl, dlatego do przeprowadzenia płatności mają zastosowanie zasady i regulamin obowiązujący w tym serwisie.
 
Lista obsługiwanych banków oraz czasy realizacji dostępne są na stronie Platnosci.pl
 
c) Płatność kartą on-line
 
Płatność dokonywana jest kartą płatniczą, umożliwiającą wykonywanie transakcji w Internecie. Pośrednikiem w przyjęciu kwoty zapłaty jest serwis Platnosci.pl. Przebieg transakcji wygląda podobnie do przelewu bankowego on-line, z tą różnicą, że po wybraniu na stronie Platnosci.pl karty płatniczej, należy podać wymagane przez serwis dane identyfikacyjne posiadacza karty. W zależności od rodzaju karty, w kolejnym kroku może nastąpić automatyczne przejście do strony logowania bankowości on-line (banku wystawcy karty), gdzie następuje weryfikacja tzw. 3D-Secure. Poprawne dokonanie wymaganych czynności umożliwia powrót do panelu użytkownika w systemie GlobKurier.pl, gdzie następuje realizacja zlecenia.
 
Do przeprowadzenia płatności mają zastosowanie zasady i regulamin obowiązujący w serwisie Platnosci.pl.
 
d) Płatność z konta pre-paid

Jeżeli użytkownik zdecydował się wcześniej zasilić konto pre-paid (przedpłata), wówczas będzie mógł opłacić zlecenie wykorzystując środki z zasilenia.
 
Płatność odroczona

Klienci którzy podpisali umowę dotyczącą stałej współpracy z Globkurier.pl mogą dokonywać rozliczeń za pomocą wystawianych okresowo faktur za złożone zlecenia usług kurierskich. Faktura wystawiana jest zbiorczo raz w tygodniu na wszystkie zlecenia.
 
Aby uzyskać więcej informacji, bądź zgłosić chęć podpisania umowy, proszę skontaktować się z nami pod adresem kontakt@globkurier.pl
 
Dokumenty sprzedaży
 
a) Faktura VAT
 
Faktury VAT wystawiane są dla klientów, którzy podali NIP.
 
Harmonogram wystawiania faktur w zależności od usługi i rodzaju płatności:
  • Płatność odroczona (umowa z klientem) - Faktury zbiorcze wystawiane są w nocy z poniedziałku na wtorek i obejmują zlecenia realizowane w całym zeszłym tygodniu.
  • Płatność przelewem bankowym, lub online - Wystawiane są faktury pro forma na podstawie, których klient zobowiązany jest uiścićpłatność. W nocy z poniedziałku na wtorek wystawiana jest zbiorcza faktura VAT obejmująca wszystkie opłacone zlecenia z zeszłego tygodnia. W przypadku zleceń, które pozostały nieopłacone, faktura zostanie wystawiona w następnym okresie rozliczeniowym po wpłynięciu należności.
  • Usługi dodatkowe - Faktury VAT za usługi dodatkowe wystawiane są od razu po wpłynięciu należności.
 
b) Faktura pro forma
 
Faktury pro forma wystawiane są dla klientów, którzy podali NIP. Dotyczą tylko pojedynczych usług opłaconych przelewem bankowym, lub online. Faktury pro forma stanowią podstawę do wystawienia (raz w tygodniu) zbiorczej faktury VAT.
 
c) Paragon
 
Paragony są dokumentem sprzedaży wystawianym dla klientów, którzy nie podali numeru NIP. Paragon wystawiany jest osobno dla każdej zamówionej usługi.
 
 
Kalkulacja ceny

Wszystkie ceny widoczne w serwisie, jeśli nie zaznaczono inaczej, są cenami netto, bez dodatkowych usług oraz podatku VAT. Na ich podstawie można obliczyć koszty zamówienia, wg schematu:
Dla przesyłek krajowych:
cena netto                 opłata                 usługi                         
za przesyłkę     +      paliwowa     +     dodatkowe      +     VAT
 
Dla przesyłek międzynarodowych:
cena netto                 opłata                 usługi                         
za przesyłkę     +      paliwowa     +     dodatkowe      +     VAT*
 
Po zalogowaniu przy dokonywaniu wyceny:
  • Klienci indywidualni otrzymują cenę brutto za przesyłkę, z wliczoną opłatą paliwową. 
  • Klienci biznesowi (firmy) otrzymują cenę netto za przesyłkę, bez wliczonej opłaty paliwowej.
Cena końcowa za zlecenie będzie się różnić w zależności od wybranych opcji dodatkowych dostępnych podczas składania zamówienia.
 
* VAT doliczany jest do przesyłek międzynarodowych wysyłanych w obrębie państw członkowskich UE.
 
‹ wróć