Nasza nowa strona - sprawdź!

nowy.globkurier.pl

PRZESYŁKI KRAJOWE A MIĘDZYNARODOWE

Serwisy przesyłek oraz firmy kurierskie oferują realizację usług transportowych zarówno krajowych jak i międzynarodowych.

O tyle  o ile organizacja transportu krajowego jest sprawą niezbyt skomplikowaną to transport międzynarodowy wymaga większego nakładu czasu i kosztów, by mógł zostać zrealizowany poprawnie i z zapewnieniem najwyższych standardów obsługi.

Transport przesyłek międzynarodowych do krajów Unii Europejskiej nie wymaga formalności celnych, a co za tym idzie procedura realizacji zlecenia wygląda podobnie jak w transporcie krajowym. W ramach przewidywanego czasu doręczeń, transport trwa w zależności od kraju przeznaczenia od 2 do 7 dni. Wyjątek stanowią państwa, do których przesyłki są transportowane drogą lotniczą – Grecja, część grecka Cypru i Malta oraz regiony, które posiadają osobne regulacje celne jak Gibraltar, San Marino, Wyspy Kanaryjskie itp.

Nieco odmiennie odbywa się to dla przesyłek międzynarodowych poza Unię Europejską. Wymagają one dodatkowej obsługi związanej z odprawą celną. Wyjątkiem są przesyłki listowe nie mające wartości handlowej.

Istnieją dwa rodzaje odpraw celnych.
Dla towarów o wartości poniżej 22 euro przeprowadza się odprawę zbiorową, natomiast dla towarów powyżej tej wartości- indywidualną. Odprawa celna wiąże się z koniecznością dostarczenia dodatkowych dokumentów przez nadawcę paczki (karty odprawy celnej, faktury proforma oraz w zależności od rodzaju przewożonego towaru i celu wysyłki- oświadczenia).
Przy odprawie indywidualnej dodatkowo należy dostarczyć dokumenty takie jak faktura handlowa i kserokopie dokumentów firmowych (gdy nadawcą jest firma), kopię dowodu osobistego (dla nadawców będących osobami prywatnymi) oraz upoważnienie dla Agencji Celnej.
Należy również pamiętać, iż:
•    cena oferowana przez firmy kurierskie i serwisy przesyłek obejmuje tylko koszty transportu, natomiast koszty odprawy celnej zostaje przeniesiony na odbiorcę przesyłki.
•    aby odprawa celna mogła zostać dokonana konieczny jest numer EORI (obowiązuje podmioty fizyczne).
•    Transport przesyłek do Rosji oraz przesyłek wielkogabarytowych do Norwegii obsługiwany jest tylko w relacji firma- firma.
 
Sylwia Bacia
‹ wróć