Ważne zmiany w systemie SENT

Ważne zmiany w systemie SENT

System SENT to system monitorowania przewozu towarów wrażliwych (m.in. paliwa silnikowe, biodiesel, oleje smarowe, rozcieńczalniki, alkohole skażone, oleje roślinne, rozpuszczalniki, susz tytoniowy). Dotychczas do systemu SENT należało zgłaszać oleje opałowe, których ilość przekraczała 500 litr. Wprowadzone zmiany sprawiły, że od teraz wszystkie przewozy tego typu oleju muszą być deklarowane.

System nie tylko będzie monitorował przewóz olejów opałowych, ale także obrót nimi. Chodzi nie tylko o kontrolowanie ich fizycznego przemieszczania się, ale również pośrednie zużycie ich. Wprowadzone zmiany mają uszczelnić system obrotu tym paliwem i doprowadzić do zwiększenia wpływu do budżetu państwa.

Urzędnicy podczas pracy nad zmianami w ustawie dotyczącej systemu SENT zauważyli, że aktualnie Krajowa Administracja Skarbowa prowadzi rocznie 10 spraw dotyczących nieprawidłowości w obrocie olejem opałowych. W jednej takich spraw ujawniono nieprawidłowości na kwotę 20 mln zł. Przy ilości takich spraw w przeciągu roku skala problemu jest ogromna. Zdaniem urzędników likwidacja szarej strefy może przynieść dochód rzędu 200 mln zł w przeciągu całego roku kalendarzowego.

Olej opałowy jest obłożony znacznie mniejszą akcyzą niż olej napędowy, przez to staje się on bardzo atrakcyjny dla nieuczciwych przedsiębiorców. Za opałowy trzeba, bowiem zapłacić 232 zł akcyzy za 1000 litrów, podczas gdy za napędowy aż 1196 zł za 1000 litrów. Nieuczciwy nabywcy wykorzystują olej opałowy do tankowania samochodów, traktorów i maszyn rolniczych zamiast do celów grzewczych.

To przyczyniło się do powstania pomysłu, aby obrót olejem opałowym objąć systemem SENT. Jednak w ustawie pojawił się jeden wyjątek: „spod obowiązku rejestracji zostaną wyłączone podmioty nabywające oleje opałowe w punktach sprzedaży detalicznej w opakowaniach jednostkowych, których masa brutto nie przekracza 30 kg lub ich objętość nie przekracza 30 litrów w łącznej ilości nieprzekraczającej jednorazowo odpowiednio 100 kg lub objętości 100 litrów”.

Aby uniknąć zbędnej dokumentacji, wśród przepisów znalazł się zapis, który informuje, że dokumentacja dotycząca obrotu olejem opałowym ma zostać scyfryzowana. Po zmianach przepisów powstanie elektroniczny obieg dokumentów związanych z handlem tym rodzajem oleju. Część nowych przepisów wejdzie w życie 1 września br., pozostałe w przyszłym roku.

Źródło: trans.info