{"status":"ok","rows":[{"pna":"42-134","miejscowosc":"Pi\u0142a Pierwsza","ulica":"","numery":"","gmina":"Wr\u0119czyca Wielka","powiat":"k\u0142obucki","wojewodztwo":"\u015bl\u0105skie"},{"pna":"14-140","miejscowosc":"Pi\u0142awki","ulica":"","numery":"","gmina":"Mi\u0142om\u0142yn","powiat":"ostr\u00f3dzki","wojewodztwo":"warmi\u0144sko-mazurskie"},{"pna":"58-240","miejscowosc":"Pi\u0142awa G\u00f3rna","ulica":"","numery":"","gmina":"Pi\u0142awa G\u00f3rna","powiat":"dzier\u017coniowski","wojewodztwo":"dolno\u015bl\u0105skie"},{"pna":"58-241","miejscowosc":"Pi\u0142awa Dolna","ulica":"","numery":"","gmina":"Dzier\u017coni\u00f3w","powiat":"dzier\u017coniowski","wojewodztwo":"dolno\u015bl\u0105skie"},{"pna":"78-446","miejscowosc":"Pi\u0142awa","ulica":"","numery":"","gmina":"Borne Sulinowo","powiat":"szczecinecki","wojewodztwo":"zachodniopomorskie"},{"pna":"55-081","miejscowosc":"Pi\u0142awa","ulica":"","numery":"","gmina":"Mietk\u00f3w","powiat":"wroc\u0142awski","wojewodztwo":"dolno\u015bl\u0105skie"},{"pna":"16-040","miejscowosc":"Pi\u0142atowszczyzna","ulica":"","numery":"","gmina":"Gr\u00f3dek","powiat":"bia\u0142ostocki","wojewodztwo":"podlaskie"},{"pna":"27-100","miejscowosc":"Pi\u0142atka","ulica":"","numery":"","gmina":"I\u0142\u017ca","powiat":"radomski","wojewodztwo":"mazowieckie"},{"pna":"23-302","miejscowosc":"Pi\u0142atka","ulica":"","numery":"","gmina":"Godzisz\u00f3w","powiat":"janowski","wojewodztwo":"lubelskie"},{"pna":"11-610","miejscowosc":"Pi\u0142aki Wielkie","ulica":"","numery":"","gmina":"Pozezdrze","powiat":"w\u0119gorzewski","wojewodztwo":"warmi\u0144sko-mazurskie"},{"pna":"11-600","miejscowosc":"Pi\u0142aki Ma\u0142e","ulica":"","numery":"","gmina":"Budry","powiat":"w\u0119gorzewski","wojewodztwo":"warmi\u0144sko-mazurskie"},{"pna":"14-300","miejscowosc":"Pi\u0142\u0105g","ulica":"","numery":"","gmina":"Mor\u0105g","powiat":"ostr\u00f3dzki","wojewodztwo":"warmi\u0144sko-mazurskie"},{"pna":"86-131","miejscowosc":"Pi\u0142a-M\u0142yn","ulica":"","numery":"","gmina":"Je\u017cewo","powiat":"\u015bwiecki","wojewodztwo":"kujawsko-pomorskie"},{"pna":"97-360","miejscowosc":"Pi\u0142a Ruszczy\u0144ska","ulica":"","numery":"","gmina":"Kamie\u0144sk","powiat":"radomszcza\u0144ski","wojewodztwo":"\u0142\u00f3dzkie"},{"pna":"89-520","miejscowosc":"Pi\u0142a","ulica":"","numery":"","gmina":"Gostycyn","powiat":"tucholski","wojewodztwo":"kujawsko-pomorskie"},{"pna":"32-540","miejscowosc":"Pi\u0142a Ko\u015bcielecka","ulica":"","numery":"","gmina":"Trzebinia","powiat":"chrzanowski","wojewodztwo":"ma\u0142opolskie"},{"pna":"42-134","miejscowosc":"Pi\u0142a Druga","ulica":"","numery":"","gmina":"Wr\u0119czyca Wielka","powiat":"k\u0142obucki","wojewodztwo":"\u015bl\u0105skie"},{"pna":"64-920","miejscowosc":"Pi\u0142a (P\u0142otki)","ulica":"","numery":"","gmina":"Pi\u0142a","powiat":"pilski","wojewodztwo":"wielkopolskie"},{"pna":"64-920","miejscowosc":"Pi\u0142a (Podlasie-Przedmie\u015bcie)","ulica":"","numery":"","gmina":"Pi\u0142a","powiat":"pilski","wojewodztwo":"wielkopolskie"},{"pna":"64-920","miejscowosc":"Pi\u0142a (Leszk\u00f3w)","ulica":"","numery":"","gmina":"Pi\u0142a","powiat":"pilski","wojewodztwo":"wielkopolskie"},{"pna":"64-920","miejscowosc":"Pi\u0142a (Kalina)","ulica":"","numery":"","gmina":"Pi\u0142a","powiat":"pilski","wojewodztwo":"wielkopolskie"},{"pna":"64-510","miejscowosc":"Pi\u0142a","ulica":"","numery":"","gmina":"Wronki","powiat":"szamotulski","wojewodztwo":"wielkopolskie"},{"pna":"63-313","miejscowosc":"Pi\u0142a","ulica":"","numery":"","gmina":"Chocz","powiat":"pleszewski","wojewodztwo":"wielkopolskie"},{"pna":"64-920","miejscowosc":"Pi\u0142a","ulica":"","numery":"","gmina":"Pi\u0142a","powiat":"pilski","wojewodztwo":"wielkopolskie"},{"pna":"26-200","miejscowosc":"Pi\u0142a","ulica":"","numery":"","gmina":"Ko\u0144skie","powiat":"konecki","wojewodztwo":"\u015bwi\u0119tokrzyskie"},{"pna":"28-340","miejscowosc":"Pi\u0142a","ulica":"","numery":"","gmina":"S\u0119dzisz\u00f3w","powiat":"j\u0119drzejowski","wojewodztwo":"\u015bwi\u0119tokrzyskie"},{"pna":"99-232","miejscowosc":"Pi\u0142a","ulica":"","numery":"","gmina":"Zadzim","powiat":"podd\u0119bicki","wojewodztwo":"\u0142\u00f3dzkie"}]}