{"status":"ok","rows":[{"pna":"21-500","miejscowosc":"Bia\u0142a Podlaska","ulica":"","numery":"","gmina":"Bia\u0142a Podlaska","powiat":"Bia\u0142a Podlaska","wojewodztwo":"lubelskie"},{"pna":"21-500","miejscowosc":"Bia\u0142a Podlaska (Bia\u0142ka)","ulica":"","numery":"","gmina":"Bia\u0142a Podlaska","powiat":"Bia\u0142a Podlaska","wojewodztwo":"lubelskie"},{"pna":"21-500","miejscowosc":"Bia\u0142a Podlaska (Sielczyk)","ulica":"","numery":"","gmina":"Bia\u0142a Podlaska","powiat":"Bia\u0142a Podlaska","wojewodztwo":"lubelskie"}]}