{"status":"ok","rows":[{"pna":"97-400","miejscowosc":"Be\u0142chat\u00f3w","ulica":"","numery":"","gmina":"Be\u0142chat\u00f3w","powiat":"be\u0142chatowski","wojewodztwo":"\u0142\u00f3dzkie"},{"pna":"97-400","miejscowosc":"Be\u0142chat\u00f3w (Bugaj)","ulica":"","numery":"","gmina":"Be\u0142chat\u00f3w","powiat":"be\u0142chatowski","wojewodztwo":"\u0142\u00f3dzkie"}]}