Przesyłka niestandardowa – najważniejsze informacje

Wysyłając przesyłki kurierem, należy pamiętać o kliku ważnych rzeczach. Jedną z nich jest prawidłowe zapakowanie, które pozwali uniknąć opłat, jakie może doliczyć przewoźnik, gdy dana paczka okaże się niesortowalna. Przesyłkę zapakowaną zgodnie z zasadami łatwiej zmierzyć i zważyć, co jest konieczne przy dokonywaniu wyceny.

Przesyłka niestandardowa - przykładowe przesyłki niestandardowe

Materiał stworzony: 3.01.2020. Podane informacje mogą się różnić od obowiązujących zasad. Przed wysyłką przesyłki niestandardowej zachęcamy do zapoznania się z zasadami pakowania i klasyfikacji przesyłek niestandardowych u konkretnego przewoźnika.

Czym jest przesyłka standardowa?

Przesyłka standardowa to przede wszystkim paczka o kształcie prostopadłościanu lub sześcianu zapakowana w karton o równych bokach. Maksymalne wymiary, jakie może posiadać przesyłka kwalifikowana jako standardowa, zależne są od konkretnego przewoźnika. Każda firma kurierska decyduje również o maksymalnej wadze takiej przesyłki. Jednak kwestia kształtu pozostaje nieziemna.

Często, w celu dodatkowego zabezpieczenia przesyłki owiją się ją ona folią, nawet jednokrotne owiniecie może, ale nie musi spowodować uznanie przesyłki za niestandardową. Folia może utrudnić poruszanie się paczki po taśmie, więc będzie ona sortowana ręcznie, co dla przewoźnika równoważne jest z zakwalifikowaniem towaru jako niestandardowy.

Kiedy przesyłka jest niestandardowa?

Za przesyłkę niestandardową każdy przewoźnik uznaję paczkę, której nie da się sortować automatycznie, musimy być ona sortowana ręcznie. Jeśli nadawca przygotuję przesyłkę niezgodnie z wytycznymi firmy kurierskiej, przewoźnik może naliczyć dodatkową opłatę. Odebranie przesyłki przez kurier nie jest jednoznaczne z poprawnym zapakowaniem przesyłki. Weryfikacji dokonują osoby na magazynie.

FedEx przesyłka niestandardowa

Firma kurierska za przesyłkę niestandardową uznaję każdą paczkę, która:

 • ma nieregularny kształt, który uniemożliwia stabilne przyleganie do powierzchni,
 • zawiera płyny lub luźną zawartość, która może ulec rozdarciu,
 • zawiera wszelkiego rodzaju elementy metalowe, które ze względu na swój ciężar oraz jakość opakowania mogą uszkodzić inne przesyłki,
 • posiada ostre bądź wystające elementy,
 • ma znacznie przesunięty środek ciężkości lub łatwo się przewraca, jest niestabilna,
 • ma kształt owalny, cylindryczny lub nieregularny, który uniemożliwia stabilne przyleganie do powierzchni,
 • składa się z kliku połączonych paczek, tworzących jedną całość, które podczas transportu mogą się rozłączyć,
 • zgodnie z etykietą kierunkową, najdłuższy bok nie jest podstawą paczki,
 • jej rozmiar, nieregularny kształt lub delikatna zawartość sprawiają, że nie może być sortowana za pomocą sortera mechanicznego.

FedEx maksymalne wymiary przesyłki standardowej:

 • suma długości i szerokości nie może być większa niż 180 cm
 • suma długości i wysokości nie może być większa niż 180 cm
 • szerokość przesyłki nie może przekroczyć 70 cm
 • wysokość przesyłki nie może przekroczyć 70 cm
 • długość przesyłki nie może przekroczyć 150 cm
 • bok o największej powierzchni stanowi jej podstawę.

Dodatkowo przesyłka standardowa to również taka, której opakowanie nie utrudnia  przemieszczanie się przesyłki na gładkich, płaskich powierzchniach.

Chcą nadać przesyłkę paletową przewoźnikiem FedEx, należy wiedzieć, że przewoźnika uznaję za paletę niestandardową również palety niepiętrowalne. Paleta niepiętrowalna to taka, która nie ma płaskiej i wytrzymałej górnej powierzchni umożliwiającej ustawienie na niej innych przesyłek lub palety i która nie może być w sposób bezpieczny piętrowana.

Paleta standardowa to paleta, której elementy nie wystają poza jej podstawę. Maksymalne rozmiary palety standardowej nie mogą przekraczać:

 • długość: 120 cm
 • szerokość: 80 cm
 • wysokość (liczona z podstawą): 180 cm
 • waga: 800 kg.

WAŻNE!

Niewłaściwie zabezpieczenie i przygotowanie przesyłki może spodobać nie przyjęcie przesyłki przez kuriera i zwrócenie jej do nadawcy.


Przesyłka niestandardowa GLS

Przewoźnik kwalifikuję przesyłkę jako niestandardową, gdy:

 • ma nieregularny kształt,
 • wymiary przekraczają 80 cm – szerokość i 60 cm – wysokość, 200 cm – długości,
 • waży powyżej 31.5 kilograma w obrocie krajowym,
 • są to małe elementy zapakowane wyłącznie w foliopak,
 • wystają elementy z paczek, które przeszkadzające w sortowaniu mechanicznemu,
 • są to przesyłki, które nie nadają się do automatycznej obsługi z wykorzystaniem taśmociągów.

DPD przesyłka niestandardowa

Paczka jest niestandardowa w serwisie krajowym i międzynarodowym, gdy spełnia minimum jeden z poniższych warunków:

 • ma cylindryczny, okrągły lub owalny kształt np. tuba, wałek z tkaniną,
 • posiada nieregularny kształt, zaliczane są do tego także paczki, które nie są zapakowane w karton lub opakowanie o regularnych kształtach,
 • przesyłka ma wystające elementy lub została owinięta materiałem, który uniemożliwia swobodne przesuwanie po sorterze takie jak guma,
 • paczka składa się z dwóch odrębnych części połączonych w jedną nieregularną całość,
 • wymiary przesyłki przekraczają maksymalną długość 175 cm (jednakże nie dłuższa niż 250 cm),
 • są to opony, które nie zostały zapakowane zgodnie z wytycznymi przewoźnika.

Sprawdź, jak prawidłowo zapakować oponę:
https://www.globkurier.pl/blog/jak-zapakowac-opone/

W przypadku przesyłek paletowych za niestandardowe uznawane są:

 • palety o wymiarach podstawy mniejszych niż 120 x 80 cm,
 • palety, gdzie towar na niej zapakowany ma nieregularne kształty, nie stanowi prostopadłościanu,
 • palety z tzw. dużym AGD, np. pralka, lodówka, zmywarka,
 • przesyłki, które wystają poza krawędzie palety.

Przesyłka niestandardowa DHL

Dla przewoźnika DHL przesyłka kwalifikuje się jako niestandardowa, jeśli:

 • jej kształt uniemożliwia automatyczne sortowanie,
 • ma nieregularny kształt z wystającymi elementami,
 • są to towary nie na palecie o wymiarach większych niż 140 x 60 x 60 cm,
 • jej waga przekracza 31,5 kg
 • ma kształt okrągły, cylindryczny, owalny lub o nieregularny i nie została umieszczona na palecie.
 • towar na palecie wykracza poza jej obrys,
 • są to elementy niespaletyzowane oklejone naklejkami DHL „GÓRA” oraz „UWAGA! NTS”,
 • elementy niespaletyzowane zawierają substancje płynne, np. beczki, kanistry, wiadra,
 • towary umieszczone na palecie i nie będące do niej odpowiednio przymocowane (np. za pomocą foli, taśm bindujących, śrub),
 • wysyłany towar jest niemożliwy do spaletyzowania i nie może być sortowany automatycznie.

InPost przesyłka niestandardowa

Każda przesyłka, której:

 • jeden z wymiarów przekracza 120 cm,
 • suma wymiarów (długość + szerokość + wysokość) przekracza 220 cm,
 • kształt jest inny niż prostopadłościan lub sześcian, czyli okrągły, cylindryczny lub owalny, lub są połączone ze sobą przesyłki,
 • a także przesyłki o nieregularnym kształcie, które posiadają wystające elementy.

Firma InPost obsługuję przesyłki niestandardowe tylko w ramach usług kurierskiej w obrębie kraju.

Przesyłka niestandardowa UPS

W przypadku firmy kurierskiej UPS każda przesyłka, która spełnia jeden z poniższych warunków, jest traktowana jako przesyłka niestandardowa:

 • przesyłka zapakowana w opakowanie z metalu bądź drewna,
 • przedmioty w kształcie walca, okrągłe, które nie zostały umieszczone w kartonie,
 • paczka, której najdłuższy bok przekracza 100 cm lub jej drugi dłuższy bok przekracza 76 cm,
 • rzeczywista waga przesyłki przekracza 32 kg,
 • niestandardową przesyłką jest również każda paczka w przesyłce, której średnia waga przekracza 32 kg, a w dokumentacji do niej przypisanej nie podano szczegółowych wag poszczególnych paczek.

Firma UPS zastrzega sobie także prawo do zastosowania opłaty za dodatkową obsługę do każdej paczki, która według jej uznania wymaga takiej obsługi.

Dopłaty za przesyłki niestandardowe

Każda firma kurierska ma prawo naliczyć dodatkową opłatę za obsługę przesyłki, która według ich kryteriów jest przesyłką niestandardową. Przesyłki niestandardowe są sortowane ręcznie, jest to usługa dodatkowa, które również może przyczynić się do opóźnień w dostarczeniu takiej paczki. Dowiedz się, jak uniknąć dopłat za przesyłkę niestandardową.

Ważne!

Firmy nie zawracają kosztów wysyłki, w przypadku, gdy przesyłki wymagające dodatkowej obsługi nie zostaną dostarczone w wyznaczonym terminie. Przewoźnicy mogą także nie przyjąć odpowiedzialności za uszkodzenie przesyłki, jeżeli ta została zweryfikowana jako niestandardowa w procesie realizacji.


Piotr Batog

Specjalista ds. finansowych, kontroluje zgodności rozliczanych zleceń, pośrednicząc między klientem a przewoźnikiem.


Wykorzystaj kod rabatowy i zaoszczędź na przesyłce​

Wpisując ten kod rabatowy otrzymasz 7% zniżki na przesyłki krajowe i międzynarodowe. Kod przeznaczony dla indywidualnych użytkowników naszej platformy. Dziel się wiedzą, rozwijaj i wysyłaj taniej z GlobKurier.pl