Przepisy ADR – czym są? Czego dotyczą?

Przepisy ADR obejmują przewóz, pakowanie oraz wszelkie manipulowanie ładunkami określanymi jako niebezpieczne. Umowa tego rodzaju zawiera wykaz ładunków, szkolenia uczestników przewozu, wymagania dotyczące pojazdów (a także pojemników, opakowań), zasady zachowania i oznakowania przewożonych ładunków, pojazdów i opakowań. W skrócie można stwierdzić, że przepisy ADR określają zbiór niezbędnej dokumentacji obejmującej przewóz towarów niebezpiecznych.

Przepisy ADR – Konwencja europejska

Tradycje przepisów o ładunkach niebezpiecznych sięgają co najmniej połowy XX wieku. ADR jest zwieńczeniem dyskusji dotyczących maksymalnego zabezpieczania towarów określanych potocznie jako “ryzykowne”. Umowa dotycząca krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego została sporządzona w Genewie 30 września 1957 r. W Polsce ADR został ratyfikowany prawie 20 lat później, bo dopiero w 1975 r. Obecnie umowa obowiązuje w 46 krajach.

Zadaniem umowy ADR było ustandaryzowanie przepisów dotyczących gwarancji bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych – mogących stanowić zagrożenie dla osób, mienia i środowiska naturalnego.

Co możemy znaleźć w ADR?

W regulaminie ADR można znaleźć zapisy obejmujące np. różnorodne zagrożenia, które mogą być wywołane poprzez przewóz ładunków niebezpiecznych oraz metody zapobiegania takim zagrożeniom. W praktyce oznacza to regulację warunków bezpiecznego transportu drogowego towarów niebezpiecznych, dokładne określenie sposobów zabezpieczania takich ładunków oraz zaznaczenie wymagań obejmujących oznakowanie środków transportu. W umowach ADR zawsze znajdują się spisy obowiązkowego wyposażenia pojazdu.

Skrócona nazwa dokumentu wzięła się od francuskiego tytułu: L’Accord européen relatif au transport international des merchandises Dandereuses par Route.

Czy przepisy ADR są uaktualniane?

Regulaminy ADR muszą być nieustannie modyfikowane. Ma to swoje wytłumaczenie. Głównym powodem ciągłych zmian przepisów są zmiany ruchu na drogach (w tym np. większe natężenie samochodów) oraz ciągłe pojawianie się nowych rodzajów ładunków. Regulamin jest aktualizowany w cyklu dwuletnim, w roku nieparzystym. Obecnie przewoźnicy stosują się do zasad opisanych w regulaminie na lata 2017-2019.

Co istotne – nigdy nie można opierać się na zdezaktualizowanych zasadach. Błędne jest przekonanie, że “wiele nie mogło się zmienić”. Wbrew pozorom branża transportowa jest bardzo dynamiczna.

Doradca ADR

Od 2003 r. każde przedsiębiorstwo, które trudni się transportem drogowym towarów niebezpiecznych, jest zobligowane do współpracy z Doradcą ADR, czyli doradcą ds. bezpieczeństwa. Jego zadaniem jest pomoc w realizacji wymagań, które nakłada na przewoźnika Konwencja ADR. W praktyce mowa tu m.in. o sporządzaniu obowiązkowych sprawozdań rocznych do wojewody, wprowadzanie odpowiednich procedur i instrukcji bezpieczeństwa. Za brak współpracy z Doradcą ADR przewidziane są kary – zgodnie z ustawą o transporcie drogowym (Dz. U. 2001 nr 125 poz. 1371, art. 92).

Czym jest tablica ADR?

Tablica ADR to pomarańczowa, odblaskowa tablica informacyjna. Umieszcza się ją na pojazdach, które przewożą substancje niebezpieczne. Tego typu oznaczenie musi zawierać dwa numery rozpoznawcze przewożonej substancji, w tym:

  • numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa (są to dwie lub trzy cyfry umieszczone w liczniku);
  • numer rozpoznawczy materiału (cztery cyfry umieszczone w mianowniku).

Tablica ADR jest stosowana zarówno przy cysternach, jak i przy przewozach luzem. Do transportu w sztukach przesyłki stosuje się tablice pomarańczowe bez numerów rozpoznawczych.

Szukasz transportu dla towarów niebezpiecznych? Sprawdź naszą ofertę na stronie: Transport towarów niebezpiecznych ADR

zamów tanio przesyłki


GlobKurier.pl

Lubimy dzielić się wiedzą, a mamy jej dość sporo, ponieważ zapewniamy kompleksową obsługę rynku KEP i TSL. Realizujemy wysyłki do 192 krajów na świecie. Współpracujemy z ponad 50 firmami kurierskimi i transportowymi. Dysponujemy własną siecią ponad 1000 punktów paczkowych Click&Collect w Polsce GlobBox.net.


Wykorzystaj kod rabatowy i zaoszczędź na przesyłce​

Wpisując ten kod rabatowy otrzymasz 7% zniżki na przesyłki krajowe i międzynarodowe. Kod przeznaczony dla indywidualnych użytkowników naszej platformy. Dziel się wiedzą, rozwijaj i wysyłaj taniej z GlobKurier.pl