Odprawa celna – co warto wiedzieć?

Odprawa celna w praktyce oznacza kontrolę dokumentacji towarów przewożonych przez granicę. W jej wyniku importer zobowiązany jest do opłat cła i podatków. Pod tym pojęciem mieści się szereg procedur, które muszą być przeprowadzone na granicy celnej danego kraju. Kontroli celnej mogą zostać poddane całe dostawy towarów lub tylko ich fragmenty. Co ważne, może się ona odbyć w obecności importera lub bez jego udziału.

Unijne swobody

Do procedury celnej powinien być zgłoszony każdy towar, który jest importowany do Polski z krajów spoza Unii Europejskiej. Każdy przedsiębiorca, który importuje, ale też eksportuje swoje towary do państw niezrzeszonych, jest prawnie zobowiązany do tego, aby taki towar przeszedł przez odprawę celną. Przynależność do UE gwarantuje swobodę handlową pomiędzy państwami członkowskimi, oznacza to, że w tym przypadku przedsiębiorcy są zwolnieni z opłat celnych. Inaczej wygląda sytuacja podczas importu z Chin, Wietnamu czy Stanów Zjednoczonych. Cały proceder niekiedy budzi obawy, a przedsiębiorcy boją się dodatkowych kosztów i zatrzymania towaru na granicy. Jak uniknąć problemów z cłem?

Obowiązki importera

Aby towar przeszedł odprawę celną, importer musi zadbać o pewne kluczowe czynniki. Do jego obowiązków należy sporządzenie zgłoszenia celnego. Ten obowiązek może być spełniony drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu systemu CELINA. Jest to system wspierający odprawę celną działający pod szyldem Krajowej Administracji Skarbowej.
Zgłoszeń można też dokonywać w formie pisemnie na formularzu Jednolitego Dokumentu Administracyjnego (SAD). Przed podjęciem procedury odprawy celnej, należy zapoznać się z wymaganiami i przepisami dotyczącymi wprowadzenia produktu do obrotu na terenie kraju. Oprócz zgłoszenia celnego importer musi przygotować komplet dokumentów. Dokumentacja musi określać wartość towaru wyznaczoną na podstawie faktury. Faktura musi być w dwóch wersjach językowych. Jedna wersja w języku polskim, a druga w języku angielskim. 

Na fakturze handlowej powinny znaleźć się takie informacje jak:

  • numer i data wystawienia faktury,
  • pełne dane kupującego i sprzedającego
  • nazwa i opis towaru (oraz jego ilość i ceny jednostkowe)
  • łączna kwota do zapłaty
  • informacja o kraju pochodzenia

W niektórych przypadkach potrzebna będzie specyfikacja towarów i certyfikat potwierdzający skład towaru, który wystawiony jest przez producenta, bądź ustaloną do tego celu placówkę badawczą. Jeśli przewożony towar podlega akcyzie, niezbędne jest też zaświadczenie o wydaniu podatkowych znaków akcyzy, które zawiera wszystkie szczegóły: od numeru serii przez datę wytworzenia po datę wydania, a także poświadczenie uiszczenia opłat. Ważnym jest, aby przestrzegać terminu opłat celny, wszelkie należności należy zrealizować do 10 dni od przyjęcia przez urząd zgłoszenia. Dopiero wtedy towar zostanie dopuszczony do obrotu.

PACZKA ZA GRANICĘ

Zwolnienie z opłat cła

Na to, jaką konkretnie sumę zapłaci importer, wpływa kilka czynników. Decydująca jest wartość celna towaru, definiowana na podstawie taryfy, przyznana kategoria czy sama waga przesyłki. Nie bez znaczenia jest także aktualny kurs walut. Importując towar z Chin czy Stanów Zjednoczonych jesteśmy zobowiązani do przejścia odprawy celnej, jednak sam proceder nie zawsze oznacza konieczność opłaty. Przy niskich wartościach towaru możemy zostać zwolnieni z opłat, szczególnie przy zakupie produktów nieprzeznaczonego na obrót handlowy. Mimo to warto pamiętać, że kwota, jaką płacimy za przesyłkę w chińskim sklepie internetowym, zazwyczaj nie uwzględnia cła. To ewentualny dodatkowy koszt, który będziemy zmuszeni opłacić sami.

Cenne wsparcie podczas odprawy celnej

Zmieniające się przepisy prawa są utrudnieniem i często uniemożliwiają handlowcom płynne poruszanie się w tematyce cła. Wszyscy są uniknąć kłopotów przy międzynarodowych transakcjach, dlatego wiele firm korzysta z pomocy specjalistów tzw. agentów celnych, którzy dopełniają wszystkich formalności. Korzystając ze swojego know-how, są w stanie zdecydowanie przyśpieszyć cały proces. Pomocny może okazać się także GlobKurier.pl z doświadczeniem w obsłudze międzynarodowych przesyłek. Korzystając z firmy kurierskiej podczas importu, przedsiębiorca często wypełnia upoważnienie, dzięki któremu sam nie musi komplementować dokumentacji celnej. Formalności dopełnia przewoźnik na bazie dokumentów wystawionych przez eksportera.

Dokumenty niezbędne do odprawy celnej, wraz szczegółowymi informacjami znajdziesz na stronie: Odprawa celna GlobKurier.pl 

Masz dodatkowe pytania związane z procederem odprawy celnej?
Poproś o wsparcie specjalistów z GlobKurier.pl
Napisz na adres kontakt@globkurier.pl bądź zadzwoń pod numer: (22) 300 16 21


GlobKurier.pl

GlobKurier.pl to pełna oferta usług kurierskich. Współpracujemy z 50 firmami kurierskimi i dostarczamy przesyłki kurierskie do 192 krajów świata.


Wykorzystaj kod rabatowy i zaoszczędź na przesyłce

Wpisując ten kod rabatowy otrzymasz 12% zniżki na przesyłki krajowe i międzynarodowe. Kod przeznaczony dla indywidualnych użytkowników naszej platformy. Dziel się wiedzą, rozwijaj i wysyłaj taniej z GlobKurier.pl