Indie – ważne informacje o wysyłce towarów

Republika Indii – państwo położone w Azji Południowej, zajmujące większość subkontynentu indyjskiego. Jest 7 krajem świata pod względem powierzchni oraz 2 pod względem liczby ludności świata. Będąc w Indiach z pewnością, nie można ominąć Tadź Mahal – jednego z nowych siedmiu cudów świata. Ten przepiękny biały grobowiec wybudowany przez mongolskiego cesarza Szahdżahana dla ukochanej małżonki Mumtaz Mahal mieści się w Agrze. Będąc tam, warto odwiedzić też Czerwony Fort i położone kilka kilometrów od miasta Fatehpur Sikri – stolicę wzniesioną przez jednego z władców mongolskich, którą prawdopodobnie musiał opuścić z powodu braku wody. W stolicy Indii także jest wiele interesujących miejsc do zobaczenia. Wśród nich trzeba wymienić Grobowiec Humajuna, Czerwony Fort w Delhi, Lotosową Świątynię oraz Jama Masjid, czyli meczet piątkowy.

przesyłki do Indii

Popularne towary importowe i eksportowe

Największą pozycję w polskim eksporcie do Indii stanowią urządzenia mechaniczne i elektryczne, a następnie wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych, produkty mineralne, produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych, tworzywa sztuczne i wyroby z nich. Natomiast w przypadku eksportu do Polski największą popularnością cieszą się produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych — w tej pozycji indyjski eksport przewyższa polski eksport ponad 500 mln USD! Tradycyjnie dużą pozycje stanowią materiały i wyroby włókiennicze.

Informacje dla podróżujących do Indii

Nie ma ograniczeń co do wysokości kwot przewożonych pieniędzy. Należy jednak zgłaszać gotówkę równą lub przewyższającą kwotę 10 tys. USD, zaleca się również zgłaszanie nawet niższych sum. Bez wcześniejszej deklaracji można wywieźć bez zezwolenia do 2500 USD.

Bez cła można wwieźć:

 • rzeczy osobiste,
 • upominki o wartości do 100 USD na osobę,
 • 200 szt. papierosów i 1l mocnego alkoholu.

Bezwzględnie zabroniony jest przywóz broni i amunicji. Nie wolno wwozić złota i srebra poza przedmiotami osobistego użytku.
Z Indii nie wolno wywozić: antyków (przedmiotów mających ponad 100 lat), wyrobów z kości słoniowej, skór zwierząt (szczególnie gadów), skorup żółwi. Zabrania się wwozu i wywozu narkotyków. Za samo posiadanie małej ilości środków odurzających na potrzeby osobiste grozi kara pozbawienia wolności na okres min. 6 miesięcy. Osoby zatrzymane za próbę przemytu narkotyków podlegają karze pozbawienia wolności nie mniejszej niż 10 i więcej lat. Powolne procedury sądowe powodują, że oczekiwanie na wyrok oznacza przebywanie w areszcie przez okres kilku lat.

W Indiach obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania i używania telefonów satelitarnych. Zgłoszenie wwozu telefonu satelitarnego w deklaracji celnej przy wjeździe do Indii nie chroni jego posiadacza przed konsekwencjami w postaci konfiskaty telefonu, kary grzywny, a nawet kary pozbawienia wolności do lat 3 w przypadku wykrycia takiego sprzętu w czasie pobytu w Indiach.

Eksport towarów do Indii

Aby solidnie przygotować się do wysyłki do Indii warto zweryfikować indyjskiego partnera biznesowego. W tym celu można skorzystać z narzędzi online dostępny:

W celu sprawdzenia firmy wymagane jest podanie nazwy firmy indyjskiej oraz kodu import-eksport (Import Export Code). Kod IEC to unikalny 10-cyfrowy ciąg liczb wydawany indyjskim firmom przez indyjski Urząd ds. Handlu Zagranicznego (Director General of Foreign Trade) Ministerstwa Handlu. IEC jest niezbędna do importu / eksportu towarów. Żadna osoba ani podmiot nie może dokonywać importu lub eksportu bez indywidualnego kodu IEC.

Po pozytywnej weryfikacji możemy zabrać się za przygotowania dokumentów do wysyłki i przygotowanie odprawy celnej wywozowej, ponieważ Indie nie należą do krajów wspólnoty EU.

Dokumenty niezbędne przy eksporcie towarów do Indii

Faktura powinna być wystawiona z zerową stawką VAT. Na fakturze powinny być także inne dane pozwalające przygotować zgłoszenie celne:

 • nadawca,odbiorca,
 • nazwa produktu, jego ilość, wartość jednostkowa, oraz cena w totalu,
 • nr faktury oraz jej data wystawienia,
 • waluta faktury,
 • warunki Incoterms,
 • waga brutto, netto
 • kraj pochodzenia oraz łączna ilość opakowań.

Fakturze może towarzyszyć również list pakunkowy z częścią informacji zawartych w fakturze jak waga brutto, netto, łączna ilość opakowań.

Odprawa celna 

Aby dokonać odprawy wywozowej — eksporter w Polsce musi posiadać numer EORI (Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators’ Registration and Identification). Jeśli go nie posiada w pierwszych krokach, należy założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych PUESC. Jeśli eksporter chce zlecić odprawę agencji celnej, musi ją upoważnić do stosownych czynności w stosownym zakresie ujętym w upoważnieniu. Oryginał takiego pełnomocnictwa/upoważnienia podpisanego przez osobę/y wskazaną/e w KRS-ie lub innym dokumencie założycielskim firmy do reprezentacji firmy.
Upoważnienie należy zarejestrować w PUESC. Zazwyczaj czynność tą przeprowadza upoważniona agencja celna. Na życzenie odbiorcy można wystawić świadectwo pochodzenia (ang. certificate of origin).

Po zakończonej odprawie wywozowej eksporter otrzyma komunikat IE529, a po opuszczeniu terytorium Wspólnoty eksporter otrzymuje drugi komunikat IE599 dla celów stosowania stawki 0% przy eksporcie towarów. W razie braku takowego komunikatu trzeba w urzędzie wyjścia dokonania odprawy przedstawić dokumenty alternatywne. W razie ich braku po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego urząd unieważni zgłoszenie wywozowe.

Import towarów z Indii

Tutaj podobnie musimy dokonać odprawy celnej i tym razem zapłacić cło i podatek VAT. Niestety Indie nie mają stosownej umowy z UE, a tym samym nie należą do systemu preferencji. Dla importu będzie obowiązywała stawka Erga Omnes — mówiąc potocznie stawka podstawowa cła.
W celu sprawdzenia stawek celnych i towarzyszących towarom ograniczeniom przy wprowadzaniu do obrotu można sprawdzić na stronie (https://ext-isztar4.mf.gov.pl/taryfa_celna/Browser?lang=PL&date=20200710). Znając kod taryfy celnej HS code, można wyliczyć wielkość należności celno — podatkowych oraz określić jakie dodatkowe dokumenty okażą się niezbędne do dokonania odprawy importowej.

W przypadku sprowadzenia elektroniki, urządzeń, maszyn, wyrobów medycznych wymagany będzie certyfikat CE producenta wraz z instrukcją obsługi w języku polskim, a w przypadku spożywki Sanepid czy Wijhars (Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych) czy też kontrola weterynaryjna.

zarejestruj się i wysyłaj taniej z Globkurier

Zmiana przepisów odroczony VAT

Od 01.07.2020 importerzy, którzy nie chcą płacić VAT-u w momencie odprawy celnej, mogą skorzystać z procedury odroczonego VAT art. 33a.
Teraz agencja posiadająca upoważnienie bezpośrednie od importera może taką odprawę przeprowadzić, nie posiadając procedury uproszczonej. Jedynie agencja musi być upoważnionym przedsiębiorcą — posiadać certyfikat AEO.
Taka odprawa będzie możliwa pod warunkiem spełnienia przez importera pewnych kryteriów:

 • importer zgłosi odpowiednio wcześniej do Naczelnika chęć skorzystania z odprawy w art. 33a,
 • musi być czynnym podatnikiem VAT,
 • nie zalegać ze składkami ZUS i wszelkimi podatkami.

Takowe oświadczenia importer składa za pomocą platformy Usług Elektronicznych PUESC. Agencja celna posiadając zarejestrowane upoważnienie importera w PUESC, może sprawdzić/zweryfikować importera co do zasadności zastosowania odprawy z odroczonym VAT-em.

Po zakończeniu odprawy importowej w zwykłej procedurze – importer otrzyma poświadczenie zgłoszenia celnego w formie komunikatu ZC299 a w przypadku procedury uproszczonej wpis do rejestru.

Czy zwalnia się od należności celno-podatkowych towary, które są przywożone z państw trzecich w przesyłce kurierskiej?

Zgodnie z postanowieniami art. 23 i 24 WSZC zwolnione od cła są przesyłki wysyłane bezpośrednio z państwa trzeciego (niebędącego członkiem Unii) do odbiorcy znajdującego się na terytorium Unii (np. w Polsce), zawierające towary o niewielkiej wartości, tj. towary, których rzeczywista wartość nie przekracza 150 EUR na przesyłkę.

Zwolnienia tego nie stosuje się do:

 • wyrobów alkoholowych;
 • perfum i wód toaletowych;
 • tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Jak wynika z powyższego zwolnienie od cła dla przesyłek wysyłanych z państwa trzeciego do odbiorcy w Unii, zawierających np. towary zakupione na aukcji internetowej, uzależnione jest zarówno od wartości tych towarów, jak i od ich rodzaju (oba warunki muszą zostać spełnione łącznie).

Na podstawie art. 51 ustawy VAT zwalnia się od podatku import towarów umieszczonych w przesyłkach wysyłanych z terytorium państwa trzeciego bezpośrednio do odbiorcy przebywającego na terytorium kraju, pod warunkiem, że łączna wartość towarów w przesyłce nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 22 euro. Ponadto należy mieć na uwadze, iż w myśl art. 51 ust. 3 ustawy VAT – w przypadku towarów importowanych w drodze „zamówienia wysyłkowego”, nie stosuje się zwolnienia od podatku VAT.

Przesyłka kurierska, która jest wysłana z państwa trzeciego przez osobę fizyczną do innej osoby fizycznej w Unii

Zgodnie z art. 25 WSZC zwolnione z należności celnych są towary zawarte w przesyłkach wysyłanych z państwa trzeciego (np. z USA) przez osobę fizyczną do innej osoby fizycznej, mieszkającej na obszarze celnym Unii (np. w Polsce), pod warunkiem, że taki przywóz ma charakter niehandlowy. W rozumieniu tego przepisu za przywóz o „charakterze niehandlowym” uważa się przywóz przesyłek, które:

 • mają charakter okazjonalny;
 • zawierają towary wyłącznie na własny użytek odbiorcy lub jego rodziny, które nie wskazują ani swoim charakterem, ani ilością na ich przeznaczenie handlowe;
 • są wysyłane do odbiorcy przez nadawcę bez żadnego rodzaju opłat.

W tym przypadku zwolnienia od cła stosuje się do kwoty 45 EUR na przesyłkę.


Sprawdź naszą ofertę przesyłek do Indii: https://www.globkurier.pl/cennik/przesylki-miedzynarodowe/paczki-i-przesylki-do-indii/

Dokumenty potrzebne do oprawy celnej znajdziesz na stronie: https://www.globkurier.pl/oferta/uslugi-celne/ 


PACZKA ZA GRANICĘ


Jacek Derda

Zewnętrzny ekspert ds. handlu międzynarodowego


Wykorzystaj kod rabatowy i zaoszczędź na przesyłce​

Wpisując ten kod rabatowy otrzymasz 12% zniżki na przesyłki krajowe i międzynarodowe. Kod przeznaczony dla indywidualnych użytkowników naszej platformy. Dziel się wiedzą, rozwijaj i wysyłaj taniej z GlobKurier.pl