Cło a wymiana handlowa z Turcją

Tekstylia, odzież, owoce, warzywa… Turcja swoją ofertą kusi coraz większą grupę polskich przedsiębiorców. Import spoza krajów Unii Europejskiej budzi jednak wiele wątpliwości. Jak przygotować się do sprowadzania towarów z tej części Europy? Co warto wiedzieć, szykując się na podbój tureckiego rynku?

Cło z Turcji

Turcja to 37 kraj na świecie pod względem wielkości. Bogaty w kulturę i materiały, które są pożądane na całym świecie. Głównymi rynkami dla tureckiego eksportu są Niemcy, Wielka Brytania, Włochy i sąsiedni Irak. Szacuje się, że do o 2023 r. wartość tureckiego eksportu wyniesie aż 500 mld USD. Choć na mapie wymiany handlowej z Polską, Turcja nie zajmuje czołowego miejsca, osiągając 1,7% udziału w imporcie Polskim ogółem, to w globalnej skali Turcja klasyfikuje się na piątym miejscu w rankingu partnerów handlowych Unii Europejskiej. To ważny punkt na handlowej mapie świata, któremu powinien przyznać się każdy aspirujący handlowiec.

Co eksportują Turcy?

Polska Agencja Inwestycji i Handlu w swoich analizach podaje główne towary eksportowe Turcji. Na pierwszy plan wysuwają się produkty przemysłowe. Są to głównie pojazdy silnikowe i ich części. W 2016 roku to właśnie ta gałąź eksportowa osiągnęła wartość 19,9 mld USD. Drugą pozycję okupują maszyny i urządzenia takie jak bojlery czy kotły. Na podium znajdują się także kamienie i wyroby z metali szlachetnych, tuż za nimi artykuły elektromaszynowe. Turcja na masową skalę eksportuje także odzież, co jest z pewnością pierwszym skojarzeniem Europejczyka na myśl o handlowej wymianie z krajem na styku dwóch kontynentów. Warto zauważyć, że odzież i tekstylia zwracają szczególną uwagę polskich przedsiębiorców z sektora MŚP.

Duże zainteresowanie budzą też nieprzetworzone produkty rolne. Hiszpańska organizacja FEPEX (Fepex Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas) podaje, że w samym 2017 roku Unia Europejska zaimportowała z Turcji warzywa i owoce o wartości przekraczającej 738,4 mln euro. Turcja plasuje się w czołówce dostawców warzyw spoza Europy, obok Maroko, Egiptu i Izraela.

wysyłka za granicę z Globkurier, paczka międzynarodowa,

Unia celna Unii Europejskiej

W rozważaniach o problemach celnych na wstępie należy przypomnieć, że Turcja nie jest państwem członkowskim Unii Europejskiej. Co ciekawe, jedynie 3% jej terytorium leży w geograficznie definiowanej Europie. Znaczące są też różnice kulturowe i wyznaniowe, co w gospodarczym rozumieniu sytuuje Turcję bliżej kręgu krajów trzecich. Jednak w kwestii importu i eksportu Turcja pojmowana jest jako pełnoprawny partner europejskich przedsiębiorców. Turcja wraz z San Marino i Andorą oraz pozostałymi krajami członkowskimi należy do unii celnej Unii Europejskiej. Turcja pełnoprawnie przynależy do tej inicjatywy od 2001 roku.

Import poza unijny i obowiązujące prawo

Porządek celny w Turcji wyznacza ustawa celna nr 4458 z 22 października 1999 r. Jednak unia celna Unii Europejskiej, do której od 2001 roku przynależy Turcja zapewnia dodatkowe przywileje. Towary wytworzone w Unii Europejskiej oraz Turcji na mocy tego traktatu dopuszczane są do swobodnego obrotu. To na postanowieniach tego traktatu opiera się legislatura wymiany handlowej pomiędzy Turcją a Polską. Na mocy tych postanowień, w ramach wolnej wymiany — bezcłowo możemy importować szereg produktów. W ramach tych towarów wchodzą wszystkie wyroby przemysłowe z wykluczeniem węgla i stali. Bezcłowo mogą być sprowadzane do Polski towary wyprodukowane na terenie Turcji, nawet jeśli surowce potrzebne do wytworzenia danego produktu pochodzą z innego krajów trzecich.

Cło z Turcji a sytuacja polityczna kraju

W ostatnim roku odnotowujemy zwiększony import towarów z Turcji głównie za sprawą słabej kondycji tureckiej waluty — liry. Początek 2018 roku przyniósł aż 40% osłabienie waluty. Problemy rozpoczęły się od amerykańskich sankcji i podwojenie cła na importowane towary z USA, co znacząco wyhamowało krajową gospodarkę. Jak na taką sytuację zareagowały kraje Europy? Dla polskich inwestorów to doskonała szansa, mogą oni sprowadzić bardzo dobry jakościowo produkt, przy zachowaniu atrakcyjnych cen. W gorącym okresie większe problemy napotykają polscy eksporterzy, gdyż inflacja i mało chłonny rynek konsumencki ogranicza pole działania i zniechęcają do inwestycji w tym obszarze.

System preferencji celnych

Importując z Turcji, konieczne jest przejście procedury celnej i przedstawienia kompletu dokumentów poświadczających pochodzenie towarów i dopuszczenie ich do strefy wolnocłowej. Oznacza to, że na mocy dyrektyw Unijnych przewożenie towaru pomiędzy krajami członkowskimi i Unią odbywa się bezcłowo, ale pod warunkiem przedstawienia dokumentów, które potwierdzą status celny towaru. Przede wszystkim konieczny jest oryginał faktury handlowej lub faktury pro forma, która została wystawiona w języku tureckim, angielskim bądź francuskim. Potrzebny będzie także zgłoszenie celne, które wzorowane jest na Single Administrative Document, w którym wyróżniona jest specyfikacja towarów. Ten dokument zawiera pełne informacje o tożsamości towaru, jego wartości i opakowaniach.

Świadectwo ATR

Aby bezproblemowo przewieźć towar przez granicę, polski importer potrzebuje dokumentu poświadczającego, że dany ładunek spełnia wymogi stawiane przez Unię. Do tego celu wykorzystywany jest dokument ATR. Świadectwo ATR (Admission Temporaire Roulette) to dokument przewozowy, który potwierdza status towaru. Potwierdza pochodzenie produktu i upoważnienie do wymiany pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Wydawane jest przez władze celne Republiki Tureckiej na wniosek złożony przez importera. Warto podkreślić, że system unii celnych opiera się na konieczności potwierdzaniu statusu towaru, a nie na jego pochodzeniu.

Oznaczenie CE

Przedsiębiorcom, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z importem tureckich towarów, powinni zaznajomić się z grupą produktów, na których wymagane jest oznaczenie CE. Jest to informacja dla potencjalnych nabywców, że produkt, który właśnie kupują, jest w pełni zgodny z unijną dyrektywą. Te wymagania dotyczą szczególnie zabawek, ale też urządzeń pomiarowych, czy takich, które w swoim funkcjonowaniu spalają paliwa gazowe.

Zdalna odprawa importowa

Przewóz towarów pomiędzy krajami spoza Unii wydaje się skomplikowanym procesem? Na szczęście polscy importerzy mogą korzystać z możliwości zdalnej odprawy importowej, co wpływa na przyśpieszenie procesów wymiany towarów między Turcją a Polską. Ustawodawca udostępnił narzędzie, dzięki którym importerzy mogą w łatwy sposób przesyłać potrzebne dokumenty. Dodatkowo, na rynku funkcjonują także agencje celne, które służą pomocą i wyjaśniają procedury związane z przewozem towarów. W niektórych przypadkach chcąc sprowadzać artykuły z Turcji, musimy liczyć się z koniecznością uiszczenia opłat celnych, podobnie jak w przypadku importu z pozostałych krajów trzecich. Handel nieprzetworzonymi artykułami rolnymi i produktami węgla i stali dyktują zasady odnoszące się do strefy wolnego handlu.
Preferencje celne są możliwe dopiero po udokumentowaniu pochodzenia towaru świadectwem EUR.1 lub deklaracją na fakturze o preferencyjnym pochodzeniu towaru, przy jednoczesnym zaznaczeniu, że wartość towaru nie przekracza 6000 euro.

Jak zaprzyjaźnić się z Ankarą, pamiętając o cle?

Z Turcji przedsiębiorcy najczęściej importują ryby (świeże, mrożone), owoce (świeże, suszone, przetwory, zakonserwowane), bardzo często orzechy, przyprawę, bawełnę i tytoń. Stawki celne zmieniają się, dlatego zawsze warto sprawdzić aktualne wartości na oficjalnej stronie Krajowej Administracji Skarbowej i wykorzystać udostępniony kalkulator:

kalkulator cło z Turcji

Wysokość cła jest możliwa do ustalenia dzięki systemowi ISZTAR (Informacyjny System Zintegrowanej Taryfy Celnej). Stawki zależą od kodów danych dóbr, czyli od grup produktów, do jakich zalicza się importowany towar.


Wszystkie niezbędne informacje wraz z dokumentami do pobrania, które są konieczne podczas odprawy celnej znajdziesz na stronie: Odprawa celna GlobKurier.pl


Jak podają analitycy z GUS Turcja to czwarty poza unijny odbiorca polskich towarów. Potencjał na wymiany handlowe jest zatem duży. W 2018 roku wysłaliśmy do Turcji towary o wartości ponad 7,1 mld zł. Rozwój tej dziedziny gospodarki możliwy jest dzięki prężnie rozwijającej się sieci logistycznej. Dziś za pośrednictwem firm kurierskich przesyłki dostarczane są niemal w każdy rejon świata. Skorzystaj z praktycznej wyszukiwarki i sprawdź warunki cenowe oferowane przez przewoźników: Globkurier.pl

Informacje odnośnie przesyłek z/do Turcji, wraz z aktualnymi cenami  znajdziesz na stronie: Paczki i przesyłki do Turcji.

PACZKA DO CHIN


GlobKurier.pl

GlobKurier.pl to pełna oferta usług kurierskich. Współpracujemy z 50 firmami kurierskimi i dostarczamy przesyłki kurierskie do 192 krajów świata.


Wykorzystaj kod rabatowy i zaoszczędź na przesyłce

Wpisując ten kod rabatowy otrzymasz 12% zniżki na przesyłki krajowe i międzynarodowe. Kod przeznaczony dla indywidualnych użytkowników naszej platformy. Dziel się wiedzą, rozwijaj i wysyłaj taniej z GlobKurier.pl