Wymiana handlowa z Rosją. Eksport i import towarów.

Kraj ten ze względu na swoje możliwości gospodarcze był do niedawna jednym z głównych partnerów handlowych Polski. Jednak w ostatnich latach na skutek zastosowanych wzajemnie sankcji, wymiana towarowa między tymi krajami została znacząco ograniczona. Od 2018 embargo na produkty głównie rolno-spożywcze powoduje, jeszcze więcej utrudnień. Mimo pewnych trudności paczki i towary są wysyłane do tego kraju, a prym wiodą firmy kurierskie czy spedycje specjalizujące się w obrocie ze wschodem w tym z Federacją Rosyjską.

PAMIĘTAJ!!!

W związku z restrykcjami po stronie Rosyjskiej istnieje wyłącznie możliwość transportu w relacji firma=firma. 

Wymiana handlowa z Rosją. Eksport i import towarów.

Rosja nie należy do Unii Europejskiej i decydując się na wysyłkę paczki, czy też towarów do tego kraju warto dowiedzieć się kilku informacji, które na pewno poszerzą waszą wiedzę o wymianie z tym krajem.

Odprawa celna – jak jej dokonać?

Jak wspomniałem, kraj ten nie należy do EU. Wysyłając przesyłkę, w przypadku której dokonujemy transakcji kupno/sprzedaż, musimy wystawić fakturę handlową i dokonać odprawy wywozowej w odpowiednim urzędzie celno-skarbowym. Podstawą do dokonania odprawy celnej jest posiadanie przez przedsiębiorcę numeru EORI uzyskanego za pośrednictwem Platformy usług elektronicznych PUESC.

Jeśli chcemy takiej odprawy dokonać sami to stosownie wcześniej osoba(y) z KRS-u lub właściciel firmy musi udzielić nam stosownego pełnomocnictwa, które należy zgłosić również za pośrednictwem PUESC. W przypadku, jeśli chcemy zlecić dokonanie odprawy agencji celnej, również musimy udzielić pełnomocnictwa, zwanego upoważnieniem oraz dokonać stosownej opłaty skarbowej w wysokości 17,00 PLN. Agencja celna po otrzymaniu upoważnienia dokonuje powiązania agencji z podmiotem w PUESC, w tym celu koniecznie jest wypełnienie formularza rejestracji. Dodatkowo do aktywacji podmiotu zależy dołączyć oryginał pełnomocnictwa oraz potwierdzeni opłaty skarbowej. Po zarejestrowaniu i nadaniu numeru sprawy w PUESC można dokonywać zgłoszeń celnych wywozowych oraz w importowych.

Eksport towarów do Rosji – dokumentacja

W przypadku odpraw eksportowych na Rosję warto jak najwięcej informacji zdobyć od swojego Klienta w Rosji. Wszak to on najlepiej będzie orientował się w tamtejszych realiach.

Do odprawy będzie potrzebna faktura handlowa i list pakunkowy.

Ważne jest, aby na fakturze  znalazły się stosowne informacje przydatne podczas odprawy wywozowej w Polsce oraz odprawy importowej w Rosji. Oprócz numeru faktury, daty jej wystawienia, opisu towaru, ilości, ceny jednostkowej, wartości końcowej, rodzaju waluty.

Do istotnych informacjami zalicza się:

  • waga brutto,
  • netto,
  • ilość jednostek pakunkowych,
  • kraj pochodzenia oraz
  • warunki dostawy wg INCOTERMS 2010.

Stosowne reguły znajdziecie na stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.


Ważne jest również nie tylko podanie reguły Incoterms ale wpisanie miejscowości np.: DAP MOSKWA , EXW Katowice.


Do odprawy wystawiane jest również świadectwo pochodzenia w oryginale, które potwierdza kraj, w którym dany towar/rzecz została wyprodukowana. Tutaj polecam przygotowanie takiego świadectwa przez agencję celną. Warto też dopytać czy odbiorca chce, aby takie świadectwo było potwierdzone przez Izbę Gospodarczą. Cło i inne opłaty za naszą przesyłkę eksportową opłaca odbiorca w Rosji.

Przed planowaną wysyłką warto te dokumenty przesłać do swojego kontrahenta, aby ten sprawdził w tamtejszym urzędzie celnym czy wszystko jest poprawne. Dopiero po potwierdzeniu przez stronę rosyjską poprawności dokumentów, można zabrać się za odprawę celną wywozową w Polsce.

Jeśli mamy do wysyłki tzw. fulla – samochód ciężarowy 24 tony po dokonaniu odprawy wywozowej przewoźnik zazwyczaj otworzy karnet TIR, który zabezpieczy towar pod względem należności celno-podatkowych.

Aby odliczyć podatek VAT, przedsiębiorca powinien uzyskać komunikat drogą elektroniczną  IE59 , potwierdzający opuszczenie towarów przez granicę unijną.

W przypadku braku takiego komunikatu istnieje możliwość przedłożenia dokumentów alternatywnych w urzędzie, w którym została dokonana odprawa celna, celem wygenerowania tegoż komunikatu.

Takimi dokumentami będą:

  • oryginał faktury z czytelnym podpisem i datą przyjęcia towaru przez odbiorcę,
  • potwierdzenie zapłaty za daną fakturę,
  • oświadczenie przewoźnika,
  • faktura za transport lub też odprawa importowa w oryginale, lub poświadczona przez odpowiednie organy celne w Federacji Rosyjskiej.

Formalności konieczne przy imporcie z Rosji

W przypadku importu każda wysyłka paczki z Rosji do Polski wiąże się z koniecznością opłaty cła i podatku VAT przez odbiorcę w naszym kraju.


Wyjątkiem są tutaj przesyłki, których wartość nie przekracza 22 euro. W przypadku, gdy mają one charakter okazjonalny i służą własnemu użytkowi odbiorcy, kwota ta wynosi 45 euro. Z tego też powodu niektórzy umieszczają na paczce dopisek „Prezent”.


Jeśli chodzi o przedsiębiorców każdy, kto dokonuje importu towarów z Rosji, musi się liczyć z  obowiązkiem zapłaty cła i podatku VAT.

Stawki celne można sprawdzić na platformie PUESC wybierając zakładkę taryfa celna – przeglądarka taryfowa, gdzie wpisując kod taryfy celnej. Można sprawdzić stawkę cła dla Rosji (erga Omnes) wraz z pozataryfowymi środkami ograniczenia. Wszelkie importowanie maszyn, urządzeń elektrycznych, medycznych będzie skutkowało, tym, iż do odprawy importowej zgłaszający będzie musiał przedstawić certyfikat CE. W przypadku artykułów rolno-spożywczych inne stosowne dokumenty umożliwiające dopuszczenie danego towaru do obrotu (Sanepid, Wijhars, Świadectwo weterynaryjne czy Świadectwo Fitosanitarne). Polecam stosownie wcześniej do planowanego importu uzyskać informacje, aby odprawa importowa przebiegła bez zakłóceń i niepotrzebnego stresu.W tym celu można skontaktować się z informacją celną pod tel.22 /330 03 30 (z telefonów komórkowych).

Polecam wyszukanie odpowiedniej spedycji bądź kuriera, który specjalizuje się w wysyłkach na/z Rosji. Ogromną rolę w wymianie towarowej pełni tu wieloletnie doświadczenie. Polecam skorzystanie z usług firmy GlobKurier.pl, współpracującej z firmami, które mają takowe doświadczenie w wysyłkach do tego kraju.


Wszystkie niezbędne informacje wraz z dokumentami do pobrania, które są konieczne podczas odprawy celnej znajdziesz na stronie: Odprawa celna GlobKurier.pl


PACZKA ZA GRANICĘ


Jacek Derda

Zewnętrzny ekspert ds. handlu międzynarodowego


Wykorzystaj kod rabatowy i zaoszczędź na przesyłce​

Wpisując ten kod rabatowy otrzymasz 12% zniżki na przesyłki krajowe i międzynarodowe. Kod przeznaczony dla indywidualnych użytkowników naszej platformy. Dziel się wiedzą, rozwijaj i wysyłaj taniej z GlobKurier.pl