Wymagania dotyczące transportu zwierząt

Transport żywych zwierząt to dość kontrowersyjny temat. Ekolodzy i aktywiści ciągle zgłaszają przypadki niewłaściwego przewozu żywych istot. Transport jest bardzo stresujący dla zwierząt, przez co opinia publiczna sprzeciwia się tego typu praktykom. Polskie przepisy prawa dotyczące transportu żywych zwierząt są bardzo surowe. Na przewoźników z Polski rozmaite obostrzenia nakłada także Unia Europejska. Najważniejszą zasadą przewozu jest maksymalna ochrona bezbronnych istot. Nikt nie może przewozić zwierząt lub zlecać taki transport, jeśli tego rodzaju przewóz powodowałby okaleczenia, cierpienia lub przyczyniał się do ich krzywdy.

transport zwierząt, zwierzęta, transport, przewóz, podróż

GlobKurier.pl

GlobKurier.pl to pełna oferta usług kurierskich. Współpracujemy z 50 firmami kurierskimi i dostarczamy przesyłki kurierskie do 192 krajów świata.


Transport szybki i bezpieczny

Transport zwierząt musi się odbywać możliwie szybko. Nie chodzi tu o prędkość, a raczej o odległości. Żywe istoty nie mogą spędzać w pojeździe zbyt wiele czasu (maksymalnie do 8 godzin, chyba że samochód jest odpowiednio wyposażony – wtedy można nieco wydłużyć ten okres). Ponadto muszą być odpowiednio zabezpieczone. Zakazany jest przewóz zwierząt pojazdem do tego nieprzystosowanym. Zwierzęta muszą mieć zapewniony dostęp do powietrza, ale jednocześnie powinny być chronione przed ciężkimi warunkami atmosferycznymi. Konieczne jest także zapewnienie właściwych zabezpieczeń przed ucieczką lub wypadnięciem.

Nie można zapominać o tym, że zwierzęta mają swoje potrzeby. Przewoźnik musi zapewnić możliwości ich zaspokojenia.

transport zwierząt,transport, pojazd, wymagania techniczne, przewóz

Wymogi techniczne dotyczące pojazdu

Pojazd mający przewozić zwierzęta musi spełniać następujące wymogi:

  • wykonany z kształtowników stalowych szkielet nadwozia;
  • nadwozie wyposażone w ręcznie sterowany system blokująco-zabezpieczający;
  • sterowany siłownikami hydraulicznymi dach, który może podnosić się o 40 cm;
  • trap na tylnej części nadwozia wyposażony w boczne bariery o wys. 800 mm i drzwi;
  • podzielona na sektory przestrzeń ładunkowa (dzięki temu zwierzęta nie będą skumulowane w jednej części nadwozia);
  • ruchome ścianki działowe w poszczególnych pokładach;
  • wewnętrzny układ drzwi umożliwiający zamykanie poszczególnych pokładów transportowych;
  • nadwozie uniemożliwiające wyciek nieczystości poza pojazd i wyciek z wyższych pokładów na niższe.

Należy dodać, że prawodawca nałożył na przewoźników obowiązek spełnienia wymogów specjalistycznych. Każdy pojazd przewożący żywe zwierzęta musi być wyposażony w systemy wymuszonej wentylacji i rejestracji temperatury, moduły GSM oraz układy pojenia zwierząt.

Jak przygotować zwierzęta do transportu?

Przewożone zwierzęta powinny być zdrowe i zdolne do podróży. Przewoźnik ma obowiązek zadbania o określoną ilość właściwie dobranej karmy, która będzie podawana w odpowiedniej wielkości i w odpowiednich odstępach czasu. Zwierzęta muszą mieć też dostęp do wody. Konieczne jest także zapewnienie powierzchni podłogi i wysokości wystarczających dla potrzeb określonego gatunku. Stan i komfort zwierząt muszą być stale sprawdzane podczas przewozu.

Tuż przed podróżą zwierzęta muszą być wybiegane. Najlepiej w jednej ciężarówce umieścić zwierzęta, które już się znają – to pozwoli odrobinę zmniejszyć stres.

transport, zwierzęta, transport zwierząt, przewóz zwierząt, podróż

Przewóz może być wykonywany wyłącznie przez przeszkolony personel.

Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek form przemocy wobec zwierząt. Transport i tak będzie wystarczająco stresujący dla nieprzyzwyczajonych do tego istot.

Zwierzęta trzeba rozdzielić według gatunku, wielkości oraz płci.

Młode osobniki należy odizolować od starych (wyjątkiem od tej reguły jest podróż samicy z jej młodymi). Ponadto konieczne jest oddzielenie zwierząt, które mogą doprowadzić do konfliktu – np. ogierów lub knurów zawodowych.

Przerwa w podróży

Transport zwierząt może być dokonywany z przerwami. Po zakończeniu jednego etapu podróży należy zapewnić min. 24 godzinny odpoczynek. Zwierzęta koniecznie trzeba wyładować, napoić i nakarmić. Odpoczynek powinien zostać przeprowadzony na specjalnie przygotowanych parkingach zapewniających odpowiednie warunki (wymagany jest m.in. dostęp do lekarza weterynarii).

Transport zwierząt chorych

Zakazany jest przewóz zwierząt chorych, dla których podróż wiąże się z pogorszeniem stanu zdrowia. Nie można także transportować m.in.: nowonarodzonych ssaków (jeśli rana po pępowinie jeszcze się nie zagoiła), zwierząt z porożem w scypule, psów i kotów młodszych niż 8 tygodni (chyba że towarzyszy im matka), jagniąt młodszych niż 1 dzień, nieujeżdżonych koni, zwierząt domowych nieparzystokopytnych w wieku do 4 miesięcy, świń młodszych niż 3 tygodnie.

Zezwolenia na transport

Jeżeli transport zwierząt ma być dłuższy niż 65 km przewoźnik musi posiadać zezwolenie wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego UE. W tym względzie liczy się państwo siedziby lub przedstawicielstwa przedsiębiorstwa. Zezwolenie zostanie wydane, jeśli przewoźnik udowodni, że dysponuje odpowiednią liczbą przeszkolonego personelu oraz posiada właściwie wyposażone pojazdy. Ważna jest także znajomość procedur operacyjnych. Zezwolenia są ważne przez 5 lat. Przechowuje się je w elektronicznej bazie danych.

W przypadku podróży trwających więcej niż 8 godzin należy przedstawić m.in. świadectwa kwalifikacji zawodowych kierowców, dane dotyczące monitorowania i rejestrowania ruchu pojazdu oraz plany kryzysowe rozpisane na wypadek nagłych wydarzeń.

Jeśli planowana jest podróż zagraniczna, kierowca jest zobowiązany do posiadania specjalnych planów podróży – przygotowanych przez organizatora transportu w oparciu o modele standardowe.

 


Wykorzystaj kod rabatowy i zaoszczędź na przesyłce​

Wpisując ten kod rabatowy otrzymasz 12% zniżki na przesyłki krajowe i międzynarodowe. Kod przeznaczony dla indywidualnych użytkowników naszej platformy. Dziel się wiedzą, rozwijaj i wysyłaj taniej z GlobKurier.pl