ROHLIG SUUS Logistics otworzył własną agencję celną

Agencja celna paszporty

Na terenie białostockiego oddziału ROHLIG SUUS Logistics powstała agencja celna z magazynem czasowego składowania. To rozwiązanie umożliwia świadczenie kompleksowej obsługo celnej wszystkich eksportowanych i importowanych towarów w jednym miejscu. Nowa agencja jest czternastym tego typu obiektem ROHLIG SUUS w kraju i drugim obok terminalu w Małaszewiczach w województwie podlaskim.

Agencja celna świadczy usługi z zakresu administracji związanej z importem i eksportem towarów z Unii Europejskiej oraz ładunków przewożonych w tranzycie celnym przez Polskę. Dodatkowo agencja celna pełni funkcję pośredniczącą pomiędzy firmą a Urzędem Celnym, dokonując w jej imieniu m.in. zgłoszeń celnych oraz przygotowując dokumentację do odpraw eksportowych, importowych lub tranzytowych. Jest to istotne ułatwienie procesu przywozu i wywozu towarów, ponieważ ogranicza do minimum konieczność transportu produktów do Urzędu Celnego.

Nowa agencja celna mieście się w siedzibie oddziału Spółki na terenie parku logistycznego Panattoni w Białymstoku. Obok zlokalizowany jest magazyn czasowego składowania ROHLIG SUUS Logistcs, w którym towary mogą być przechowywane przez 90 dni przed odprawą celną. Firma planuje również otwarcie składu celnego, który umożliwi długoterminowe przechowywanie towarów i prowadzenie logistyki kontraktowej.

To już czternasta agencja celna firmy. Będą się w niej odbywać odprawy towarów wysyłanych drogą lądową, morską, a także lotniczą. Agencja będzie działać zarówno na potrzeby ROHLIG SUUS Logistics, jak i zewnętrznych firm spedycyjnych.

Mirosław Kłósek, dyrektor ds. usług celnych ROHLIG SUUS Logistics, opisuje agencje tymi słowami: Agencja posiada pozwolenie na korzystanie z procedur uproszczonych, co znacznie ułatwia odprawę towarów. Mamy także certyfikat AEO i pozwolenie na odprawę towarów w innym miejscu niż urząd celny. To duża korzyść dla klientów, którym zależy przede wszystkim na czasie. Ich towary nie muszą jeździć od magazynu do urzędu celnego i z powrotem.

Grzegorz Pawnuk, dyrektor oddziału ROHLIG SUUS Logistics w Białymstoku, o nowej lokalizacji: Podlasie to region, który aktualnie bardzo dynamicznie się rozwija. Sprzyja temu infrastruktura drogowa, która w ostatnich latach bardzo się poprawiła. Oddanie do użytku drogi ekspresowej S8 spowodowało, że Białystok i jego okolice stały się dla inwestorów bardzo atrakcyjnym miejscem na mapie Polski. To stąd mogą oni transportować towary zarówno na cały kraj, jak i za granicę, a także łatwo importować produkty i komponenty ze Wschodu czy nawet Chin. Agencja również poszerza możliwości eksportowe rodzimych producentów na rynki pozaeuropejskie.

Źródło: e – logistyka.pl