Raport DHL o sztucznej inteligencji w logistyce

Cyfrowy bliźniak, nowa technologia - raport DHL

DHL opublikował raport dotyczący wpływu „cyfrowych bliźniaków” (Digital Twins in Logistics”) na branżę logistyczną. Cyfrowy bliźniak to cyfrowa replika dowolnego fizycznego systemu, urządzenia, maszyny, procesu produkcji czy procesu przemysłowego. Stworzony przy użyciu cyfrowych danych. Jego celem jest monitorowanie i symulacja fizycznego stanu i zachowania danego obiektu.

Raport DHL dotyczący trendu logistycznego, jakim jest „Digital Twins in Logistics” objaśniania koncepcję i wzrost liczby cyfrowych bliźniaków, a także prezentuje ich znaczenie dla całej branży. Ta technologia jest już dobrze ugruntowana w niektórych branżach, a w niedalekiej przyszłości może znacząco zmienić operacje logistyczne. Technologia cyfrowego bliźniaka polega na stworzeniu cyfrowej kopi fizycznych obiektów w celu lepszego ich zrozumienia i zarządzania. Kopia jest nieustannie podłączona do obiektu i na bieżąco odzwierciedla zmiany, które zachodzą w nim w czasie rzeczywistym.

Bliźniaki cyfrowe będą mogły mieć wiele różnych zastosowań w logistyce, mogą być pomocne przy zarządzaniu flotą kontenerową, monitorowaniu przesyłek czy projektowaniu systemów logistycznych. Przykładowo czujniki umieszczone na poszczególnych kontenerach pokazują ich aktualne położenie i monitorują je pod kątem uszkodzeń i zanieczyszczeń, następnie przesyłają dane do cyfrowej sieci, która wykorzystując technologię machine learning zapewnia efektywniejsze ich wykorzystanie.

Ta technologia może być również stosowana w odniesieniu do całych sieci i ekosystemów, takich jak modele 3D magazynu połączone z danymi inwentaryzacyjnymi i operacyjnymi. System może zapewnić bieżący przegląd stanu maszyn i dostępności produktów, a także przewidywać i podejmować autonomiczne decyzje dotyczące stanu zapasów lub dostaw. Ta sama zasada dotyczy także całych globalnych sieci logistycznych.

Raport DHL przewiduje, że do 2025 roku, rynek cyfrowych bliźniaków będzie rósł o ponad 38% rocznie, przekraczając przy tym wartość 26 miliardów dolarów. Wojciech Łukasiewicz, Menadżer Projektów i Rozwiązań Logistycznych DHL Express Poland, opisuje to rozwiązanie technologiczne: Cyfrowe bliźniaki oferują niezrównane możliwości śledzenia, monitorowania i diagnozowania stanu zasobów. Niesie to ze sobą szereg korzyści biznesowych od wspierania współpracy i procesów decyzyjnych w oparciu o dane, po nieustanną optymalizacje procesów czy tworzenie nowych modeli biznesowych. Wraz z rozwojem i komercjalizacją cyfrowe bliźniaki trwale zmienią tradycyjne łańcuchy dostaw.

W raporcie DHL pojawia się także analiza związana z bezpieczeństwem cybernetycznym. Dodatkowo wspomniano, że takie technologie stają coraz bardziej zawodne i przystępne cenowo. Przedsiębiorstwa w wielu gałęziach przemysłu uznają w związku z tym cyfrowe bliźniaki za nieocenione w zarządzaniu złożonymi systemami aktywów w czasie rzeczywistym i zwiększaniu wydajności swoich procesów. Na zakończenie raportu pojawia się kwestia inwestycji i zmian niezbędnych do pomyślnego wdrożenia cyfrowych bliźniaków w logistyce.

Źródło: E-logistyka.pl