Problemy celne związane z brexitem – czy jest się czego obawiać?

W dniu 23 czerwca 2016 r. w Wielkiej Brytanii głosowało za opuszczeniem Unii Europejskiej. W celu rozpoczęcia procesu wyjścia Premier Wielkiej Brytanii Theresa May, zainicjowała art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej w dniu 29 marca 2017 r. Wielka Brytania będąc wciąż w trakcie ostatnich negocjacji wyjścia z UE, które wejdzie w życie 29 marca tego roku. Brexit nadchodzi?

Tomasz Burek

Menadżer ds. Rozwoju Produktu i Zakupów w GlobKurier.pl.  Posiada wieloletnie doświadczenie w branży kurierskiej. Specjalizuje się w logistyce międzynarodowej i zarządzaniu sprzedażą.


Parlament odrzucił porozumienie wynegocjowane przez premier. Warunki wyjścia Wielkiej Brytanii z UE stoją pod znakiem zapytania. Okres przejściowy i kształt  przyszłych stosunków z UE budzą wątpliwości. Nie mamy jeszcze pełnego obrazu co do skutków Brexitu i jego wpływu na politykę transportową i przemysł.

Czym właściwie jest Brexit?

Nazwa łączy w sobie dwa słowa “Britain” i “exit” („Wielka Brytania” i „wyjście”). Nazwa Brexit określa proceder wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, wraz z wszystkimi konsekwencjami i  zmianami prawnymi, które wpływają na relacje z innymi państwami w kwestii handlu, migracji, transportu czy bezpieczeństwa.

Wielka Brytania debatuje nad zaletami i wadami członkostwa w Unii Europejskiej niemal od samego początku. Ostatnie referendum nie jest pierwszym w tej sprawie. Referendum w  tej sprawie odbyło się już w 1975 roku, czyli 3 lata po tym jak Wielka Brytania wstąpiła do unii na mocy traktatu wraz z Danią i Irlandią.Gdy kryzys uchodźców spowodował, że migracja stała się tematem politycznych walki w całej Europie, Premier David Cameron obiecał referendum ogólnokrajowe w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej z myślą o rozstrzygnięciu kwestii raz na zawsze. W referendum z 23 czerwca 2016 r. 52% Brytyjczyków głosowało za Brexitem.


Referendum

 • Wynik głosowania 51,9% do 48,1%
 • Frekwencja w referendach wyniosła 71,8%
 • W głosowaniu udział wzięło ponad 30 milionów osób


Artykuł 50 traktatu lizbońskiego

Artykuł 50 jest jedynym mechanizmem prawnym umożliwiającym państwu członkowskiemu Unii Europejskiej (UE) odejście. Krótki akapit Traktatu z Lizbony, uzgodniony przez wszystkie państwa członkowskie UE w 2009 r., określa kroki, które musi przejść kraj, aby odstąpić od zobowiązań traktatowych. Kto może uruchomić artykuł 50?Jedynie rząd Wielkiej Brytanii może zdecydować o uruchomieniu artykułu 50., nie mogą tego zrobić inne państwa UE. Decyzję może podjąć sam premier, zgodnie z „królewskim przywilejem” lub w porozumieniu ze swoim gabinetem. Theresa May powiedziała, że ​​Parlament będzie miał możliwość debaty nad uruchomieniem art. 50 przed podjęciem decyzji. Jednakże podkreśliła, że ​​ostateczna decyzja dotyczy rządu Wielkiej Brytanii. Warunki opuszczenia UE są sprawą sporną między premier Theresą May a Parlamentem.

Czarny scenariusz “no deal”

Jeśli Wielkiej Brytanii i UE nie uda się osiągnąć porozumienia w sprawie wyjścia nie będzie zapowiadanego 21-miesięcznego okresu przejściowego. W konsekwencji konsumenci, przedsiębiorstwa i organy publiczne będą musiały niezwłocznie reagować na wszystkie zmiany wynikające z opuszczenia przez Królestwo struktur UE. Jakie konsekwencje niesie taki scenariusz?  Wielka Brytania powróci do zasad handlu Światowej Organizacji Handlu. Zagrożone zostaną kwestie celne. Podczas gdy Wielka Brytania nie byłaby już związana zasadami UE, musiałaby się zmierzyć z zewnętrznymi cłami. Przekroczenie granic Królestwa oznaczałoby stosowanie procedur tranzytu, podobnie jak w przypadku wymiany handlowej z Rosją, Ukrainą czy Turcją. Zgodnie z zasadami Światowej Organizacji Handlu (WTO) zasada traktowania według klauzuli największego uprzywilejowania (MFN) oznacza, że ​​dopóki nie zostanie zawarte preferencyjne porozumienie, ta sama stawka cła dla tego samego towaru musi zostać nałożona na wszystkich członków WTO na równi.

Brexit twardy dla wszystkich

W konsekwencji ceny towarów w sklepach dla Brytyjczyków mogą wzrosnąć, ponieważ firmy będą musiały pokryć koszty cła na towary importowane z UE. Niektóre produkty brytyjskie mogą zostać odrzucone przez państwa Unii Europejskiej, ponieważ mogą być wymagane nowe zezwolenia i certyfikaty. Wielu producentów deklaruje przeniesienie swoich działań do UE, aby uniknąć opóźnień w komponentach przekraczających granicę. Aby prowadzić działalność w zakresie frachtu w Unii Europejskiej, firmy z Wielkiej Brytanii będą potrzebowały zakładu (ang. permanent establishment) działającego w UE. W dniu Brexitu firmy transportowe i logistyczne, których zakładu znajduje się w Wielkiej Brytanii, nie będą mogły dostarczać towarów w obrębie UE. Najnowszym trendem jest przeniesienie do Polski oddziałów pomocniczych średnich i dużych firm brytyjskich, takich jak księgowość czy HR.


Najwięksi brytyjscy inwestorzy w Polsce to:   

 • Tesco Plc (handel detaliczny),
 • Imperial Tobacco, GlaxoSmithKline (farmaceutyki),
 • British Oxygen Corporation (gazy przemysłowe),
 • Aviva Plc (ubezpieczenie),
 • Bates Ltd (transport i magazynowanie),
 • Cadbury Schweppes (artykuły spożywcze) i
 • Shell Overseas Holdings Ltd. (produkty naftowe).

Twardy brexit – główne zagrożenia

 • wzrost stawek celnych
 • utrudnienia dla firm transportowych, ryzyko opóźnień na przejściach granicznych w przypadku zwiększenia kontroli paszportowej i celnej
 • ograniczenia na rynku pracy

W przypadku scenariusza “no deal” płynność transportu i wymiany towarów może zostać zachwiana. Bez umowy handlowej ruch lotniczy między Wielką Brytanią a UE nie będzie możliwy na dotychczasowych zasadach. Od 30 marca 2019 r. wszystkie przesyłki będą musiały podlegać odprawie celnej. Cło importowe i eksportowe oraz VAT będą musiały zostać zapłacone za cały ładunek. Z pewnością wpłynie to np. na cenę paliwa w Wielkiej Brytanii. Co więcej, wedle prognoz funt straci wiele ze swojej wartości, co może mieć poważne konsekwencje dla firm. The Independent przewiduje, że supermarkety będą nękane przez niedobory i puste półki, bo dostawa zapasów żywności zostanie zakłócona.

Czy Brexit wpłynie na stosunki Wielkiej Brytanii z krajami spoza UE w sektorze transportu?

Oprócz praw przewozowych wewnątrzunijnych, Wielka Brytania korzysta również z praw przewozowych wynegocjowanych na poziomie UE z krajami trzecimi. Najważniejszym z nich jest umowa otwarto-powietrzna UE-USA, która umożliwia przewoźnikom z UE i Stanów Zjednoczonych loty między punktami w UE i USA (oraz, w przypadku amerykańskich linii lotniczych, operowanie lotami wewnątrz UE, chociaż linie lotnicze UE nie mogą obsługiwać lotów wewnątrz USA). Nie przewiduje się aby Brexit wpłyną na stosunki Wielkiej Brytanii z krajami spoza UE w odniesieniu do sektora kolejowego. Wielka Brytania jest obecnie członkiem międzynarodowych organizacji kolejowych, takich jak Międzyrządowa Organizacja Międzynarodowego Przewozu Kolejami (OTIF) i prawdopodobnie tak pozostanie. Biorąc pod uwagę globalny charakter przemysłu okrętowego, Brexit nie powinien też mieć znaczącego wpływu na relacje Wielkiej Brytanii z krajami spoza UE w sektorze żeglugi.

Konsekwencje dla polskich przewoźników

Rosnący chaos powoduje, że najgorszy możliwy scenariusz – Brexit bez umowy – jest coraz bliższy, z ogromnymi potencjalnymi konsekwencjami dla sektora transportu i logistyki. Jak brak porozumienia wpłynie na relacje polskich przedsiębiorców z rynkiem brytyjskim?


Wielka Brytania to dla Polski drugi rynek zbytu dla eksportowanej żywności, stanowiąc 9% całego eksportu produktów rolno-spożywczych. Wartość z tej sprzedaży za rok 2017 szacuje się na 2,6 mln euro.*                                                                                                                                   

 *BGŻ BNP Paribas

Źródło: www.businnesinsider.pl 


Rodzimy przewoźnicy odnieśli niemały sukces na międzynarodowym rynku. Czy zamknięcie Wielkiej Brytanii na zewnętrznych przewoźników załamie dotychczasowe osiągnięcia polskich przedsiębiorców? Łączna wartość polskiego eksportu do Wielkiej Brytanii w 2014 r. Wyniosła 10,567 mln EUR, co stanowi równowartość około 2,5% PKB i jest prawie 2,5-krotnie większa od polskiego przywozu z Wielkiej Brytanii (4 360 mln EUR). Ta duża nadwyżka handlowa sprawia, że ​​Polska jest relatywnie bardziej zależna od eksportu do Wielkiej Brytanii niż importu towarów z Wysp.


Sprawdź, klasyfikację towarów:

https://www.gov.uk/guidance/finding-commodity-codes-for-imports-or-exports


W strukturze polskiego eksportu dominują maszyny, elektronika (stanowiące 29% całości), produkty rolne i spożywcze (16%) oraz sprzęt transportowy (14%) Te trzy kategorie wraz z produktami chemicznymi stanowią ponad 2/3 polskiego eksportu do Wielkiej Brytanii. Zakładając, że Wielka Brytania opuszcza jednolity rynek (i unię celną), a tym samym wraca do zasad WTO w zakresie handlu z UE najbardziej ucierpią takie sektory jak: rolnictwo oraz, w mniejszym stopniu, produkcja samochodów. Straty mogą wiązać się także z produktami o niskim poziomie przetworzenia (chemikalia, wyroby z tworzyw sztucznych, gumy oraz produkty z drewna i papieru). Wzrost kosztów importu po Brexicie będzie raczej znikomy i może dotyczyć przede wszystkim tradycyjnych produktów, takich jak artykuły spożywcze czy  tekstylia.


Każdego dnia do Wielkiej Brytanii wjeżdża 1200 polskich ciężarówek*

*Dane Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce

*www.e-logistyka.pl


Zmiany dotyczą przesyłek w obrębie przemysłu i sektora e-commerce, ale też każdej jednorazowej paczki wysyłanej do Wielkiej Brytanii. Jak podaje Polski Instytut Ekonomiczny, średnia stawka celna wzrośnie o średnio 8%. Nie jest to jednak wskaźnik jednakowy dla wszystkich, są bowiem branże w których wzrost oscylować będzie w granicy 20%.

Działasz na rynku brytyjskim?

Sprawdź, co możesz zrobić i jak uniknąć formalnych kłopotów. Oto kilka wskazówek:

 • Przygotuj szczegółowy przegląd bieżących działań związanych z importem i eksportem
 • Sprawdź czy alternatywni dostawcy lub rynki zbytu mogą pomóc w rozłożeniu ryzyka?
 • Przejrzyj wszystkie swoje kontrakty pod kątem specyfikacji produktów, gwarancji dostaw
 • Porozmawiaj z klientami, partnerami i interesariuszami o możliwych konsekwencjach. Czego oczekują i jakie są potencjalne problemy?
 • Podejmij kroki, aby zrównoważyć wahania kursów wymiany.
 • Zainwestuj w wiedzę i umiejętności swoich pracowników
 • Przeprowadź analizę scenariuszy, nawet w przypadku najbardziej nieprawdopodobnych scenariuszy, jakie możesz sobie wyobrazić. Jest to jedyny sposób, aby naprawdę zrozumieć potencjalne konsekwencje Brexitu bez umowy i wprowadzić środki w celu zminimalizowania wpływu.
 • Zadbaj o numer EORI (Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang.  Economic Operators’ Registration and Identification)
 • Korzystając z usług GlobKurier.pl uzyskasz pełne wsparcie przy nadchodzących zmianach


Wykorzystaj kod rabatowy i zaoszczędź na przesyłce​

Wpisując ten kod rabatowy otrzymasz 12% zniżki na przesyłki krajowe i międzynarodowe.

Kod przeznaczony dla indywidualnych użytkowników naszej platformy.

Dziel się wiedzą, rozwijaj i wysyłaj taniej z GlobKurier.pl