Import towarów z Chin. Problematyczne cło z Chin i podatek VAT

Współcześni konsumenci zmieniają rynek i wyznaczają nowe trendy. Transgraniczne zakupy stają się coraz popularniejsze, a paczki z Chin napływają masowo do Europy. Spirala napędza się, gdyż wciąż jesteśmy kuszeni opowieściami znajomych o łupach z chińskich sklepów internetowych. Czy faktycznie jest tak tanio? To temat do indywidualnej oceny, jednak faktem jest, że w kalkulacji kosztów zamówienia większość z nas nie bierze pod uwagę wszystkich czynników. Sugerujemy się wyłącznie atrakcyjną ceną dostępną w witrynie. Zapominamy, że w niektórych przypadkach do zakupów trzeba będzie doliczyć opłaty celno-podatkowe. Co powinien wiedzieć klient popularnego Aliexpress, a co importer fakturujący przesyłkę? Import z Chin, cło z Chin

Cło z Chin dla osób fizycznych

Łatwy dostęp do sieci, mobilność i platformy, które pozwalają na zakup importowanych towarów z poziomu smartfona bardzo upowszechniły zakupy w Chinach. Ten proces może być obsłużony praktycznie przez każdego, dlatego z bogatej oferty azjatyckiego rynku chętnie korzystają także osoby fizyczne. Czym różnią się prywatne zakupy od tych fakturowanych na przedsiębiorstwa? O jakich niuansach importowania towaru z Chin powinien wiedzieć indywidualny konsument? Poniżej kilka cennych informacji dotyczących przesyłek (paczek) zakupionych w chińskich sklepach.

Sprawdź nasze ceny przesyłek do Chin na: Paczki i przesyłki do Chin

Celnicy na celowniku

Warto pamiętać, że każda paczka z Chin trafi do oddziału celnego i zostanie sprawdzona pod względem zawartości. To funkcjonariusz celny zdecyduje czy adresat zapłaci cło i podatek VAT, czy też nie. W przypadku  zatrzymania przesyłki przez urząd celno-skarbowy informacje zostaną przekazane listem poleconym. Tutaj rozpoczyna się cały proces w którym mamy 20 dni na odpowiedź i kontakt z urzędem (20 dni liczone od daty otrzymania listu). W pierwszym kroku zazwyczaj trzeba przesłać print screen (zrzut ekranu) z aukcji, na której został zakupiony towar oraz dostarczyć potwierdzenie zapłaty.

Jeśli weryfikacja przebiegnie pomyślnie, paczka zostanie wydana listonoszowi, który zostaje poinstruowany o skutkach odprawy celnej. Dostarczając paczkę na miejsce listonosz zażąda uiszczenia opłaty podatku VAT i wszystkich dodatkowych należności naliczonych przez pocztę. W świetle obowiązujących regulacji prawnych także osoba fizyczna, która otrzymuje prywatną przesyłkę z kraju trzeciego, automatycznie staje się  podatnikiem z tytułu importu towarów. Jeśli przesyłka jest doręczana za pośrednictwem Poczty Polskiej, to podatek, wraz z innymi należnościami, pobierany bezpośrednio przez pocztę.

Zmiany w przepisach po 1.07.2021r – pakiet VAT e-commerce w przepisach unijnych

Zmiany w przepisach na szczeblu unijnym (we wszystkich krajach członkowskich) regulują następujące akty prawne, które obowiązują od 1 lipca 2021 r.:

 • dyrektywa Rady (UE) 2017/2455 zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE i dyrektywę 2009/132/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość (Dz. Urz. UE L 348 z 29.12.2017, str. 7),
 • rozporządzenie Rady (UE) 2017/2454 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 904/2010 w sprawie współpracy administracyjnej i zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej Dz. Urz. UE L 348 z 29.12.2017, str. 1),
 • rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2017/2459 zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 348 z 29.12.2017, str. 1).
 • dyrektywa Rady (UE) 2019/1995 zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do przepisów dotyczących sprzedaży towarów na odległość i niektórych krajowych dostaw towarów (Dz. Urz. UE L 310 z 2.12.2019, str. 1),
 • rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2019/2026 zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do dostaw towarów lub świadczenia usług ułatwianych przez interfejsy elektroniczne oraz specjalnych procedur dla podatników świadczących usługi na rzecz osób niebędących podatnikami, dokonujących sprzedaży towarów na odległość oraz niektóre krajowe dostawy towarów (Dz. Urz. UE L 313
  z 4.12.2019, str. 1),.
 • rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/194 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (UE) nr 904/2010 w odniesieniu do procedur szczególnych dla podatników, którzy świadczą usługi na rzecz osób niebędących podatnikami, prowadzą sprzedaż towarów na odległość i dokonują niektórych krajowych dostaw towarów Dz. Urz. UE L 40 z 13.02.2020, s. 114).

Celem wprowadzanych zmian jest uszczelnienie Vat-u w sektorze handlu elektronicznego oraz importu małych paczek/przesyłek do EU.

Co uległo zmianie po 1.07.2021r.?

W zakresie pakietu e-commerce zmiany obejmują m.in.:

 • likwidację w całej UE zwolnienia z VAT od importu tzw. małych przesyłek o wartości do 22 euro.
 • Znaczne rozszerzenie zakresu transakcji B2C, które dla celów VAT mogą zostać rozliczone za pomocą uproszczonej procedury One Stop Shop.
 • Nałożenie obowiązku poboru i zapłaty VAT na podatników co ułatwi, poprzez użycie interfejsu elektronicznego (np. internetowa platforma handlowa, portalu, itp.), dokonanie na terytorium UE:
  – sprzedaży towarów importowanych z państw trzecich w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro, a także
  – dostawy towarów na rzecz konsumentów.

Jedną z najważniejszych korzyści wynikających z implementacji pakietu e-commerce jest wzrost konkurencyjności unijnych przedsiębiorców w obszarze e-commerce, w stosunku do podmiotów z krajów trzecich. Zmniejszą się również koszty realizacji obowiązków VAT związanych z transakcjami transgranicznymi B2C.

Zakupy z Chin – podatek i cło płaci importer

Wysokości opłat celnych regulowane są przez Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1186/2009 z 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych. Rozporządzenie określa, że z opłat celnych zwolnione są towary o niewielkiej wartości. Za cło nie zapłacimy przy przesyłkach o wartości nie przekraczającej 150 euro (czyli około 640 zł). Są jednak pewne obostrzenia. Polityka zniesienia cła dla towarów importowanych z Chin nie jest stosowana względem produktów takich jak: wyroby tytoniowe, wyroby alkoholowe, wody toaletowe i perfumy.

Co ważne, zakupy z Chin nie zawsze muszą być obciążone podatkiem VAT, dla przesyłek, których wartość (liczona w złotówkach) nie przekracza równowartości 22 Euro, podatek nie będzie doliczony.

Cło z Chin – opłaty

 • towary do 22 EUR są zwolnione z opłat – w tym z cła i podatku VAT pod warunkiem, że otrzymana paczka została wysłana do nas bez jej zamówienia
 • towary od 22 EUR do 150 EUR – za takie przesyłki trzeba zapłacić podatek VAT i opłaty celne;
 • towary od 150 EUR wzwyż – tego typu paczki wymagają uiszczenia opłat celnych, cła

Niektóre przedmioty są całkowicie wolne od cła. Do tego rodzaju towarów zalicza się np. laptopy lub komputery. Również dla popularnych telefonów, dronów czy smartwatchów importowanych z Chin cło wynosi 0%.  W takich przypadkach zapłacimy wyłącznie podatek VAT 23%. Wedle szacunków aż 33% towarów importowanych z Chin to właśnie elektronika.

Stawki cła naliczane na poszczególne towary są różne. Możemy wyliczyć jaka kwota cła zostanie naliczona na konkretny towar  korzystając z kalkulatora udostępnionego na platformie Krajowej Administracji Skarbowej.

Kalkulator cło z ChinŹródło: Kalkulator taryfowy

Przykładowe stawki celne: 

 • Zabawki z tworzyw sztucznych – 4,7%
 • Bluzki i koszule damskie z dzianin – 12%
 • Sztuczne futra – 3,2%
 • Smoczki, butelki dla niemowląt 6,5%
 • maszyny: wiertarki, frezarki – 2,7%

Import towarów z Chin okiem przedsiębiorcy

Według analityków platformy PayU do 2020 roku ⅓ światowego rynku e-commerce będzie transgraniczna. Import towarów z Chin niezaprzeczalnie rzutuje na kształt współczesnego handlu i to nie tylko tego online. Wbrew pozorom zalew rynku chińskimi towarami może być okazją dla polskich przedsiębiorców. Przed decyzją o skorzystaniu z oferty azjatyckiego rynku, warto jednak prześledzić wszystkie obciążenia nakładane na proces importu towaru z Chin.

Odprawa celna a faktura handlowa

W przypadku przedsiębiorstw, które importują różne towary z Chin podstawą do dokonania odprawy celnej importowej jest przedłożenie faktury handlowej. Dokument musi zawierać następujące informacje:

 • warunki dostawy wg INCOTERMS*,
 • kraj pochodzenia,
 • waga brutto, netto,
 • łączną ilość opakowań.

*INCOTERMS – Międzynarodowe Reguły Handlu. Reguły Incoterms są akceptowane przez rządy, władze prawne i praktyków na całym świecie w celu interpretacji najczęściej używanych terminów w handlu międzynarodowym. Mają one na celu zmniejszenie lub usunięcie całkowicie niepewności wynikających z różnej interpretacji przepisów w różnych krajach. Incoterms informują o umowach sprzedaży określających odpowiednie zobowiązania, koszty i ryzyko związane z dostawą towarów od sprzedającego do kupującego, ale same nie zawierają umowy, nie określają ceny, warunków walutowych lub kredytowych.

W oparciu o fakturę handlową, list pakunkowy, a także inne dokumenty wymagane przepisami prawa (pozwolenia, oświadczenie sanepidu, dozór techniczny itp.) przygotowywane jest zgłoszenie celne.

Na wysokość należności celno-podatkowych mają wpływ różne czynniki:

 • rodzaj towaru,
 • kodu taryfy celnej,
 • koszty transportu poniesione przez importera w Polsce (które dolicza się do podstawy cła oraz podatku VAT)
 • koszty załadunkowe/rozładunkowe w porcie
 • koszty wystawienia dokumentów

Wykaz kosztów mających wpływ na wartość celną towaru można znaleźć w instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych na stronie Ministerstwa Finansów. Urząd celny w przypadku weryfikacji, zawsze może zażądać od importera dokumentów potwierdzających faktycznie zapłaconą cenę za przesyłany towar.

Kod taryfy celnej

O stawce cła decyduje kod taryfy celnej w sposób jednoznaczny charakteryzujący dany towar. Kody towarów są wymagane do klasyfikacji i uszeregowania towarów, co pozwala skompletować deklaracje i inne dokumenty. To także jasna informacja dla importera czy zostanie nałożony jakikolwiek dodatkowy obowiązek, czy podatek  VAT będzie musiał zostać opłacony, czy względem tej konkretnej przesyłki istnieją jakieś ulgi celne.

Na Platformie PUESC można podejrzeć taryfę celną ISZTAR4 oraz skorzystać z kalkulatora do wyliczenia należności celnych.

Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej: puesc.gov.pl

WIT

Warto pamiętać, że Urząd Celny ma prawo dokonać weryfikacji zgłoszenia nawet do 5 lat wstecz. Aby spać spokojnie warto zastanowić się wcześniej nad uzyskaniem dokumentu WIT (Wiążącej Informacji Taryfowej). O WIT można wnioskować osobiście w urzędzie lub drogą listowną. To pozwoli rozwiać wątpliwości co do klasyfikacji taryfowej danego towaru. Jeśli  uzyskamy taką informację od Urzędu celno-skarbowego, daje nam to gwarancję, że kod taryfy celnej na dany produkt jest prawidłowy  i że prawidłowo zapłaciliśmy związane z tym stawki cła i podatku VAT. WIT jest ważny przez 3 lata i jest znaczącą ochroną dla importera. O WIT warto starać się jak najwcześniej. Wiążąca informacja taryfowa wydawana jest w możliwie krótkim terminie, maksymalnie w ciągu 120 dni od daty przyjęcia wniosku, tj. od chwili, w której Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie stwierdził,  że wniosek zawiera wszelkie informacje, które są niezbędne do wydania decyzji.

Czy wiesz, że…

 • W przypadku importu towarów akcyzowych (perfumy, kosmetyki) oprócz cła, VAT-u musimy zapłacić także podatek akcyzowy.
 • W przypadku sprowadzania maszyn czy urządzeń w momencie odprawy celnej dodatkowo trzeba przedłożyć deklarację /certyfikat  zgodności CE producenta.

PACZKA DO CHIN

Elektroniczne komunikaty zwrotne

Zgłoszenie celne jest wysyłane elektronicznie do systemu celnego AIS. Wszelkie komunikaty zwrotne z urzędu, takie jak powiadomienia o:

 • długu celnym, rewizji, dostarczeniu określonych dokumentów zakończeniu odprawy. Otrzymywane są również drogą elektroniczną.

Import z Chin a numer EORI

W przypadku gdy importer po raz pierwszy dokonuje odprawy celnej z kraju trzeciego musi postarać się o numer EORI. Wszelkie informacje o tym jak uzyskać numer EORI znajduje się na platformie PUESC. Bez tego numeru nie jest możliwe dokonanie odprawy importowej, a także eksportowej. W przypadku braku numeru lub poprawnie skompletowanych dokumentów towar nie zostanie odprawiony. W momencie przyjazdu samochodu do Urzędu Celnego z naszą przesyłką towar nie zostanie automatycznie odesłany, będzie natomiast przechowywany w magazynie czasowego składowania maksymalnie 90 dni.

Agencja celna, łatwiejsze zakupy w Chinach

Jak widzimy scenariusz możliwych komplikacji jest bardzo rozbudowany. Import towarów z Chin może być opłacalnym, ale też bardzo uciążliwym procesem. Kwestie odprawy towarów warto powierzyć  agencji celnej, aby zaoszczędzić czas i zminimalizować stres związany z całą procedurą. W tym celu należy skontaktować się odpowiednio wcześniej z daną agencją celną i udzielić  jej pełnomocnictwa reprezentacji przed urzędem celno-skarbowym. Upoważnienie w oryginale podpisywane jest przez osobę bądź osoby wskazane w rejestrze KRS bądź wpisie do ewidencji gospodarczej jako podmioty reprezentujące firmę. Agencja celna musi dokonać na platformie usług elektronicznych PUESC powiązania reprezentacji  z importerem, aby móc dokonywać zgłoszeń w systemie celnym AIS (import) czy AES (eksport).

Co z eksportem?

Mniej “zachodu” dotyczy odprawy eksportowej, w której nie mamy do zapłaty należności wywozowych. W tym przypadku będzie również potrzebna będzie faktura handlowa z listem pakunkowym wraz z informacjami, o których pisałem wcześniej, dodatkowo powiązanie firmy w PDR na platformie PUESC. Jeśli przesyłka opuścili terytorium Unii Europejskiej agencja celna oraz eksporter otrzymują komunikat elektroniczny  IE599. To dla firm bardzo ważny komunikat, który pozwala odliczyć podatek VAT.

Rosnąca skala to większe kontrole

Jak wynika z analizy danych COMTRADE ONZ dotyczącej handlu międzynarodowego polski import z Chin w 2017 r. sięgnął 26,47 mld USD.  Dla porównania, w przypadku Chin Polska jest 25. miejscem docelowym eksportu na świecie (co stanowi 0,92% całkowitej wartości eksportu tego kraju). Wymiany handlowe pomiędzy krajami z pewnością będą kontynuowane. Wraz z rosnącą skalą  możemy być pewni jednego – przesyłki będą coraz wnikliwiej kontrolowane. Warto zgłębiać wszelkie tajniki związane z importem towarów z Chin, tak aby nie narazić się na dodatkowe koszty. Lekceważąc pewne obostrzenia możemy narazić się na naprawdę surowe kary ze strony fiskusa.


Jacek Derda

Zewnętrzny ekspert ds. handlu międzynarodowego


Wykorzystaj kod rabatowy i zaoszczędź na przesyłce​

Wpisując ten kod rabatowy otrzymasz 7% zniżki na przesyłki krajowe i międzynarodowe. Kod przeznaczony dla indywidualnych użytkowników naszej platformy. Dziel się wiedzą, rozwijaj i wysyłaj taniej z GlobKurier.pl