Specjalne procedury celne w transporcie międzynarodowym

Poza podstawowymi procedurami celnymi, jak eksport, import czy tranzyt, przedsiębiorcy mogą spotkać specjalne procedury celne. Należą do nich: odprawa czasowa, uszlachetnienie czynne, bierne oraz składowanie. Na czym one polegają i jakie zasady są z nimi związane?

procedury specjalne

Odprawa czasowa

Tego typu procedury celne specjalne mają zastosowanie, gdy planujemy wywóz towarów poza UE na kongresy, targi wystawiennicze i inne tego typu imprezy. Ma tutaj zastosowanie konwencja odprawy czasowej sporządzona w Stambule 26.06.1990r. wraz z załącznikiem A. Określa ona dokumenty niezbędne do dokonania odprawy czasowej np.: karnet ATA.

Przykład:

Chcemy wywieźć z Polski do Turcji maszyny wystawowe na targi. Aby zatem nie płacić przy powrocie należności celno-podatkowych, powinniśmy wysłać maszyny na karnecie ATA. Jest to specjalny dokument celny wydawany przez Krajową Izbę Gospodarczą.

Konwencja ATA określa kategorie towarów, które można przewozić z zastosowaniem karnetu ATA. Są to:

 • próbki i wzory handlowe wywożone za granicę w celach:
  • akwizycji,
  • rozpoznania rynku,
  • zademonstrowania wzorów przed zawarciem kontraktu handlowego,
 • towary przeznaczone na targi i wystawy:
  • wszelkiego rodzaju eksponaty,
  • obudowy stoisk,
  • wystrój stoisk itp.,
 • wyposażenie zawodowe:
  • sprzęt filmowy i telewizyjny,
  • rekwizyty teatralne,
  • instrumenty muzyczne,
  • sprzęt sportowy,
  • aparatura badawcza,
  • narzędzia itp.

Karnet ATA jest ważny 12 miesięcy od daty wystawienia. Oznacza to że w tym czasie musisz wywieźć a następnie przywieźć do kraju transportowany towar.

Użytkownik towaru nie musi wypełniać deklaracji celnych, czy też składać depozytów na przekraczanych granicach. Ładunek wpisany w karnet musi mieć możliwość identyfikacji. Umożliwi to urzędnikowi stwierdzenie, że jest on tym samym, który wyjeżdżał z kraju. Innym rodzajem odprawy czasowej jest odprawa ustna na granicy np. samochodu, którym podróżujemy poza granice państw UE. Odprawę czasową można zastąpić inną procedurą np. dopuszczeniem do obrotu.

Uszlachetnienie bierne

Jest to następna procedura specjalna, którą można zastosować w przypadku towarów wywożonych poza UE w celach naprawy, obróbki czy montażu.

Przykład:

Kupujemy nowy telefon komórkowy z USA, który po pewnym czasie się zepsuł, ale obowiązuje na niego gwarancja. Wysyłając go do naprawy bezpłatnej w ramach gwarancji musimy zastosować procedurę specjalną – uszlachetnienie bierne. Wtedy przy powrocie nie zapłacimy należności celno-podatkowych – konieczne jest jednak odpowiednie udokumentowanie naprawy bezpłatnej.

W przypadku naprawy płatnej (pozagwarancyjnej) w momencie powrotu naprawionego telefonu zapłacisz należność celno-podatkową od faktury za usługę naprawy telefonu.

Aby zatem skorzystać z tej specjalnej procedury celnej, wystarczy zgłosić towar do wywozu – wtedy dokument SAD jest wnioskiem.

W pewnych przypadkach nie można stosować uszlachetnianie biernego. Są to towary, które:

 • przy wywozie wiążą się ze zwrotem lub umorzeniem należności celnych przywozowych,
 • które przed wywozem zostały dopuszczone do obrotu z zastosowaniem zwolnienia z cła lub obniżonej stawki celnej ze względu na ich końcowe przeznaczenie, tak długo jak cele tego końcowego przeznaczenia nie zostały osiągnięte, chyba że towary te muszą zostać poddane naprawie,
 • przy wywozie wiążą się z udzieleniem refundacji wywozowych.

W przypadku gdy celem procedury uszlachetniania biernego jest naprawa, towary czasowo wywożone muszą być zdatne do naprawy. Z kolei samej procedury nie można wykorzystać do podniesienia wydajności technicznej towarów.

Chcesz sprawdzić, jak tanio zwrócić zakupiony towar do sklepu za granicę? Niezbędne informacje znajdziesz tutaj: https://www.globkurier.pl/porady/jak-tanio-wyslac-przesylke-paczkowa-za-granice/

Uszlachetnienie czynne

W tym przypadku z kolei można przywozić czasowo na terytorium UE (obszar celny Unii) towary nieunijne oraz poddawać je procesom przetwarzania (np. montażu, obróbki, naprawy). Za takie towary nie trzeba płacić należności celnych przywozowych czy innych.

Przykład:

Sprowadzamy z spoza UE materiał do Polski. Tutaj szyjemy z niego marynarki i spodnie a następnie wysyłamy do klienta od którego materiał otrzymaliśmy.

Jeśli planujemy skorzystanie z takiej procedury celnej specjalnej, należy odpowiednio wcześnie złożyć wniosek o pozwolenie. Urząd na wydanie pozwolenia ma odpowiednio 120 dni od daty złożenia wniosku, jeśli pozwolenie obejmuje więcej niż jedno państwo członkowskie oraz 30 dni, gdy pozwolenie obejmuje jedno państwo członkowskie. Na tym nie koniec. Procedurę taką trzeba zamknąć w terminie podanym w pozwoleniu. Procedurę uszlachetniania czynnego można zamknąć na przykład poprzez wyprowadzenie poza obszar celny Unii (powrotny wywóz) towarów nią objętych lub produktów przetworzonych, albo poprzez objęcie ich kolejną procedurą celną (na przykład dopuszczenie do obrotu).

Korzystając z uszlachetniania czynnego musimy się z niego rozliczyć. Mamy na to 30 dni od upływu terminu zamknięcia procedury. Polega to na przekazaniu do wskazanego w pozwoleniu kontrolnego urzędu celnego tzw. rozliczenia zamknięcia. Na wniosek, urząd może przedłużyć ten termin do 60 dni. Warto również pamiętać, że stosowanie tej procedury nakłada na korzystającego z niej prowadzenia stosownej ewidencji.

W ramach Unijnego Kodeksu Celnego, procedury przetwarzania pod kontrolą celną oraz uszlachetniania czynnego zostały połączone w jedną procedurę w systemie zawieszeń – procedurę uszlachetniania czynnego.

procedury specjalne

Specjalne procedury celne – składowanie

Instytucja składu celnego umożliwia zawieszenie płatności cła i podatków w odniesieniu do towarów nieunijnych, przeznaczonych do dopuszczenia do obrotu na obszarze celnym Unii Europejskiej. Towary nieunijne objęte procedurą składowania celnego nie podlegają należnościom celnym przywozowym ani środkom polityki handlowej. Jeśli chodzi o te specjalne procedury celne, do dyspozycji mamy kilka rodzajów składów celnych.

Publiczne składy celne – mają charakter usługowy i może z nich korzystać każda osoba w celu składowania towarów. Towary są tutaj składowane na podstawie umowy zawartej między osobą uprawnioną do korzystania z procedury a prowadzącym skład celny. Umowę zawiera się zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. W takim miejscu są składowane również towary prowadzącego skład celny.
Publiczne składy celne możemy podzielić na:

 • skład celny typu I – odpowiedzialność, o której mowa w art. 242 ust. 1 UKC, spoczywa na posiadaczu pozwolenia i osobie uprawnionej do korzystania z procedury,
 • skład celny typu II – odpowiedzialność, o której mowa w art. 242 ust. 2 UKC, spoczywa na osobie uprawnionej do korzystania z procedury,
 • skład celny typu III – oznacza publiczny skład celny prowadzony przez organy celne (ten typ składów celnych nie funkcjonuje w Polsce).

Prywatne składy celne – to składy celne przeznaczone do składowania towarów tylko przez prowadzącego skład celny1.

Towary objęte procedurą składowania celnego można poddać zwyczajowym czynnościom mającym na celu zachowanie tych towarów w stanie niezmienionym, poprawę ich wyglądu, jakości handlowej lub przygotowanie ich do dystrybucji lub odsprzedaży. Również w tym wypadku aby prowadzić skład celny należy uzyskać stosowne pozwolenie oraz złożyć zabezpieczenie należności celno-podatkowych w postaci depozytu lub gwarancji bankowych. Składowanie towarów jest bezterminowe.

Przykład:

Sprowadzamy towary z państwa trzeciego spoza EU  i składamy je w składzie celnym wcześniej podpisując odpowiednia umowę z prowadzącym skład. Nie mając odpowiednich środków na zapłacenie należności celno-podatkowych od całości towaru możemy wyprowadzić ze składu jego część, partię a resztę dalej możemy składować.

Procedura końcowego przeznaczenia

Należy ona do jednej z kategorii procedur specjalnych, zwanej „szczególnym przeznaczeniem”.  W ramach tej procedury towary dopuszcza się do obrotu bez cła lub z zastosowaniem obniżonej stawki celnej ze względu na ich szczególne przeznaczenie.

specjalne procedury celneTowary pozostają pod dozorem celnym przez czas konieczny, aby organ celny upewnił się, że towary otrzymały końcowe przeznaczenie.

specjalne procedury celneObjęcie towarów procedurą dopuszczenia do obrotu z końcowym przeznaczeniem wymaga uzyskania pozwolenia.

Jeśli towary nie zostaną wykorzystane w czasie i w sposób określony w pozwoleniu należy uiścić należności celne.

specjalne procedury celneKońcowe przeznaczenie jest stosowane w zakresie uprzywilejowanego traktowania.

Przykłady towarów, uważanych za przeznaczone dla określonego przeznaczenia końcowego:

 • towary przeznaczone do niektórych typów samolotów do celów ich budowy, serwisu, konwersji lub wyposażenia – w przypadku, gdy powyższy samolot jest przekazywany stronie trzeciej lub jest ponownie postawiony do dyspozycji swojego właściciela po dokonaniu serwisu, naprawy lub konwersji,
 • samoloty cywilne – po dokonaniu ich rejestracji w publicznej ewidencji przeznaczonej do powyższych celów,
 • części pojazdów mechanicznych używanych do montażu – w momencie, gdy montaż pojazdu został zakończony, a pojazd ten został przekazany innej osobie,
 • towary przeznaczone dla pewnych klas statków lub platform wiertniczych lub produkcyjnych w celu budowy, naprawy, serwisu, konwersji, zamontowania lub wyposażenia – w momencie, gdy powyższy statek lub platforma zostały przekazane stronie trzeciej, lub są ponownie postawione do dyspozycji swojego właściciela po dokonaniu serwisu, naprawy lub konwersji,
 • towary dostarczone bezpośrednio na pokład statków do celów wyposażenia statku – w momencie ich dostawy.

Pozwolenie na korzystanie z końcowego przeznaczenia wydawane jest przez właściwy organ celny na wniosek osoby ubiegającej się o takie pozwolenie.

W celu szczegółowych informacji należy skontaktować się z urzędem celno-skarbowym z wydziałem zajmującym się przedsiębiorcami lub informacją celną.

1.https://www.podatki.gov.pl/media/5097/sk%C5%82ad-celny-materia%C5%82-informacyjny-dla-przedsi%C4%99biorc%C3%B3w.pdf

specjalne procedury celne

GlobKurier.pl

Lubimy dzielić się wiedzą, a mamy jej dość sporo, ponieważ zapewniamy kompleksową obsługę rynku KEP i TSL. Realizujemy wysyłki do 192 krajów na świecie. Współpracujemy z ponad 50 firmami kurierskimi i transportowymi. Dysponujemy własną siecią ponad 1000 punktów paczkowych Click&Collect w Polsce GlobBox.net.


Wykorzystaj kod rabatowy i zaoszczędź na przesyłce​

Wpisując ten kod rabatowy otrzymasz 7% zniżki na przesyłki krajowe i międzynarodowe. Kod przeznaczony dla indywidualnych użytkowników naszej platformy. Dziel się wiedzą, rozwijaj i wysyłaj taniej z GlobKurier.pl