Nowe zasady pakowania Fit to Travel FedEx

W ostatnim czasie firma kurierska FedEx wprowadziła nowe zasady dotyczące pakowania przesyłek – Fit to Travel. Jednak to nie jedyne zmiany, jakie zaczęły obowiązywać od 1 listopada 2020 roku. FedEx zdecydował się również wprowadzić opłaty za przesyłki niestandardowe oraz zmienić zasady dotyczące wysyłki opon. Jeśli regularnie korzystasz z usług kuriera FedEx, zapoznaj się z wprowadzonymi zmianami. Dzięki temu unikniesz dopłat oraz problemów z doręczeniem przesyłki. 

Fit to Travel - FedEx - pakowanie paczki

Pakowanie przesyłek zgodnie z zasadami Fit to Travel

Fit to Travel to wprowadzone niedawno rozwiązanie, które ma na celu polepszyć jakość świadczonych usług oraz zwiększyć bezpieczeństwo kurierów, oraz pracowników magazynów i sortowni. Inaczej mówiąc, Fit to Travel to nowe zasady dotyczące prawidłowego pakowania paczek nadawanych firmą FedEx. Nowe rozporządzenia wejdą w życie 15 listopada 2020 roku. Od tego momentu kurier będzie miał prawo odmówić przyjęcia przesyłki, która nie będzie spełniała wymagań Fit to Travel. W przypadku nieprawidłowo zapakowanej przesyłki, kurier może zasugerować nadawcy przepakowanie paczki. Jeśli jednak z jakiegoś powodu przesyłka zapakowania niezgodnie z zasadami Fit to Travel zostanie przyjęta przez kuriera, oddział nadający zatrzyma ją w magazynie. Wówczas klient może się spodziewać kontaktu ze strony FedEx z propozycją alternatywnego rozwiązania – odbioru własnego i przepakowania lub skorzystania z usług specjalnych, co jednak może wiązać się z dodatkowymi opłatami.

Jak zapakować paczkę zgodnie z zasadami Fit to Travel?

Zasady pakowania Fit to Travel dotyczą zarówno przesyłek paczkowych oraz paletowych. Każda przesyłka musi być zapakowana w wytrzymałe opakowanie, odpowiednie do jej rozmiarów i wagi w taki sposób, aby w transporcie nie stwarzała zagrożenia dla innych przesyłek oraz dla bezpieczeństwa pracowników i kurierów FedEx. Ważne jest również, aby przesyłka posiadała odpowiednie oznaczenia, prawidłowo uzupełniony list przewozowy naklejony w widocznym miejscu. Wnętrze paczki powinno być wypełnione materiałem amortyzującym, który zapobiega przemieszczaniu się transportowanych towarów wewnątrz opakowania.

źródło: https://www.fedex.com/content/dam/fedex/eu-europe/resources/PL_PL_2020_4_web_pdf_NA_Packing_Instructions_marketing.pdf

Jakie przesyłki są niezgodne z zasadami Fit to Travel

Przesyłki zapakowane niezgodnie z procedurami określa się mianem Unit to Travel. Aby paczka była zakwalifikowana jako Unit to Travel wystarczy, że spełnia jedno z poniższych wymagań:

 • Przesyłka niezapakowana – to przesyłka, która nie posiada opakowania zewnętrznego lub jest zabezpieczona wyłącznie folią
  stretch. Wyjątek stanowią opony, skrzynie i walizki przemysłowe;
 • Przesyłka niewłaściwie opakowana – to przesyłka, której opakowanie zewnętrzne nie jest dostosowane do zawartości, nie stanowi jednolitej całości lub jest niskiej jakości. Opakowaniami wykluczonymi z transportu są pudełka po butach oraz pudełka prezentowe;
 • Przesyłka niespaletyzowana powyżej 70 kg – to przesyłka, której elementy ważące powyżej 70 kg nie są umieszczone na palecie;
 • Przesyłka niezabezpieczona – to przesyłka przewożona na palecie, której elementy nie są odpowiednio zabezpieczone pasami do bindowania, nie są owinięte folią stretch lub nie są stabilnie przymocowane do palety;
 • Przesyłka z ostrymi krawędziami – to przesyłka, która zawiera niezapakowane i niezabezpieczone elementy lub ostre krawędzie wystające poza opakowanie przesyłki;
 • Przesyłka ponadgabarytowa – to przesyłka transportowana na palecie, której zawartość wystaje poza obrys palety lub nie może być przewożona za pomocą wózka widłowego.

Nowe definicje przesyłek standardowych i niestandardowych

Zmiany związane z zasadami pakowania przesyłek to nie jedyne nowości, które wprowadziła firma FedEx. Firma zaktualizowała definicję paczki i palety niestandardowej oraz palety standardowej.

Dla przypomnienia, przesyłka paczkowa standardowa to elementy w kartonowych kopertach, foliopakach, tubach
o trójkątnym przekroju lub pojedynczy element w kształcie prostopadłościanu, która jednocześnie spełnia wszystkie poniższe kryteria:

 • najdłuższa krawędź nie przekracza 150 cm,
 • żadna z pozostałych krawędzi nie jest dłuższa niż 70 cm,
 • suma dwóch najdłuższych krawędzi jest mniejsza niż 180 cm,
 • podstawą jest zawsze bok o największej powierzchni,
 • opakowanie nie może utrudniać lub uniemożliwiać przemieszczania przesyłki na gładkich, płaskich powierzchniach.

Definicja paczki niestandardowej – to taka, której rozmiar (gabaryt) przekracza parametry przewidziane dla paczki standardowej, lub która spełnia jedno z poniższych kryteriów:

 • ma przesunięty środek ciężkości lub może się łatwo przewrócić.,
 • nie jest prostopadłościanem lub ma nieregularny kształt uniemożliwiający stabilne ułożenie na płaskiej powierzchni,
 • najdłuższy bok nie jest podstawą paczki zgodnie z etykietą kierunkową,
 • składa się z dwóch lub kilku odrębnych części połączonych w jedną całość np. za pomocą folii stretch, taśmy, kleju,
 • nie może być sortowana za pomocą sortera mechanicznego ze względu na jej rozmiar, nieregularny kształt, delikatną zawartość
  lub zabezpieczenie taśmą do bindowania.

Palety niestandardowe — to takie, których wymiary przekraczają parametry przewidziane dla palety standardowej. Rozmiar palety niestandardowej nie powinien przekroczyć wymiarów 140 cm (długość), 100 cm (szerokość), 180 cm (wysokość wraz z podstawą). Za niestandardowe uznaje się również palety, które są niepiętrowalne. Niepiętrowalne palety, to takie, które nie mają płaskiej i wytrzymałej górnej powierzchni umożliwiającej ustawienie na niej innych przesyłek lub palet i które nie mogą być w sposób bezpieczny piętrowane.

Dopłaty za przesyłki niestandardowe

Firma FedEx zdecydowała się na wprowadzenie tymczasowej opłaty do przesyłek niestandardowych. Opłata jest naliczana od 1 listopada 2020 r. do 8 stycznia 2021 r. Przed wprowadzeniem tymczasowej opłaty za przesyłki niestandardowe FedEx cena wynosiła 100% ceny usługi podstawowej. Od 1 listopada ta wartość zmieniała się do 200% ceny usługi podstawowej za każdy niestandardowy element.

Nowe zasady wysyłki opon w okresie szczytu paczkowego

Ostatnią ważną zmianą wprowadzoną przez firmę FedEx jest zmiana zasad związanych z wysyłką opon. W związku z nadchodzącym szczytem paczkowym, czyli okresem intensyfikacji pracy firm kurierskich FedEx zadecydował, że przesyłki zawierające opony, które nie będą zapakowane w karton, nie zostaną przyjęte do transportu. Dotyczy to przesyłek krajowych. Co więcej, jeśli kurier trafi na nieodpowiednio przygotowane opony, których nie będzie mógł przyjąć do transportu, nadawca zostanie obciążony kosztami za pusty przejazd.


Damian Musiał

Product Specialist w Globkurier.pl. Zajmuje się wprowadzaniem nowych produktów do oferty oraz aktualizacją bieżących usług.


Wykorzystaj kod rabatowy i zaoszczędź na przesyłce​

Wpisując ten kod rabatowy otrzymasz 7% zniżki na przesyłki krajowe i międzynarodowe. Kod przeznaczony dla indywidualnych użytkowników naszej platformy. Dziel się wiedzą, rozwijaj i wysyłaj taniej z GlobKurier.pl